ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Energetika, trafostanice, transformátory a identifikační systémy www.elektroprumysl.cz • červen 2024 • ročník 14 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie impact 100 let inovací se stykači TeSys® TeSys island je digitální systém spouštění motoru. Motory nejen spíná a chrání, ale také zajišťuje jejich monitoring a měření spotřeby. Zkracuje dobu vývoje i následného uvedení do provozu. Be an Impact Maker

V jediném modulu obsáhnete jistič i chránič = nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO). Nejmenší „kombík“ na trhu! Potřebujete ušetřit dalších 50 % místa? S kompaktními jističi řady S200C obsáhnete širokou škálu aplikací – 2 samostatné jističe v 1 modulu! ABB to jistí! — Štíhlá dvojčata! Až 50% úspora místa Jističochrániče a 2 jističe v 1 modulu

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2024 | 1 Milí čtenáři, vítám vás v červnovém čísle, které je zaměřené předěvším na trendy v oblasti distribuce elektrické energie, trafostanic, transformátorů a identifikačních systémů. Distribuční transformátory byly vždy klíčovým pilířem elektroenergetických sítí, jejichž hlavní úlohou je přeměna vysokého napětí na úroveň nízkého, vhodného pro konečnou spotřebu v domácnostech, průmyslu a komerčních zařízeních. S narůstajícími požadavky na stabilitu a efektivitu elektrických sítí se však role distribučních transformátorů značně rozšiřuje. Jedním z nejvýznamnějších přínosů moderních distribučních transformátorů je jejich schopnost integrovat obnovitelné zdroje energie do stávajících sítí. S rozvojem solárních a větrných elektráren je nutné, aby transformátory zvládaly proměnlivé zatížení a dodávaly energii efektivně a spolehlivě. Moderní technologie, jako jsou chytré transformátory s možností monitorování v reálném čase, přinášejí do tohoto sektoru nové možnosti, zlepšují správu sítí a umožňují rychlejší reakci na výpadky či přetížení. Při pohledu na budoucnost distribučních transformátorů je zřejmé, že jejich vývoj směřuje k vyšší míře digitalizace a automatizace. Trendy jako internet věcí (IoT), umělá inteligence a big data umožňují vytvoření inteligentních sítí, které nejenže optimalizují distribuci elektrické energie, ale také přispívají k celkovému zlepšení energetické účinnosti. V kombinaci s pokročilými materiály a konstrukčními metodami se zvyšuje i životnost a spolehlivost těchto zařízení. Dalším klíčovým tématem současné energetiky je koncept mikrosítí a decentralizované výroby energie, který nabývá na významu zejména v kontextu Evropské unie. Mikrosítě, které zahrnují menší, lokální elektrické sítě, umožňují výrobu, skladování a spotřebu energie v rámci omezené geografické oblasti. Tento přístup nejenže zvyšuje energetickou bezpečnost a odolnost vůči výpadkům, ale také podporuje využívání obnovitelných zdrojů. Decentralizovaná výroba energie, která je často propojena s mikrosítěmi, přináší výhody v podobě snížení ztrát při přenosu elektrické energie a větší flexibility v řízení energetických toků. V prostředí Evropské unie, která se intenzivně zaměřuje na dekarbonizaci a snižování emisí skleníkových plynů, hrají mikrosítě klíčovou roli v transformaci energetických systémů směrem k větší udržitelnosti. Budoucnost distribučních transformátorů a mikrosítí je neoddělitelně spjata s pokračujícím technologickým pokrokem a inovacemi. Je zřejmé, že kombinace chytrých distribučních transformátorů a mikrosítí může výrazně přispět k energetické bezpečnosti, udržitelnosti a účinnosti. Zbývá jen, aby tyto technologie byly nadále rozvíjeny a implementovány s ohledem na specifické potřeby jednotlivých regionů. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | červen 2024 44 20 6 30 EKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Podlahové boxy a zásuvky UDHOME ...................................................... 6 » Firma EST představuje Doepke DPRCD-M pro bezpečnější mobilní instalace .................................... 10 » Podpěrné a distanční izolátory z kompozitního plastu .......................... 12 » Optimalizace elektroinstalace pro snížení energetické náročnosti v domácnostech i komerčních objektech .................................................. 14 » Firma EST uvádí rozbočovací krabice F-tronic NEPTUN Compact NFK ........................................... 16 » Citlivost proudových chráničů na různé druhy reziduálních proudů ....................................................... 18 » Projektování zařízení a komponent připojených do systému EPS ............. 20 » Poruchové stavy v elektroinstalacích ................................ 22 » Firma EST doporučuje profesionální odvíječe kabelů RUNPOTEC X Board ............................... 24 » Montáž kabelů v systémech EPS ...... 28 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Jednoduché, chytré, bezproblémové pro integraci. To jsou stolní tiskárny štítků od Brother ................................................. 30 » Pokročilé technologie pro identifikaci a sledování výrobků v průmyslové výrobě ............................ 34 » Metody laserového popisování v průmyslu systémy Panasonic ......... 40 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Nový Elektronický-Klíčový-Systém EKS2 ............................................................ 44 » Novinky průmyslových systémů sledování a identifikace ....................... 46 » LED signální sloupky EOS WIFI .......... 50 » BEZPAPÍROVÝ, efektivní, spolehlivý výrobní proces: plná transparentnost přesné lokalizace v automobilovém i jiném odvětví ........................................ 54

