ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE leden 2024 | 63 ale důrazně se doporučuje u kritických připojení, která by v případě ztráty ovlivnila provoz. • Kruhová redundance je formou redundance připojení a běžně se používá v průmyslových sítích ke zmírnění ztráty fyzických spojení mezi zařízeními. • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) lze konfigurovat pro redundantní komunikaci mezi samostatnými podsítěmi nebo VLANy, jako jsou spojení mezi produkční buňkou 1-1 a routery v produkčních páteřních routerech. V případě výpadku jednoho routeru nebo fyzického spojení bude zbývající funkční spojení detekováno a použito jako komunikační cesta. VRRP se konfiguruje v páru redundantních routerů – jako jsou firewally v produkční buňce 1-1, směrovače v produkční páteři a redundantní IT/OT firewally mezi produkční páteří a podnikovou sítí. Střední sítě – propojování distribuovaných systémů Čím jsou větší výrobní linky a existuje možnost rozšiřování vyvíjející se v průběhu času, zvýší se odpovídajícím způsobem požadavek na rozsah, kapacitu a služby požadované od OT sítě. Středně velkou síť lze klasifikovat pomocí následujících kritérií: • více než 50 koncových zařízení • kritický provoz, kde narušení sítě bude mít významný finanční dopad • síť zahrnující více linek (skládající se z výrobních buněk) nebo středně velké zařízení Výše zobrazená architektura střední referenční sítě bude stavět na klíčových konceptech architektury malé referenční sítě. Každý z klíčových aspektů uvedených níže je dodatkem nebo rozšířením aspektů zahrnutých v architektuře malé sítě. Obr. 3 OT referenční architektura střední sítě s propojením distribuovaných systémů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=