ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | leden 2024 Požadavky na funkce zapnutí a vypnutí strojního zařízení V dnešní době technologického pokroku a automatizace je bezpečný a spolehlivý provoz strojního zařízení nezbytný pro udržení produktivity a ochranu lidských životů. V tomto článku se zaměříme na zásadní aspekty funkčnosti strojů, konkrétně na procesy zapnutí a vypnutí, které jsou klíčové pro každodenní operace v průmyslových prostředích. Budeme diskutovat o normách a bezpečnostních požadavcích, které musí být splněny před tím, než může být stroj bezpečně spuštěn, a představíme zásady, které zajišťují, že zastavení stroje proběhne rychle a efektivně v případě nebezpečí nebo pro rutinní údržbu. Start (spouštění) Funkce spouštění musí fungovat přivedením elektrické energie do příslušného obvodu stroje. Zahájení provozu musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny příslušné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření připraveny a funkční, s výjimkou případů uvedených uvedených v čl. 9.3.6. normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 za účelem nastavení nebo údržby. U strojů, kde bezpečnostní funkce a/ nebo ochranná opatření není možné pro určité funkce použít, se musí spuštění takových funkcí provádět ovládacími prvky vyžadujícími nepřetržité působení spolu s uvolňovacími přístroji, podle toho, co přichází v úvahu. Před spouštěním nebezpečného provozu stroje se má vzít v úvahu použití zvukového a/nebo optického výstražného signálu. Pro správný postupný start (spouštění) musí být v případě nutnosti použito vhodné blokování. V případě strojů, vyžadujících pro start (spouštění) použití více než jedné řídicí jednotky, musí mít každá z těchto řídicích jednotek samostatný ručně ovládaný přístroj pro řízení startu (spouštění). Podmínky pro vyvolání startu (spouštění) musí být tyto: • musí být splněny všechny požadované podmínky pro provoz stroje, a • všechny přístroje pro řízení startu (spouštění) musí být v poloze vybavení (vypnuté poloze), potom • všechny přístroje pro řízení startu (spouštění) musí být uváděny v činnost souběžně. Stop (zastavení) Funkce stop (zastavení) kategorie 0 a/nebo kategorie 1 a/nebo kategorie 2 musí být zajištěny, jak je uvedeno, na základě hodnocení rizika, která byla identifikována v procesu návrhu a vývoje a požadavků na funkci stroje. Je-li pro uvedení do činnosti použit hlavní vypínač, dosáhne se zastavení kategorie 0. Funkce stop (zastavení) musí mít přednost před souvisejícími funkcemi startu (spouštění). Kde je použita více než jedna řídicí jednotka, musí být účinné povely funkce stop (zastavení) z jakékoliv řídicí jednotky, je-li to vyžadováno hodnocením rizika stroje. Jsou-li vyvolány funkce stop (zastavení), může být nutné přerušit funkce stroje jiné, než je pohyb.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=