ElektroPrůmysl.cz OBSAH červen 2024 | 3 92 84 76 68 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » DM2-W185K – Špičkový průmyslový monitor pro náročné aplikace ...................................................... 58 » Schneider Electric reaguje na zvýšení poptávky po zakázkové výrobě a otevírá novou chytrou továrnu v Maďarsku .............................. 60 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Moderní řešení uzemňování a zkratování .............................................. 62 » Energetické rozvody průmyslových objektů ....................................................... 64 » Krátkodobé momentové přetížení elektrických motorů .............................. 66 » Mikrosítě a decentralizovaná výroba energie ........................................ 68 » HIWIN zjednodušuje dostupnost pojezdových drah pro kolaborativní roboty ......................................................... 72 » Jak měřit výšku hladiny oleje v distribučních transformátorech ................................... 74 » Metody chlazení transformátorů a jejich vliv na efektivitu a životnost transformátorů ........................................ 76 » Historický vývoj a budoucí směry v konstrukci transformátorů ............... 80 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Odborná způsobilost v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. ....................................... 84 SOFTWARE » Studenti se připravují na reálnou praxi v projektování s nástroji Eplan ........................................................... 90 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Tip EST: termokamera Benning TC 30 v kapesním formátu .............................. 92 » Záznamník proudů METSyS NEC 220 Current Logger ...................... 94 » Elektrické poruchy a jejich řešení ..... 96

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | červen 2024 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » Výroba bateriových modulů a BMS ........................................................ 100 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI » Přenosné bezpečnostní svítidlo Sirena LUMINA ...................................... 106 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Mezinárodní strojírenský veletrh se zaměří na klíčová průmyslová témata ...................................................... 108 » Z TEORIE DO PRAXE: Časté (typické) chyby ve výpočtech rizik ................................ 110 » Příručka pro zkoušky elektrotechniků a vedoucích elektrotechniků .................................... 112 » Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení ........................... 114 DISKUSNÍ FÓRUM » Revize rozdvojek ................................... 116 » Proudový chránič a dřevostavby .... 116 » Dokumentace pro rekonstrukci ...... 116 » Vnější vlivy – protipožární opatření ohledně vnějšího vlivu BD ................ 118 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Přístrojové transformátory proudu ..................................................... 120 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 128 114 100 128 Obvody pro osvětlení společných komunikací Osvětlení pro jednotlivé prostory se navrhuje podle příslušných norem a hygienických předpisů. Pro osvětlení obytných budov platí ČSN 73 4301 Obytné budovy a pro budovy občanské výstavby ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Pro nouzové osvětlení platí ČSN EN 1838 a ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Pravidelné kontroly nouzového osvětlení se provádějí v souladu s požadavky ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií.

www.se.com/cz TeSysTM island Přístroje pro digitalizované připojení zátěží TeSys STÁHNOUT KATALOG TeSys island

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | červen 2024 Podlahové boxy a zásuvky UDHOME Přípojná místa pro silovou elektřinu, data i multimediální technologie s perfektním designem Ing. Jiří Burant, OBO BETTERMANN s.r.o. Typová řada produktů UDHOME (obr. 1) přivádí silovou elektřinu, data i multimediální technologie přesně tam, kde jsou potřeba. Tyto podlahové boxy a podlahové zásuvky se montují přímo do struktury podlahy – na nosný beton a propojují se flexibilními instalačními trubkami. Díky elegantnímu, nenápadnému designu se hladce začlení do jakéhokoliv interiéru. Při zavřeném odklápěcím víku jsou patrné pouze kvalitní plochy z čisté nerezové oceli nebo masivní mosazi. Do víka systému lze integrovat podlahové krytiny, včetně kamene, dlaždic, plastu nebo dřeva. Díky masivní konstrukci jsou přitom tyto produkty necitlivé na každodenní zátěž v obytných, kancelářských i administrativních prostorách. Přednosti rodiny produktů UDHOME: • Univerzální provedení pro nepřeberné množství aplikací. • Maximální flexibilita při montáži i používání. • Víko lze zasunout v libovolném směru, takže kabelový vývod směřuje vždy na správnou stranu. • Použitelné do všech podlahových krytin. • Provedení s tubusem je vhodné i do podlahových krytin s mokrou údržbou. • Přesné navázání na podlahovou krytinu. • Vysoce profesionální zpracování. • Vyrobeno z kvalitních materiálů s využitím energie z obnovitelných zdrojů Obr. 1 Rodina UDHOME Obr. 2 Nerez provedení UDHOME4 v plovoucí podlaze

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2024 | 7 Podlahové boxy Podlahové boxy UDHOME4 a UDHOME9 v sobě účelně propojují elegantní vzhled s maximální funkčností a přinášejí tak ideální řešení pro širokou škálu přípojných míst, uložených ve všech více či méně obvyklých druzích podlahových krytin, včetně průmyslově čištěných. Typ UDHOME4 je vhodný až pro 4 standardní vestavné přístroje s rámečkem nebo šest vestavných přístrojů OBO Modul 45 (obr. 2). Větší provedení UDHOME9 lze osadit až 9 standardními vestavnými přístroji nebo max. dvanácti přístroji OBO Modul 45 (obr. 3). Podlahové zásuvky Zdařilou kombinací elegance a funkčnosti se ovšem nevyznačují jen podlahové boxy, ale totéž platí i pro jejich menší sourozence, podlahové zásuvky UDHOME ONE a UDHOME2. Vyznačují se půdorysnými rozměry pouhých 140 x 140 mm a lze je osadit do podlah se suchou i mokrou údržbou. Typ UDHOME ONE může být vystrojen jedním přístrojem OBO Modul 45 v kombinaci s jedním datovým portem (obr. 4). Provedení UDHOME2 již umožňuje vložení dvou přístrojů Modul 45 a k tomu ještě instalaci dvou datových portů (obr. 5). Flexibilita, kterou je škoda nevyužít S výrobky OBO je vždy na výběr, neboť firma OBO Bettermann neustále pracujeme na smysluplném doplňování a vylepšování jednotlivých produktových řad. Jeden příklad za všechny. OBO Bettermann jako jediný výrobce na trhu nabízí podlahové vývody připravené k montáži podlahových zásuvek a k tomu opatřené již z výroby designovými povrchy (obr. 6). Šest vysoce kvalitních dekorů umožňuje realizovat elektroinstalaci v ještě větší harmonii se stávajícími podlahovými krytinami a dotvořit tak individuální koncept okolního prostoru. Nejde však jen o estetiku. Víka čtvercových podlahových zásuvek Obr. 3 Mosazné provedení UDHOME9 Obr. 4 Nejmenší provedení UDHOME ONE Obr. 5 Nabídka UDHOME2 včetně provedení s tubusem

