ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | leden 2024 Ukončení napájecího vodiče u strojních zařízení Ve světě průmyslu, kde jsou strojní zařízení neustálými pilíři výrobních linek, hraje precizní a bezchybná instalace elektrických komponent zásadní roli. Napájecí vodiče, které jsou životními tepnami pro dodávku energie k těmto strojům, musí být nainstalovány s nejvyšší pečlivostí, aby se předešlo výpadkům a závadám, jež by mohly vést k nechtěným přerušením výroby a ohrozit bezpečnost pracujících. Tento proces musí být proveden s ohledem na specifikace, které jsou podrobně popsány v normě ČSN EN 60204-1 ed. 3, určující požadavky na elektrická zařízení strojů. Doporučuje se, aby tam, kde je to možné, bylo elektrické zařízení stroje připojeno k jedinému napájecímu zdroji. Tam, kde je nutné použít jiné elektrické napájení pro určité části zařízení (například elektronické zařízení, které pracuje při odlišném napětí), má být toto napájení, pokud je to možné, odvozeno z přístrojů (například transformátory, měniče) tvořících část elektrického zařízení stroje. U velkých složitých strojních zařízení může být potřebný více než jeden napájecí zdroj v závislosti na uspořádání napájení na místě instalace. Pokud není stroj vybaven vidlicí pro připojení k elektrickému napájení (zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem), doporučuje se, aby napájecí vodiče byly ukončeny na hlavním vypínači. Pokud je použit nulový vodič, musí to být jasně uvedeno v technické dokumentaci stroje, například na montážním schématu a na obvodovém schématu, a pro nulový vodič musí být k dispozici samostatná izolovaná svorka opatřena štítkem s písmenem N. Svorka nulového vodiče musí být součástí hlavního vypínače. Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodičem a ochranným obvodem. Výjimku tvoří spojení mezi svorkou nulového vodiče a svorkou PE může být provedeno v místě připojení elektrického zařízení k napájecí síti TN-C. Svorky pro připojení k elektrickému napájení musí být zřetelně označeny v souladu s ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů. Pro každé napájení musí být zajištěna svorka ve stejném prostoru jako svorky odpovídajících pracovních vodičů pro připojení stroje k vnějšímu ochrannému vodiči. Svorka musí být dimenzována tak, aby umožňovala připojení vnějšího ochranného měděného vodiče o průřezu určeném s ohledem na dimenzování odpovídajících pracovních vodičů podle tabulky 1. Pokud je použit vnější ochranný vodič z jiného materiálu než měď, musí být podle toho zvolena velikost a typ svorky. Tab. 1 Nejmenší průřez měděných ochranných vodičů Průřez pracovních vodičů S mm2 Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče (PE) Sp mm2 S ≤ 16 S 16 > S ≤ 35 16 S > 35 S/2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=