ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | leden 2024 Proč vybavuje proudový chránič, aneb jak potlačit nežádoucí vybavení proudových chráničů Proudové chrániče jsou nezbytnou součástí moderních elektroinstalací, jejichž hlavním úkolem je ochrana osob před úrazem elektrickým proudem a zároveň ochrana před vznikem požáru způsobeného únikem proudu do konstrukčních částí elektrických zařízení. Avšak v praxi se můžeme setkat s nežádoucím vybavením chráničů, které může způsobovat výpadky a komplikace v elektroinstalaci. V tomto článku se zaměříme na to, proč k těmto nechtěným jevům dochází a jak lze takové události minimalizovat. Nejprve je důležité pochopit princip fungování proudového chrániče. Jeho základní funkcí je detekce rozdílu mezi proudem tekoucím do obvodu a proudem odcházejícím. V normálním stavu by tyto proudy měly být stejné. Pokud dojde k úniku proudu mimo obvod (například když člověk přijde do styku s neizolovanou částí elektrického zařízení), proudový chránič zaznamená rozdíl v proudění a v řádu milisekund odpojí elektrický obvod od zdroje napájení. Nežádoucí vybavení proudového chrániče může být způsobeno několika faktory Přechodové proudy Při spínání některých zařízení, jako jsou například zdroje světla s elektronickými předřadníky, může dojít k vzniku krátkých přechodových proudů, které mohou vyvolat nežádoucí vybavení chrániče. Netěsnosti izolace V důsledku stárnutí izolace nebo mechanického poškození může dojít k malým únikům proudu, které mohou proudový chránič neúmyslně vybavit. Kapacitní proudy V dlouhých nebo nevhodně položených kabelech se mohou vyskytovat kapacitní účinky, které vedou k malým únikům proudu. Jak minimalizovat nežádoucí vybavení proudových chráničů? Výběr vhodného typu proudového chrániče Na trhu existují různé typy chráničů (typ AC, A, F, B), které jsou odolné vůči různým druhům únikových proudů a typy G a S s časovým zpožděním. Výběr vhodného typu proudového chrániče je klíčový pro zamezení nechtěného vybavení. Použití filtrů K potlačení přechodových proudů mohou pomoci přístroje jako jsou filtry nebo tlumivky, které jsou schopny tyto proudy eliminovat. Pravidelná údržba a kontrola elektroinstalace Pravidelné kontroly a měření izolačních odporů mohou odhalit a předejít problémům spojeným s netěsnostmi izolace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=