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | červen 2024 může uživatel snadno otáčet po 90° tak, aby jejich kabelový vývod nikde zbytečně nepřekážel, ale směřoval vždy potřebným směrem. Patentovaná bezpečnost Speciálně strukturovaný povrch víka z nerezové oceli přesvědčí svou vizuální kvalitou, přičemž se elegantně a diskrétně integruje do široké škály konceptů místností. Všechny varianty UDHOME jsou přitom certifikovány a určeny pro použití v celé Evropě. Podlahové zásuvky UDHOME-ONE a UDHOME2, v provedeních s i bez vybrání pro podlahovou krytinu ve víku, jsou nyní navíc k dispozici s kabelovým vývodem chráněným proti vniknutí cizích těles nebo prachu kartáčovou lištou (obr. 7). V případech, kdy se podlahové zásuvky nevyužívají lze otvor pro kabelový výstup snadno uzavřít. Při využití vývodu jsou kabely vyvedeny skrz patentovanou kartáčovou lištu v rovině s podlahou, což přináší jasný subtilní design, harmonicky zapadající do nejrůznějších druhů interiérů. Typová řada UDHOME díky těmto a mnoha dalším vlastnostem umožňuje realizaci bezpečné elektroinstalace v podlahových plochách, splňující přitom veškeré estetické a funkční požadavky současných interiérů. OBO BETTERMANN s. r. o. Tel: +420 323 610 111 E-Mail: info@obo.cz www.obo.cz Obr. 6 Designové provedení víka UDHOME2 v mramorové krytině Obr. 7 Vývod UDHOME s kartáčovou lištou Obr. 8 Vývod UDHOME2 zakomponovaný do plovoucí podlahy Živé části rozvodných elektrických zařízení Za živou část, kterou je nutné chránit proti přímému dotyku, je považován vodič, včetně vodiče nulového (N), nebo vodivá část určená k tomu, aby byla při obvyklém užívání pod napětím; podle dohody však nezahrnuje vodič PEN.

www.obo.cz • Instalace v jedné rovině s povrchem podlahy a k tomu bez mezer • Individuální řešení díky různým velikostem a variantám kabelových vývodů • Nenápadný přístup k síti i datům kdekoli v místnosti Leštěno Elektrická instalace v leštěných podlahách MADE BY OBO ACKERMANN

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | červen 2024 Firma EST představuje Doepke DPRCD-M pro bezpečnější mobilní instalace DPRCD-M na šířce pouhých 8 jednotek kombinuje proudový chránič citlivý na všechny druhy proudů s monitorováním síťových vodičů a ochranných vodičů, a tím zvyšuje úroveň ochrany v mobilních rozváděčích. Se jmenovitým reziduálním proudem 30 mA poskytuje DPRCD-M spolehlivou ochranu osob a díky prahové hodnotě 6 mA DC zajišťuje také ochrannou funkci předřazených proudových chráničů. Pokud dojde k vypnutí v důsledku podpětí, DPRCD-M se z bezpečnostních důvodů při návratu napětí automaticky znovu nezapne. Modul nabízí také detekci externího reziduálního proudu a točivého pole. DPRCD-M nabízí zvýšenou bezpečnost pro všechny oblasti použití, ve kterých se používají mobilní zařízení na 400 V. Proudový chránič, jehož jádrem je modul DPRCD-M, zajišťuje bezpečné používání silnoproudých zařízení, ať už jsou připojená na veřejnou elektrickou přípojku nebo k mobilním generátorům. Chrániče jsou plně flexibilní – lze je použít v mobilních rozvaděčích různých konstrukcí (montáž na DIN lištu) např. na veletrzích, koncertech, staveništích apod. • Monitorování ochranného vodiče • Podpěťová spoušť • Monitorování síťových vodičů • Detekce externího poruchového proudu • Volitelné blokování levotočivého pole • Vypínání všech pólů vč. ochr. vodiče • Ovládání páčkou Obraťte se na nás s důvěrou V případě technických dotazů, poptávky do vašeho projektu či jiných otázek se s důvěrou obraťte na naše technické oddělení. Naši kolegové vám rádi a ochotně poradí a pomohou. Produkty Doepke, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český a slovenský trh výhradně dodává společnost: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz

Firma Doepke, s tradicí již od roku 1956, je renomovaným specialistou na proudové chrániče a specializovaná řešení v technologiích ochrany proti reziduálnímu proudu, a to nejen v Evropě, ale napříč celou zeměkoulí. Přehled chráničů a jističů ------------------- Dodatečné doplnění stavebního rozvaděče o citlivost na všechny druhy proudů ------------------- Proudová ochrana pro všechny moderní domovní rozvaděče ------------------- Normy pro proudové chrániče citlivé na všechny proudy ------------------- Aplikace na pomoc při výběru ------------------- Chránič vhodný ke každému účelu ------------------- Bezpečné nabíjení elektromobilů ------------------- Spínání a signalizace na dálku ------------------- Proudová a nadproudová ochrana: kombinace proudového chrániče a jističe ------------------- Bezpečnost³ = DAFDD ------------------- Nadproudová ochrana od odborníků www - doepke.de Proudové chrániče Kombinace proudového chrániče a jističe Ochrana proti poruchovému oblouku Doepke t DFS 4 B – chrániče typu B jsou původní inovací firmy Doepke t DLS6 – velký výběr jističů pro rezidenční objekty i průmysl t DAFDD – oblouková (protipožární) bezpečnost t RCBO – kombinace chrániče a jističe t HD (Heavy Duty) – chrániče pro drsné podmínky t MI – chrániče pro mobilní instalace t EV – chrániče pro elektromobily t DASY – soumrakové spínače t Champ – plovákové spínače t a mnoho dalšího Přehled a rádce pro výběr Jednoduše naskenujte QR kód nebo zadejte přímou adresu:  https://bit.ly/chranice-doepke Spolehlivá proudová ochrana s tradicí již přes 60 let

