ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE leden 2024 | 65 Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha Tel.: +420 734 424 702 E-mail: industrial-communication.cz@siemens.com www.siemens.cz/net jícím způsobem zvýší. Velkou síť lze klasifikovat pomocí následujících kritérií: • více než 250 koncových zařízení • kritický provoz, kde narušení sítě bude mít významný finanční dopad • více zařízení ve výrobním závodu, z nichž každé se skládá z více výrobních linek, nebo z jednoho velkého výrobního zařízení Zobrazená architektura na obr. 4 velké referenční sítě bude vycházet z klíčových konceptů architektury malé a střední referenční sítě. Každý z klíčových aspektů uvedených níže je dodatkem nebo rozšířením aspektů zahrnutých v architektuře malých a středních sítí. Topologie • kruhové sítě Vzhledem k tomu, že složitost a důležitost sítě neustále roste, měly by být kruhové topologie implementovány ve více vrstvách v produkční páteři. To je nyní vnímáno jako agregační kruhy 1 a 2. Odpovídající agregační kruhy individuálně sjednotí komunikaci pro několik výrobních buněk a linek. Agregační kruhy by se pak měly připojit k redundantnímu routovacímu kruhu, aby se dále zvýšila odolnost a snížily vzájemné závislosti výrobních oblastí. Redundance Vzhledem k tomu, že složitost a význam sítě neustále rostou, budou k udržení spolehlivého provozu nutné různé metodiky redundantní komunikace. • Jak je uvedeno výše u kruhových sítí, další vrstvy redundance zlepší celkovou odolnost sítě distribucí spojení mezi několik zařízení. Tím se sníží dopad na různé produkční buňky, který by mohl být způsoben poruchou zařízení. • Několik routerů umístěných v jednom nebo více páteřních kruzích efektivně řídí zatížení sítě v mnoha IP podsítích. To také poskytuje vyšší úroveň redundance v komunikaci vrstvy 3. • V tomto měřítku je absolutně doporučeno implementovat RSTP a redundantní routovací protokoly k dosažení: - redundantního připojení přes IT/OT firewally - redundantního zapojení core routerů ve vrstvě hlavní páteřní sítě - použití vícenásobných redundantních kruhů v agregační vrstvě • V tomto měřítku se doporučuje implementovat: - redundantní připojení z agregační vrstvy k páteřní vrstvě - redundantní spojení z vrstvy produkční buňky do agregační vrstvy Siemens vám může pomoci! Konzultace zdarma na níže uvedeném kontaktu. Snížení výkonu motoru kvůli zabránění nadměrnému oteplení Je-li střídavý motor, který je určen pro použití s napájením o jmenovitém kmitočtu, připojen k trojfázové soustavě napětí, která má zpětnou složku větší než 1 % sousledné složky napětí po dlouhou dobu (odpovídající přinejmenším tepelné časové konstantě stroje), je dovolený výkon motoru menší než jmenovitý výkon, aby se snížila možnost poškození motoru. Provoz motoru při větší nesouměrnosti napětí než 5 % se nedoporučuje. Činitel nesouměrnosti je definován takto: fu = Un/Up, kde Un je efektivní hodnota zpětné složky napájecího napětí a Up efektivní hodnota sousledné složky napájecího napětí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=