ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | březen 2024 Určování vnějších vlivů v elektrických instalacích Vnější vlivy hrají zásadní roli při navrhování a provozování elektrických instalací. Jejich správné určení je klíčové pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a dlouhodobé funkčnosti elektrických zařízení. Tento článek se zaměřuje na problematiku toho, kdo má vnějších vlivy určovat. Odpovědnost za určení vnějších vlivů U nově navrhovaných instalací je primární odpovědností projektanta určit vnější vlivy. Tato povinnost je součástí standardních činností projektanta a měla by být splněna již ve fázi stavebního povolení. Projektant by měl vzít v úvahu všechny relevantní faktory, jako jsou mechanická, klimatická a ostatní mimořádná namáhání, která mohou na elektrickou instalaci působit v místě její instalace, jak říká norma ČSN EN 61140 ed. 3 v čl. 8.4.3.1. U stávajících zařízení, kde nejsou k dispozici protokoly o určení vnějších vlivů, je odpovědností provozovatele nebo jím pověřené osoby tyto protokoly vypracovat. Je důležité zdůraznit, že určovat vnější vlivy nebo vytvářet protokol o jejich určení může i jiný subjekt než projektant, například revizní technik, zhotovitel nebo provozovatel. Proces určování vnějších vlivů Komisi pro určení vnějších vlivů svolává investor (zástupce investora, hlavní inženýr projektu apod.) na podnět projektanta oboru elektro. Investor také zajišťuje vypracování seznamu účastníků komise a jejich podpis protokolu po jeho vypracování. Samotnou komisi tvoří investor, který je zároveň předsedou komise pro určení vnějších vlivů. Podle normy ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.4 je při určování vnějších vlivů nutné přihlédnout k požadavkům norem ze souboru ČSN 33 2000 (např. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, části 7) a k požadavkům norem protipožární bezpečnosti (např. ČSN 73 0802 ed. 2). Význam protokolu o určení vnějších vliv Protokol o určení vnějších vlivů je základním dokumentem pro přípravu projektové dokumentace. Zachycuje možná rizika, z nich vyplývající skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektrickou instalaci. U provozovaných elektroinstalací je povinností provozovatele mít k dispozici tento protokol, který je nezbytnou součástí podkladů pro provádění revizí (výchozí, pravidelné, mimořádné). Závěr Určování vnějších vlivů je zásadním krokem při navrhování a provozování elektrických instalací. Odpovědnost za jejich správné určení leží primárně na projektantovi u nových instalací a na provozovateli u stávajících zařízení. Protokol o určení vnějších vlivů je klíčovým dokumentem, který zachycuje možná rizika a stanovuje technické požadavky na elektrickou instalaci. Jeho existence je nezbytná pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a dlouhodobé funkčnosti elektrických zařízení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=