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | červen 2024 Podpěrné a distanční izolátory z kompozitního plastu Podpěrné a distanční izolátory vyráběné z kompozitních materiálů mají oproti keramickým izolátorům výhodu nejen v menších rozměrech a nižší hmotnosti. Umožňují také jednoduchou montáž a vynikají elektrickými a mechanickými vlastnostmi. Proto je jejich uplatnění daleko širší než pouze při montáži konstrukčních prvků rozváděčů a přístrojových skříní. Jiří Formánek, GHV Trading, spol. s r.o. Tyto izolátory jsou vyráběny z polyesterového materiálu nepřehlédnutelné červené barvy. Jeho pevnost dodatečně zvyšují přidaná skelná vlákna. Tato kombinace skla a plastu zaručuje vynikající mechanickou, elektrickou i chemickou odolnost s dlouhou životností izolátoru. Na obou stranách izolátoru je pak zalisovaná závitová vložka s metrickým závitem, vyrobená z mosazi nebo galvanizované oceli. Vložka umožňuje spojení požadovaných dílů pomocí příslušných svorníků. Šestihranný profil části pouzdra izolátoru pak slouží pro bezproblémové utažení izolátoru v místě instalace. Izolátory jsou dostupné v průměrech od 20 do 60 mm při výšce od 12 do 100 mm. Jejich užití je možné pro provozní napětí až 5 kV. Díky použitým odolným materiálům se nabízí instalace do náročných provozních podmínek – do chemicky agresivního prostředí, do míst se zvýšenými vibracemi, stejně jako do prostor s provozní teplotou prostředí v rozmezí -40 až +130 °C. Materiál POLMIX BMC RF 3/20, ze kterého jsou izolátory vyráběny, totiž navíc splňuje normu UL 94-V0 pro bezpečnost hořlavosti plastových materiálů. Neméně významné produkty vyráběné z tohoto kompozitního plastu jsou izolátory průchodkové a také stavebnicové držáky svislých přípojnic. Průchodkové izolátory umožňují izolovaný průchod vodiče částí přístroje o jiném potenciálu, například uzemněnou skříní elektrického zařízení. Jsou dostupné v sedmi různých velikostech. Velikost průchodkového izolátoru je přímo úměrná hodnotě rozsahu Soudkový izolátor DB Průchodkový izolátor PI/P

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2024 | 13 jmenovitého proudu, která může být až 450 A. Držáky svislých přípojnic PSB lze jednoduše sestavit z několika jednoduchých stavebních dílů – ze dvou bočnic a z příslušného počtu uchycovacích bloků, a to v závislosti na rozměrech a počtu použitých přípojnic. Jedná se tedy o velmi flexibilní stavebnicový systém s vynikajícími mechanickými a elektrickými vlastnostmi. Díky třem velikostem bočnic a třem velikostem bloků snadno sestavíte přípojnicový držák s parametry šitými přímo na míru potřeb zákazníka. Tento variabilní systém lze použít pro přípojnice o rozměru od 40 x 5 mm do 120 x 10 mm. Kompletní nabídku, podrobnější informace i technické parametry výrobků z kompozitního plastu včetně jejich aktuálních cen a dostupnosti najdete na našem webu www.ghvtrading.cz. GHV Trading, spol. s r.o. Edisonova 3, 612 00 Brno E-mail: ghv@ghvtrading.cz Tel. CZ: +420 541 235 532 Tel. SK: +421 255 640 293 www.ghvtrading.cz Válcový izolátor CT/P Jednotlivé části držáku PSB Sestavený držák PSB Osvětlení obytných místností V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu. Zpravidla se zřizuje uprostřed místnosti světelný vývod ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu (kde by stropní vedení muselo být vedeno na povrchu), nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení (např. svítidla umístěná nad spínačem u vchodových dveří). Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek (např. označením nebo tím, že jsou odlišného vzoru, nebo barvy). V bytech se doporučuje umísťovat spínače osvětlení místnosti ve výši kliky dveří, cca 105 až 110 cm nad podlahou.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | červen 2024 Optimalizace elektroinstalace pro snížení energetické náročnosti v domácnostech i komerčních objektech Energetická účinnost a úspory energie jsou klíčovými faktory pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. S postupným nárůstem cen energií a rostoucím důrazem na snižování emisí skleníkových plynů se optimalizace elektroinstalací stává nezbytnou. Tento článek se zaměřuje na metody a technologie, které mohou být implementovány k dosažení vyšší energetické účinnosti a úspor v domácnostech i komerčních objektech. Výběr energeticky úsporných zařízení a spotřebičů Prvním krokem k optimalizaci energetické účinnosti je výběr zařízení a spotřebičů s vysokou energetickou účinností. Patří sem například LED žárovky a energeticky úsporné spotřebiče, které snižují spotřebu energie a tím i náklady na provoz. Inteligentní řízení osvětlení a spotřebičů Inteligentní systémy řízení osvětlení a spotřebičů umožňují automatizovat a optimalizovat spotřebu energie. Například senzory pohybu mohou automaticky vypínat světla v místnostech, kde není přítomnost osob, zatímco časovače a programovatelné termostaty mohou regulovat vytápění a chlazení dle potřeby. Energetický management a monitoring Energetický management zahrnuje sledování a analýzu spotřeby energie v reálném čase s cílem identifikovat oblasti s vysokou spotřebou a implementovat opatření pro její snížení. Kvalitní elektroinstalace a správná údržba Použití kvalitních materiálů, správná dimenzace vodičů a ochranných prvků, stejně jako pravidelná údržba a kontrola elektroinstalací, jsou nezbytné pro minimalizaci ztrát a zajištění bezpečnosti. Využití obnovitelných zdrojů Integrace obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo tepelná čerpadla, může výrazně snížit závislost na fosilních palivech a snížit celkovou spotřebu energie. Kombinace těchto zdrojů s technologiemi pro ukládání energie umožňuje maximálně využít vyrobenou energii a snížit náklady na energie. Závěr Snížení energetické náročnosti a zvýšení úspor je komplexní proces, který vyžaduje kombinaci moderních technologií, kvalitního provedení a aktivního přístupu uživatelů. V současném dynamickém světě je energetická účinnost klíčovým prvkem pro budoucnost, a proto je nezbytné se jí věnovat s maximální péčí a pozorností.

