ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 92 | září 2023 Jak se chránit před vznikem požáru od elektroinstalace Ochrana před iniciací požáru elektroinstalací je jednou z nejsledovanějších priorit ve vývoji normativních a dalších požadavků na elektrické rozvody. Z elektrických přístrojů, které mohou riziko vzniku požáru minimalizovat, jsou samozřejmě přístroje pro automatické odpojení od zdroje a dosud u nás za vyšší stupeň jsou považovány a používány proudové chrániče. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla v článku 422.3.9 požaduje: Koncové obvody napájející nebo procházející prostory a elektrické spotřebiče musí být před izolačními poruchami chráněny takto: a) V sítích TN a TT musí být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem IΔn ≤ 300 mA. Pokud izolační porucha může způsobit požár, např. u přístropního topení s tenkými topnými vrstvami, musí být jmenovitý reziduální vybavovací proud IΔn ≤ 300 mA. Poznámka: Z tohoto pohledu je jednoznačné, že proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem IΔn ≤ 30 (nebo 100) mA užívané jako ochrana před úrazem elektrickým proudem jsou zároveň i ochranou ve smyslu výše uvedeného článku normy. b) V sítích IT musí být zajištěny přístroje pro sledování izolačního stavu celé instalace nebo RCM (přístroje pro monitorování reziduálního proudu) v koncových obvodech, obojí se zvukovými a vizuálními signály. Alternativně mohou být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem, jak je uvedeno v bodě a). V případě druhé poruchy – z hlediska dob odpojení viz část 41. Kde se to vyžaduje pro speciální aplikace, mohou být zvoleny ochranné přístroje reagující na elektrický oblouk (známé též jako optické detekční systémy) detekující oblouk poruchy spolu s ochranným systémem, aby vypnuly obvod s poruchou. K tomuto vypnutí dojde obvykle ve velmi krátkém čase. Bohužel však tyto přístroje nepokrývaly kompletně všechna rizika a možnosti vzniku požáru od elektroinstalace. Hlavním problémem rozvodů v rodinných domech, především v USA, z hlediska ochrany před iniciací požáru je, že v USA byly rozvody prováděny dvoužilově, tedy bez ochranného uzemňovacího vodiče. To omezovalo možnost využití proudových chráničů. Na tomto základě byly vyvinuty přístroje, které na průběhu proudu a napětí v příslušném obvodu vyhodnocují stav rozvodu z hlediska možnosti vzniku požáru. Přístroj na ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku, označovaný jako AFDD (Arc Fault Detection Device – přístroj na detekci poruchy s obloukem) nebo v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter – přerušovač obvodu s obloukovou poruchou) je ochranný přístroj nasazovaný v elektroinstalaci a v budoucnu se s ním počítá i v sítích nn. Zařízení chrání elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem a před tepelnými následky, jako je především hoření kabelů (odkud se také někdy nazývají vypínač pro ochranu před požárem).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=