ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE leden 2024 | 55 řídicího systému. Informace se neposílají řídicímu systému, dokud není zjištěna chyba nebo anomálie. Moderní senzory a zařízení mohou samy rozhodnout, kdy dojde k anomálii. Výhodou systémů kontroly stavů je zejména zvýšená dostupnost stroje, jednoduché použití informací o stavu díky efektivní redukci dat v terénu a úspora PLC a komunikačních zdrojů. Modulární stroje Decentralizovaná inteligence značně usnadňuje konstrukci modulárních strojů. Každý modul pracuje samostatně a dodává sousedním modulům (včetně centrálního řídicího systému) značně zjednodušená data se snadno použitelnými a servisně orientovanými rozhraními pro řídicí účely. IP67 PLC TBEN-L založená na CODESYSu umožňují modularizaci řídicích programů. Takto mohou být zapojeny a řízeny dokonce i bezpečnostní aplikace, a tak na samostatném modulu stroje nejsou potřeba žádné ovládací skříňky. Výhodami jsou zejména rychlejší uvedení systému na trh a do provozu, možnost velmi flexibilního rozšiřování a menší generování chyb v důsledku možnosti snadnějšího předběžného testování jednotlivých částí / modulů stroje. I/O moduly TBEN-S, TBO-LL a TBPN s integrovanou logikou například zjednodušují parametrizaci a provoz válečkových motorů dopravníků i senzorů. Průmyslové sledování výrobků Technologie decentralizované identifikace umožňuje přímou komunikaci s datovými nosiči a výrobků pomocí RFID a IO-Link senzorů. Toto řešení nabízí různé výhody od výrobních až po poprodejní procesy. Hlavním výhodou jsou rychlejší procesy prostřednictvím předzpracování přímo v aplikaci a úplná transparentnost výroby i logistiky, a to i bez databáze. Decentralizovaná automatizace v praxi Turck vždy směřoval k decentralizované automatizaci. Mnoho zákazníků tak objevilo výhody decentralizovaných řešení. Například společnost Asbreuk Service B.V. vybavila nizozemského poskytovatele logistických služeb modulárním, plně automatizovaným nakládacím a vykládacím systémem pro nákladní automobily, který RFID řešení pro výrobu a logistiku BEZPEČNOSTNÍ KONCET IP67 CHRÁNÍ MODULY STROJŮ - Koncept pasivní bezpečnosti chrání moduly stroje u dodavatele. Výsledkem je kratší doba uvedení do provozu a lepší struktura nákladů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=