Předčete svá očekávání: Kam se obrátit? Chytrá volba elektroniky Osvědčený a spolehlivý elektroinstalační materiál pestrá a široká nabídka pro domácnosti i firmy dlouholeté zkušenosti a skvělá znalost trhu vysoká kvalita při zachování dostupné ceny +420 553 624 976 info@tipa.eu www.tipa.eu Spínací hodiny a časové spínače do zásuvky Bezdrátové domovní zvonky Dálkově ovládané zásuvky Měřiče spotřeby Prodlužovací kabely

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | červen 2024 Tradiční německý výrobce F-tronic uvádí na trh novou řadu rozbočovacích krabic NEPTUN Compact NFK. Tento inovativní produkt posouvá hranice v oblasti elektroinstalací, nabízející nejen špičkovou kvalitu a spolehlivost, ale také jednoduchost instalace a univerzální využití. Firma EST uvádí rozbočovací krabice F-tronic NEPTUN Compact NFK Rozbočovací krabice NEPTUN Compact NFK je navržena s ohledem na maximální efektivitu a prostorovou úspornost. Její kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci i v těch nejmenších prostorách, aniž by bylo nutné slevit z kvality či výkonu. K dispozici jsou 4 různé velikosti krabice. Díky použití prvotřídních materiálů a celoobvodovému těsnění je NEPTUN Compact NFK extrémně odolná vůči mechanickému poškození a vlhkosti (krytí IP 66). Tím je zajištěna dlouhá životnost a spolehlivost i v náročných podmínkách. Membránové vstupy namísto vylamovacích otvorů Víko je ideální pro montáž dalších komponentů Inovativní konstrukce krabice umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci, kterou zvládne každý elektrikář. Intuitivní rozložení vnitřních prvků a dostatek prostoru pro kabely usnadňují připojení a organizaci vodičů. Flexibilní připojení kabelů různých průměrů zajišťují vylamovací vstupy M20-M40.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2024 | 17 Krabici lze namontovat pomocí externích montážních třmenů. Umožňují následné vyrovnání, protože jsou opatřeny příčnými a podlouhlými otvory. Ty jsou již součástí dodávky a lze je použít jednotlivě podle potřeby. NFK08 je již dodávána s membránovými vstupy namísto vylamovacích otvorů. To znamená časovou úsporu instalace kabeláže, bez nářadí a bez dodatečné instalace dvojitých membrán. V případě použití kabelových průchodek se membrána jednoduše zcela vyřízne. Víko krabice disponuje pojistnými šrouby, kterými lze otevřít či zavřít víko o ¼ otáčky. Tato poloha zabraňuje vypadnutí nebo zkroucení šroubů. Šrouby zajišťují rychlou montáž a demontáž. Očko na víku krabice umožňuje instalaci plomby pro zamezení neoprávněného přístupu cizím osobám. Ploché víko je ideální pro montáž dalších komponentů, např. zásuvky. Více informací a e-shop Více informací a přehled typů krabic najdete v českém katalogu, zakoupit je můžete v našem e-shopu www.est-shop.cz. Produkty RUNPOTEC, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český a slovenský trh výhradně dodává společnost: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Plomba zamezí neoprávněnému přístupu Pojistné šrouby nevypadnou Obvodové těsnění zajistí krytí IP 66 Snadná montáž a vyrovnání pomocí třmenů

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | červen 2024 Citlivost proudových chráničů na různé druhy reziduálních proudů Podle citlivosti na různé druhy reziduálních proudů se běžně uvádí členění proudových chráničů na typy AC, A a B. S rostoucími požadavky praxe se tato škála postupně rozšiřuje a typy A a B mají ještě několik dalších variant. Proudové chrániče typu AC Tento typ je určen jen pro střídavé reziduální proudy. Pulzující stejnosměrné (DC) složky reziduálního proudu mohou mít za následek snížení reakční citlivosti, nebo až zablokování jejich vybavení. Proudové chrániče typu A Jsou určeny pro střídavé a pulzující stejno- směrné reziduální proudy, případně i s přítomností podílu malé hodnoty hladkého stejnosměrného reziduálního proudu do 6 mA. Proudové chrániče typu B Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů, tj. střídavé, pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné reziduální proudy. Stejnosměrný reziduální proud se může vyskytnout v průmyslových a komerčních instalacích, případně také i v domovních instalacích, kde se používají frekvenční měniče, fotovoltaické elektrárny a další zařízení s výkonovými polovodičovými prvky. Proudové chrániče typu Bfq Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů s upravenou vypínací charakteristikou a frekvenčním rozsahem do 20 kHz. Jsou odolné proti vybavení vlivem unikajících proudů v obvodech s výkonnými frekvenčními měniči. Proudové chrániče typu B+ Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů, a navíc mají upravenou vypínací charakteristiku podle požadavků na ochranu před požáry s vypínacím reziduál- ním proudem do 420 mA, pro frekvenci do 20 kHz (požadavky na fotovoltaické elektrárny). Proudové chrániče typu F Jsou speciální variantou typu A s upravenou frekvenční charakteristikou, která zohledňuje citlivost na vysoké frekvence. S tímto typem se setkáváme teprve se zavedením ČSN EN 62423 ed. 2, ale nejedná se o zcela nové řešení. Předchůdcem je typ U, který byl zaveden na trh již před mnoha lety, kdy ještě nebyla k dispozici definice vlastností typu F.

