ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA leden 2024 | 7 přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A). Zásuvkové obvody do 20 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Speciální zásuvky Pro místnosti, kde se očekává vyšší zátěž nebo speciální požadavky, jako jsou koupelny, dílny nebo technické místnosti, musí být zásuvky vybaveny ochrannými prvky jako jsou jističe, ochrana proti přetížení a proudový chránič. Zásuvkové obvody nepřekračující 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním nepřekračujícím 32 A. Toto platí i pro připojení mobilního zařízení určeného pro venkovní použití, které nepřekračuje 32 A. Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 100 mA. Ergonomie a dostupnost Umístění zásuvek by mělo zohledňovat ergonomii užívání. To znamená, že by měly být umístěny v takové výšce a pozici, aby byly snadno dosažitelné a aby jejich používání nevyžadovalo nepřirozené nebo nepohodlné polohy těla. Bezpečnostní aspekty Zásuvky by neměly být umisťovány příliš blízko zdrojům vody nebo v místech s vysokou vlhkostí, pokud nejsou speciálně určeny pro takové prostředí. Je také důležité zajištění ochrany před mechanickým poškozením, což může být relevantní například v dětských pokojích nebo ve veřejných prostorách. Revize a kontrola Po instalaci zásuvkových obvodů je nezbytné provést odbornou revizi, aby se zajistilo, že všechny prvky elektroinstalace splňují příslušné normy a jsou bezpečné k použití. Revize by měla být prováděna kvalifikovanou osobou s příslušným oprávněním. Závěr Dodržování normy ČSN 33 2130 ed. 3 při umisťování zásuvkových obvodů zvyšuje bezpečnost, efektivitu a komfort užívání elektrické energie v domácnostech i komerčních prostorách. Je to nezbytný krok k prevenci elektrických úrazů a k poskytování kvalitních elektroinstalačních služeb.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=