ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 84 | září 2023 Toto opatření spočívá v přerušení jednoho nebo více pracovních vodičů automatickým zapůsobením ochranného přístroje v případě poruchového stavu. K tomuto přerušení musí dojít v dostatečně krátké době, aby byla doba trvání dotykového napětí omezena na dobu v mezích specifikovaných v příloze A normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 pro sítě TN a TT. Toto opatření vyžaduje koordinaci mezi: • typem napájecí soustavy, impedancí napájecího zdroje a uzemňovací soustavou; • hodnotami impedance různých prvků vedení a souvisejícími cestami poruchového proudu obvodem ochranného pospojování; • charakteristikami ochranných přístrojů používaných pro zjišťování poruchového stavu (stavů) izolace. Toto ochranné opatření zahrnuje jak: • ochranné pospojování neživých částí, • tak jedno z následujících opatření: a) V sítích TN lze použít dále uvedené ochranné přístroje: – přístroje jistící proti nadproudům; – proudové chrániče (RCD) a přidružený přístroj (přístroje) jistící proti nadproudům. b) v sítích TT buď: – RCD a přidružený přístroj (přístroje) jistící proti nadproudům pro vyvolání automatického odpojení elektrického napájení při Ochrana automatickým odpojením elektrického napájení u strojů Automatické odpojení elektrického napájení v případě poruchového stavu izolace je klíčová pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení a ochrany uživatelů před nebezpečným stavem, který může vzniknout v důsledku dotykového napětí. Poruchový stav izolace může nastat z různých příčin, jako jsou opotřebení izolačních materiálů, mechanické poškození nebo vlivem vnějších podmínek, jako jsou vlhkost či teplota. zjištění poruchového stavu izolace z živé části k neživým částem nebo k zemi, nebo – přístroje jistící proti nadproudům lze použít pro ochranu před poruchovým stavem za předpokladu, že je trvale a spolehlivě zaručena přiměřeně nízká hodnota impedance poruchové smyčky Zs. c) v sítích IT musí být splněny příslušné požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Během poruchového stavu izolace se musí udržovat zvukový a optický signál. Po vyvolání se pak může zvukový signál ručně umlčet. To může vyžadovat dohodu mezi dodavatelem a uživatelem o zajištění přístrojů pro monitorování izolace a/nebo systému (systémů) lokalizace poruchového stavu izolace. Kde je k dispozici automatické odpojení podle a) a nemůže být zajištěno odpojení ve stanovené době, musí být použito přídavné pospojování nutné k tomu, aby byly splněny požadavky pro ochranu snížením dotykového napětí pod 50 V. Pokud je použit výkonový pohon (PDS), musí být zajištěna ochrana před poruchovým stavem pro ty obvody výkonového pohonu, které jsou napájeny měničem. Pokud není tato ochrana zajištěna v měniči, musí být nutná ochranná opatření v souladu s instrukcemi výrobce měniče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=