ÁČKOVÁ BEZPEČNOST NAŠICH CHRÁNIČŮ Moderní spotřebiče mohou vyřadit z funkce chrániče typu AC K zachování bezpečnosti potřebujete chrániče typu A Ceny chráničů typu A jsou stejné jako ceny dříve dodávaných chráničů typu AC Naše kvalitní chrániče typu A jsou všude skladem www.oez.cz Chrániče typu A Vše pro domovní instalace

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | červen 2024 Projektování zařízení a komponent připojených do systému EPS Komponenty navržené pro použití a zabudování do systému EPS musí vyhovovat požadavkům souboru harmonizovaných norem ČSN EN 54-xx. Komponenty, pro které neexistuje harmonizovaná evropská technická specifikace ani určená národní norma, musí odpovídat požadavkům výrobce a nesmí mít negativní vliv na funkční charakteristiky systému EPS. Pro systémy EPS mohou být navrženy a použity pouze ty komponenty, jejichž kompatibilita a připojitelnost byla prokázána podle ČSN EN 54-13+A1 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému. Připojení jiných PBZ k ústředně EPS se řídí požadavky podle kapitoly14 Provoz jiných požárně bezpečnostních zařízení normy ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Tato zařízení se připojují prostřednictvím NC (pomocný rozpínací kontakt) či NO (pomocný spínací kontakt) kontaktu, sběrnice nebo přímého datového propojení (sériovým nebo síťovým kanálem). Projekt systému se zpracovává takovým způsobem, aby byly omezeny vlivy poruch v přenosové cestě mezi jednotlivými komponenty systému EPS. Systém EPS musí být navržen a proveden tak, aby jediná porucha na přenosové cestě nebránila: a) příjmu signálu od více než 32 komponentů; b) správnému vyhodnocení signálu od více než 32 komponentů; c) přenosu signálu k vyhlášení požárního poplachu; d) přenosu signálů do vstupních a z výstupních zařízeni; e) iniciací provozu doplňujícího nebo ovládaného za řízení. Počet 32 komponentů podle písm a) a b) je stanoven jako přípustný následek poruch podle čl. 6.2.2.2 a přílohy H normy ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2024 | 21 Plané poplachy mohou neúměrně zvyšovat náklady z důvodu narušení provozu objektu a v případě jejich větší četnosti mohou vést k tomu, že bude ignorován skutečný požární poplach. Je proto nezbytné, aby projektant systému, montážní organizace, uživatel anebo majitel věnovali předcházení planým poplachům maximální pozornost. Plané poplachy mohou být způsobeny chybným projektem systému, chybnou montáží, vadným zařízením, nevhodným používáním, nebo nedostatečnou údržbou. Mohou být také způsobeny vlivem působení nepříznivých podmínek prostředí, které nebyly vzaty v úvahu při navrhováni systému Nejvíce planých poplachů vzniká kombinací vnějších vlivů, jevu podobným požáru, nevhodným zásahem člověka a náhodným poškozením. Obecné příčiny planých poplachů jsou následující: a) chybný projekt; b) práce provedené v chráněném prostoru bez znalostí, nutných opatření nebo jejich zanedbání; c) podmínky okolí jako teplo, kouř nebo plamen z vaření nebo pracovních procesů, zplodiny z výfuků motorových vozidel nebo vysoké rychlosti proudění vzduchu; d) mechanické a elektrické poruchy, vliv vibrací, úderů a koroze; e) servisní a zkušební práce vykonávané bez předchozího oznámení jednotce požární ochrany nebo místu s trvalou obsluhou; f) elektrické přechodové jevy (jako při úderu blesku nebo spínací rázy) nebo radiové rušení jako od mobilních telefonů); g) nedostatečný servis; h) výskyt prachu, vody, nebo nečistot v hlásiči nebo vniknutí hmyzu; i) změny dokončené stavby, změny v užívání stavby, změny technologie nebo jejich kombinace; j) náhodné spuštění nebo úmyslné zneužití tlačítkových nebo samočinných hlásičů. V případě instalací systému EPS či dalších PBZ v prostorách s potenciálním nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par nebo hořlavých prachů, musí být použito schválené zařízení a montážní postup podle: a) příslušného právního předpisu, tj. nařízení vlády č. 406/2004 Sb. a nařízení vlády č. 116/2016 Sb. b) norem ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací a ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací. Systémy EPS a jejich komponenty určené pro prostory se zvláštními riziky se řídí požadavky podle kapitoly 15 normy ČSN 34 2710.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | červen 2024 Poruchové stavy v elektroinstalacích Elektroinstalace jsou klíčovou součástí každé moderní budovy, ať už se jedná o rezidenční, komerční či průmyslové prostory. Správně navržená a instalovaná elektroinstalace zajišťuje nejen komfort a pohodlí, ale také bezpečnost uživatelů. Nicméně, i přes veškerou pečlivost při instalaci může dojít k různým poruchám a závadám. Nejčastější problémy v elektroinstalacích Přepětí a podpětí Přepětí je stav, kdy napětí v elektroinstalaci překročí nominální hodnotu. Může být způsobeno například úderem blesku, chybou v elektrické síti nebo špatnou funkcí zařízení. Podpětí nastává, když napětí klesne pod nominální hodnotu, což může vést k nedostatečnému výkonu elektrických zařízení a jejich poškození. Zkrat Zkrat je jedním z nejzávažnějších poruchových stavů, ke kterému může v elektroinstalaci dojít. Vzniká, když dojde k náhlému spojení mezi dvěma vodiči s různým elektrickým potenciálem. Toto spojení může být způsobeno několika faktory, včetně mechanického poškození, degradace izolace nebo chybného zapojení. Příčiny zkratu jsou mechanické poškození vodiče například při stavebních pracích, kdy dojde k průrazu stěny nebo podlahy a narušení elektroinstalace, degradace izolace, kdy izolace vodičů může časem degradovat v důsledku tepelného namáhání, chemických látek nebo vlhkosti, což může způsobit, že se vodiče dotknou a dojde k zkratu, chybné zapojení, kdy chyby při instalaci nebo údržbě elektroinstalace vedou k nesprávnému připojení vodičů, a vniknutí cizích předmětů, jako jsou kovové předměty nebo voda, které mohou vniknout do elektroinstalace a způsobit zkrat. Porucha izolace Izolace vodičů může časem degradovat vlivem mechanického namáhání, vlhkosti nebo chemických látek. Poškozená izolace může vést k úniku proudu, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Špatné spoje a kontakty Uvolněné nebo korodované spoje mohou způsobit přechodový odpor, který vede ke ztrátám energie, přehřívání a potenciálnímu požáru. Přetížení obvodu Přetížení nastává, když je na obvod připojeno více spotřebičů, než na kolik je dimenzován. To může vést k přehřívání vodičů a následnému poškození izolace. Závěr Správná diagnostika a rychlá oprava poruch v elektroinstalacích jsou klíčové pro bezpečný a efektivní provoz elektrických systémů. Využití moderních diagnostických nástrojů a technik může výrazně zkrátit dobu potřebnou k identifikaci a odstranění závad. Pravidelná údržba a revize jsou nepostradatelnou součástí prevence a zajištění dlouhodobé spolehlivosti elektroinstalací.

