ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 86 | září 2023 Jak přidat inteligenci k jištění pojistkami Měřící a monitorovací jednotka ITS2.1 Pojistky jsou nejstarším zařízením na ochranu proti zkratu a přetížení, a jejich použití přináší mnoho výhod. Na rozdíl od jističů mají rychlejší reakční dobu, a tedy i větší omezení vrcholové hodnoty zkratového proudu která bez účinného omezení může způsobit mechanické poškození jištěného zařízení. Zároveň takto omezí i propuštěnou energii, která může jištěné zařízení poškodit tepelně. Pojistky se také snadněji navrhují, mají přirozenou toleranci vůči rozběhovým proudům elektromotorů, a navíc u nich není třeba složitě počítat selektivitu. Dalšími výhodami pojistek je bezpečné a tiché přerušení zkratového proudu, nevyžadují v rozváděči žádný dodatečný prostor pro expanzi plynů vznikajících při vypínání zkratu, nezpůsobují žádné opotřebení mechanických částí a kontaktů spínacích přístrojů, po výměně pojistek je ochrana vždy stoprocentní jako na začátku. Viditelné rozpojení obvodu při práci na zařízení lze realizovat pouhým vytažením pojistek z kontaktů. Pojistky mají nespočet výhod, ale samozřejmě se najdou i nějaké zápory. K nevýhodám patří dlouhá reakční doba při mírném přetížení, na které pojistka může zareagovat až v řádu hodin. To už však už může dojít k přehřátí a poškození jištěného zařízení. Dále je obtížné začlenění pojistek do nadřazených monitorovacích a řídících systémů. Požadavkem dnešní doby je nepřetržitý dohled nad elektrickou instalací, dohled nad hlavními elektrickými parametry, nad toky energií a na jejich efektivní využívání. Tomuto požadavku jsou aktuálně lépe přizpůsobeny výkonové jističe, které jsou vybaveny měřením napětí, proudů a dalších veličin a jejich elektronické spouště umí měřené veličiny a stavy komunikovat po průmyslových sítích do nadřazených dohledových a řídících systémů. Jak ale takou funkcionalitu zaintegrovat do jištění pojistkami? Řešením může být jednotka ITS2.1, díky které dostanete z vývodů jištěných pojistkami více informací než kdykoli předtím. Kromě toho můžete touto jednotkou: • Měřit – napětí, proudy, činný a jalový výkon, účiník, spotřebovanou energii, • Monitorovat – polohu odpínače, stav pojistek a teplotu na jednom ze silových kontaktů, • Komunikovat – všechny zjištěné hodnoty protokolem Modbus RTU, volitelně také Modbus TCP, • Ovládat – spínání a rozpínání obvodu, pokud je odpínač vybaven motorickým pohonem. Jednotka je také vybavena funkcí preventivní ochrany při přetížení, takže může být řešením pro stavy, ve kterých by pojistka ještě nezasáhla. Jak to funguje? Na jednotce nastavíte prahovou hodnotu proudu, a to v rozmezí ±40 % jmenovitého proudu odpínače, a prahovou hodnotu času v rozmezí 0–180 min, maximálně tedy 3 h. Jakmile je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=