ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 208 | březen 2024 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Úprava rozváděče a splnění legislativních požadavků Jak postupovat v případech, kdy doplňujeme či upravujeme stávající rozváděč, např. z důvodu přístavby, rekonstrukce apod.? Protože norma zná jen opravu a nic dalšího. V tom případě, jakmile přidáme do rozváděče nový prvek, stáváme se v tom okamžiku jeho výrobcem se vším všudy (typové zkoušky, shoda, štítek atd.). Jak tedy postupovat: vyměnit rozváděč za nový, a co když jsou i stávající vývody v TN-C, vyměnit i tyto vývody? A co když nastane situace, že za rok někdo jiný bude potřebovat zase do nového rozváděče přidat další prvek, to bude zase dělat nový rozváděč? Zdá se mi to trochu nedořešené, a tedy prosím o informaci, jak v těchto případech postupovat, protože jako vždy jde o peníze investorů. Odpověď: ANO, v případě, že do rozváděče doplňujete další jisticí prvky nebo jiné prvky např. při přidávání zásuvkových nebo světelných obvodů, stáváte se výrobcem a z toho důvodu musíte splnit požadavky, které jsou na výrobce kladeny (nová certifikace, nový výrobní štítek, nová dokumentace apod.). V takovém případě by měla být pro výrobce rozváděče zpracována informační šablona uživatele v souladu s požadavky souboru ČSN EN IEC 61439 Rozváděče nízkého napětí, jejíž struktura a obsah je zpravidla uveden v příloze C jednotlivých částí souboru. Na základě požadavků uvedených v této šabloně, pak bude moct být provedena výroba konkrétního rozváděče. Při zpracování návrhu rozváděče je možné a vhodné doplnit do rozváděče další prvky, zpravidla jističe apod., které budou v jednopólovém schématu rozváděče zřetelně označeny jako rezerva. Certifikace a zkoušky pak budou provedeny i s těmito prvky. V případě potřeby doplnění dalších obvodů do rozváděče je možné tyto rezervní prvky využít a nebude nutné provádět nové zkoušky rozváděče. Nejsou-li v rozváděči prvky označené jako rezerva, není možné je doplnit, protože po jejich doplnění se stáváte výrobcem se všemi povinnostmi, které se k tomu vážou. „Rozumný“ návrhář rozváděče při zpracování informační šablony uživatele vychází nejen z počtu a rozdělení obvodů uvedených v projektové dokumentaci, ale bere do úvahy i možné budoucí potřeby uživatele, a z toho důvodu jsou v jeho návrhu také prvky, které nejsou okamžitě využity a slouží jako rezerva k pokrytí budoucích potřeb investora. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zásuvky v prostoru ručního mytí Mohou být zásuvky 230 V 16 A v prostoru ručního mytí aut (myje se proudem vody z "pistolí" a proud vody může zásuvky zasáhnout)? Musí se revidovat dle ČSN 33 1600 ed. 2 také rozdvojky (většinou má tři zásuvky), napájecí zdroje pro mobilní telefony, zdroje pro napájení přenosných telefonů a zdroje telefonů pro pevnou linku? Odpověď: Umístění zásuvek v prostoru ručního mytí aut nemusí být vyloučeno. Prvotním předpokladem je provedení vyhodnocení vnějších vlivů v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy. Místa pro mytí automobilů patří do skupiny vněj-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=