Máte elektrický bojler a potřebujete dohřát teplou vodu zrovna, když není sepnuté HDO? Odjíždíte na dovolenou nebo potřebujete jednoduše vypnout elektrické spotřebiče připojené k HDO? Jak ovládat spotřebiče napojené na HDO? Instalační stykače dodávané www.emp.cz Se stykači IKA - - R to jde jednoduše: Posunutím ovládací páčky do polohy "I", lze stykač jednorázově sepnout. Po obdržení následného signálu HDO stykač přejde opět do režimu automatického řízení. V základním nastavení jsou řízeny spínačem HDO. Posunutím ovládací páčky do polohy "O", lze stykač vypnout a tím odpojit HDO. Stykače IKA 20-20R pro jednofázové spotřebiče celkem do 20 A pro třífázové spotřebiče celkem do 25 A Stykače IKA 25-40R

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 24 | červen 2024 Firma EST doporučuje profesionální odvíječe kabelů RUNPOTEC X Board V každodenní rutině elektrikáře jsou kvalitní a spolehlivé nástroje klíčové pro produktivní a úspěšnou práci. Pokud ještě stále používáte běžné odvíječe kabelů, dovolte nám představit inovativní řešení, které vám výrazně usnadní práci a zvýší efektivitu – profesionální odvíječe kabelů RUNPOTEC X Board. Přiblížíme vám hlavní výhody a proč by měl být součástí vašeho vybavení. Výjimečná univerzálnost a kompatibilita RUNPOTEC X Board je navržen s ohledem na širokou škálu aplikací a kompatibilitu s různými typy kabelů a bubnů. Díky své univerzální konstrukci můžete X Board použít s kabelovými bubny různých velikostí až do hmotnosti 800 kg (XB 500/T), resp. 300 kg (XB 300), což z něj činí ideální nástroj pro jakoukoli práci. X Board se zvláště hodí pro práci s poškozenými kabelovými bubny. Stabilita a bezpečnost Jednou z hlavních výhod X Boardu je jeho robustní a stabilní konstrukce. Na rozdíl od běžných odvíječů kabelů, které se mohou snadno převrátit nebo posunout, X Board poskytuje stabilní základnu a pogumované nožičky, které zajišťují bezpečné a plynulé odvíjení kabelů. Pokud potřebujete odvíjené kabely či bubny na stavbě posouvat, nabízíme i pojízdný adaptér s kolečky. Snadná manipulace a efektivita RUNPOTEC X Board je navržen tak, aby se snadno přenášel a dobře se s ním manipulovalo. Je lehký a kompaktní, což znamená, že jej můžete snadno přenášet mezi různými pracovními místy. Navíc X Board je skvělý pro práci s poškozenými bubny Adaptér s kolečky pro snadnou manipulaci Katalog RUNPOTEC 2024 ke stažení

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2024 | 25 jeho promyšlený design umožňuje rychlé a snadné nasazení kabelových bubnů. Plynulé odvíjení kabelů bez zbytečných přerušení znamená méně času stráveného řešením problémů a více času na dokončení práce. Odolnost a dlouhá životnost Investice do kvalitního nástroje, jako je RUNPOTEC X Board, se vyplatí z dlouhodobého hlediska. X Board je vyroben z velmi odolných materiálů, které zajišťují dlouhou životnost i při náročném každodenním používání. To znamená nižší náklady na údržbu a více ušetřených peněz. Inovativní design a kompatibilita RUNPOTEC X Board se může pochlubit řadou inovativních funkcí a příslušenství, které z něj činí špičkový produkt na trhu, například odnímatelný trn pro malé kabelové bubny (XB 300), klip pro uchycení digitálního měřicího přístroje RM 35, doplňující skládací multifunkční trn, výškově nastavitelné a otočné víko aj. Více informací a e-shop Pokud stále váháte, zda přejít z běžného odvíječe kabelů na profesionální odvíječ RUNPOTEC X Board, zvažte všechny výhoXB 300 s nosností až 300 kg Univerzální multifunkční trn V sortimentu nabízíme výhodné sady Video: Navíječ/odvíječ kabelů XB 500

