ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

ElektroPrůmysl.cz TECHNOLOGICKÉ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI 178 | březen 2024 Volba vhodné teplotní šokové komory pro test MIL-STD-883H - metoda 1010.8 Teplotní šokové testy se běžně používají pro testování zkušebních vzorků nebo výrobků, které jsou vystaveny opakovaným teplotním cyklům. Tyto teplotní cykly vyvolávají nízko až středně frekvenční mechanické namáhání zkoušeného předmětu. Teplotní šokové zkoušky se provádějí ve speciálních zkušebních komorách, ve kterých je testovaný vzorek ve velmi krátké době přemístěn z vyhřívané teplé části komory do chlazené studené části komory. Tento typ zkoušky umožňuje najít v krátké době (během validační fáze projektu) možné kritické problémy, které by mohly ohrozit výkon a spolehlivost výrobního procesu daného výrobku. Testy teplotního šoku na vzorku jsou jednou z hlavních zkušebních metod, která je dostupná pro vývoj produktu a urychluje fázi validace. Zkušební norma MIL-STD-883H, metoda 1010.8 předepisuje teplotní šokový test (obr. 1), který vystavuje vzorek opakovaným teplotním cyklům, které vytvářejí jeho nízko až středně frekvenční mechanické namáhání. Zkušební vzorek podrobený této zkoušce je deformován nelineárním způsobem kvůli různým koeficientům roztažnosti materiálů, ze kterých je složen. Tyto materiály jsou vlivem objemového rozpínání a kontrakce vystaveny velkým úrovním vnitřního napětí. V některých případech může dojít i k porušení vzorku – pokud je teplotní šok, kterému je výrobek vystaven, větší než maximální odolnost materiálů, z nichž je složen. Je nezbytné, aby zkušební postup a použitá teplotní šoková komora byly zvoleny tak, aby zajistily efektivní namáhání zkoušených výrobků. Pokud nezvolíte vhodné Obr. 1 Profil teplotního šokového testu podle normy MIL-STD-883H, metodou 1010.8 (modrá čára) a průběh teploty zkušebního vzorku (bílá přerušovaná čára).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=