ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 48 | leden 2024 Zařízení IoT jsou také velmi užitečná pro průmysl. Kromě výše uvedeného řízení podmínek prostředí převládajících v objektu, může být internet věcí také použit k řízení výrobních procesů či řízení skladové logistiky. Dobře postavený systém IoT vám umožňuje přesně kontrolovat, co se děje v továrně. Efektivita strojů, prostoje, dodavatelský řetězec, logistické operace. Všechny tyto údaje mohou být shromažďovány a uchovávány a na jejich základě můžete dále optimalizovat fungování společnosti. Co může být součástí IoT? Součástí IoT může být prakticky jakékoli zařízení, limitem je pouze představivost. Všechno může být svým způsobem chytré – inteligentní senzory odesílající data do cloudu, řízené z úrovně aplikace termostaty, kamery, jejichž obraz můžeme sledovat, i když jsme na druhém konci světa, žárovky, jejichž barvu vyzařovaného světla lze měnit pomocí hodinek. Svět IoT zařízení neustále roste. Již dnes podle dat existuje v rámci tohoto konceptu více než 20 miliard zařízení a jednou z věcí, kterou si můžeme být jisti, je, že toto číslo bude i nadále růst. TME Czech Republic, s.r.o. Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 105 E-mail: tme@tme.cz www.tme.eu Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Ochrana motorů před nadproudem u strojních zařízení Ochrana před nadproudem u motorů strojních zařízení musí splňovat podmínky dané souborem norem ČSN EN 60034 a ČSN EN 60204-1 ed. 3. a musí být provedena tam, kde proud v jakémkoliv obvodu může překročit buď jmenovitou hodnotu kterékoliv součásti, nebo proudovou zatížitelnost vodičů, podle toho, která hodnota je nižší. Dodavatel elektrického zařízení musí uvést v dokumentech pro instalaci údaje nutné pro dimenzování vodičů (včetně maximálního průřezu napájecího vodiče, který lze připojit ke svorkám elektrického zařízení) a pro volbu přístroje jistícího proti nadproudům. Přístroje pro detekci a přerušení nadproudu musí být použity pro každý živý vodič. Následující vodiče, podle toho, co přichází v úvahu, nesmí být odpojeny bez odpojení všech přidružených živých vodičů: • nulový vodič střídavých silových obvodů; • uzemněný vodič stejnosměrných silových obvodů; • stejnosměrné silové vodiče připojené k neživým částem mobilních strojů. Pokud je průřez nulového vodiče přinejmenším rovný nebo ekvivalentní průřezu pracovních vodičů, není nutná detekce nadproudu pro nulový vodič ani odpojovací přístroj pro tento vodič. V případě nulového vodiče o průřezu menším, než je průřez přidružených pracovních vodičů, musí platit opatření podrobně popsaná v normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. V sítích IT se použití nulového vodiče nedoporučuje. Pokud však je nulový vodič použit, musí platit opatření podrobně popsaná v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Vodiče řídicích obvodů připojených přímo k napájecímu napětí musí být také chráněny před nadproudem. Pokud napájecí jednotka zajišťuje omezení proudu pod proudovou zatížitelnost vodičů v obvodu a pod jmenovitou hodnotu proudu připojených součástek, nevyžaduje se samostatný ochranný přístroj proti nadproudům.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=