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 26 | červen 2024 dy, které vám tento nástroj může přinést. V naší nabídce najdete i výhodné sady odvíječe X Board s dalšími špičkovými nástroji RUNPOTEC, např. protahovacími pery, multifunkčním trnem apod. Poznejte do detailu tento špičkový nástroj v kompletním českém katalogu RUNPOTEC a přesvědčte se sami, jak může změnit váš pracovní den k lepšímu! Všechny produkty RUNPOTEC zakoupíte v našem e-shopu est-shop.cz. Produkty RUNPOTEC, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český a slovenský trh výhradně dodává společnost: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz XB 500 s nosností až 800 kg Výškově nastavitelné víko Víko lze otočit, získáte tak další plochu XB 500 T s teleskopickým výsuvem XB 500 T má větší užitnou plochu Kabelovod Jedná se o mechanickou ochranu kabelového vedení - plastové potrubí (víceprostorové, jednoprostorové), uložené v zemi ve venkovním prostoru sloužící k ukládání kabelů a vodičů, Potrubí je uložené v zemi a je zalité betonem nebo zasypané pískem. Slouží k ukládání jednoho kabelu nebo souborů kabelů a vodičů (silových, ovládacích, signalizačních, optických, atd.), Kabelovody mohou být v trase přerušeny kabelovými komorami. Délka úseku kabelovodu se provádí v souladu s pokyny výrobce kabelovodu. Oba konce kabelu, nacházející se v každém úseku kabelovodu, se utěsní proti vnikání vlhkosti a nečistot. Kabelovody se nemusí utěsňovat požárně s výjimkou místa vstupu do stavebních objektů.

SIMATIC RTLS Lokalizační systém pro flexibilní a nákladově efektivní řešení 2D lokalizace s přesností až 30 cm Navrženo pro: • vnitřní i venkovní použití, • navigování toku materiálu ve výrobě, • monitorování pohybu výrobních nástrojů, • plně dokumentovanou montáž konečného výrobku, • možnost řízení PLC na základě polohy transpondéru, • realizaci lokalizačních úkolů vyžadující vysokou úroveň přesnosti na velkých plochách, • lokalizaci a detekci velkých počtů relevantních objektů (výrobky, kontejnery, přepravní jednotky, osoby, montážní nástroje, vysokozdvižné vozíky, dopravní depa), • vyhledání unikátního ID transpondéru, • možnost zobrazení volně definovatelných informací přímo na transpondéru (čárové nebo QR kódy, číselno-písmenné informace), • různé aktivní transpondéry pro prům. aplikace (s dlouhou životností – výměnné baterie, dobíjecí baterie nebo externí napájecí zdroj). Více info: siemens.cz/rtls Kontaktujte nás: industrial-communication.cz@siemens.com

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 28 | červen 2024 Montáž kabelů v systémech EPS V instalačních rozvodech systému EPS nelze v chráněných únikových cestách použít trubek, lišt, žebříků, žlabů apod. z hmot třídy reakce na oheň B až F. Kabely zajišťující napájení nebo přenášející signály mají být vedeny v kabelových trasách tak, aby se zabránilo nepříznivým vlivům na funkci systému EPS. Jedná se zejména o následující nepříznivé vlivy, které musí být eliminovány: a) elektromagnetické rušení v úrovních, které mohou bránit správné funkci; b) poškození požárem; c) mechanické poškození včetně poškození, které může způsobit zkrat mezi rozvody systému EPS a jinými kabely; d) možnost poškození způsobené při údržbě jiného systému či zařízení; e) křížení a souběhy s ostatními kabelovými rozvody. Kabely přímo připevněné k povrchu konstrukcí musí být přehledně a bezpečně vedené a upevněné ve vhodném rozpětí, a to v souladu s podmínkami výrobce kabelů. Kabely nesmí být připevněné k podhledům. V nezbytných případech mohou být kabely systému EPS odděleny od jiných kabelů izolací nebo úseky vodičů, nebo dostatečně vzdáleny. Jsou-li pro propojení komponentů systému EPS použity vícežilové kabely, ohebné kabely nebo ohebné šňůry, nesmí být použita žádná ze žil na jiný obvod, než který je určen pro systém EPS. Všechny kabely používané pro systém EPS by měly mít pro snadnou identifikaci jednu společnou barvu, odlišnou od ostatních elektrických rozvodů (doporučuje se barva červená). Kabely systému EPS kromě těch, které přenášejí malé napětí, se vedou odděleně od ostatních obvodů tak, aby byly chráněny proti možnému poškození způsobenému závadami, údržbou a opravami jiných rozvodů. Veškeré kabely a jiné kovové části systému musí být dostatečně vzdáleny od jakékoliv vodivé konstrukce, tvořící součást ochrany před bleskem. Opatření před bleskem musí odpovídat zejména normy ČSN EN 62305-4 ed. 2. Opatření proti šíření požáru musí být provedeno v souladu s požadavky PBŘ a zároveň musí kabelové trasy splňovat požadavek na třídu funkčnosti kabelové trasy při požáru P/PHx-R a požadavek na třídu reakce na oheň B2ca s1, d1. Jsou-li vedeny prostory vymezenými ČSN 73 0848, pak musí splňovat i požadavky na třídu reakce na oheň. Tyto kabelové trasy musí být vedeny odděleně od ostatních kabelových rozvodů. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy P/PHx-R se stanoví podle nejdelší požadované doby x [min] činnosti zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy takto: a) kabelové trasy s krátkodobou funkcí - P30-R/PH15-R - u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu alespoň 15 minut; b) kabelové trasy se střednědobou funkcí - P30-R/PH30-R - u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu alespoň 30 minut; c) kabelové trasy s dlouhodobou funkcí - P30-R/PH60(120)-R - u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu 60 minut až 120 minut. Kde je to možné, musí být vyloučeno propojení kabelů mimo kryty zařízení. Po dokončení elektrické instalace, nebo její části, musí osoba, která provedla montáž provést měření izolačních stavů kabelů a dostatečné ochrany podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=