ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 170 | březen 2016 Bezpečné řízení pohonů Že AS-Interface se perfektně hodí pro souhru se všemi běžnými automatizačními systémy, je obecně známo. A nyní výkonný týmový hráč proniká do nových sfér. Nová bezpečnostní brána AS-i BWU3160 společnosti Bihl+Wiedemann umožňuje pomocí protokolu CIP Safety a sběrnice Sercos bezpečné řízení a monitorování pohonů – přímým způsobem bez přídavné bezpečnostní řídicí jednotky. Konkurenti a partneři? Na první pohled to vypadá jako klasický případ: buď my, nebo oni. Při bližším zkoumání však také přichází v úvahu další možnosti, např. jít společnou cestou. Právě v Německu má spolupráce mezi konkurencí dlouhou tradici: Již v roce 1890 byl například v Düsseldorfu založen Svaz porýnskovestfálských strojírenských firem, o dva roky později vznikl Svaz ně- meckých strojírenských firem – předchůd- ce dnešního svazu VDMA. Jenom o něco mladší je Ústřední svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI), který v roce 2018 oslaví svoje sté narozeniny. Ještě mnohem konkrétnější je spoluprá- ce firem v různých organizacích v oblasti automatizační techniky. Všichni členové zde spojenými znalostmi dále rozvíjejí společný systém, aby nakonec proti sobě nastoupili jako konkurenti na trhu s vlast- ními produkty vzešlými z tohoto systému. Nakonec všichni vyjdou jako vítězové: Členské firmy, protože většina z nich by si nemohla dovolit samostatný vývoj systé- mu, a zejména zákazníci, protože získávají efektivní řešení, která by bez spolupráce jejich dodavatelů nebyla možná. To všechno samozřejmě v jednotlivých oborech není žádné velké tajemství. Méně známá však je skutečnost, že spolupráce odborníků v oblasti automatizace nefun- guje jenom na úrovni příslušných zastře- šujících organizací, ale také v konkrétních jednotlivých případech. Pokud to zákazník aktivně vyžaduje, jsme kdykoliv schopni nalézt řešení speciálních požadavků spo- lečně s dalšími firmami,“ říká Jochen Bihl, jednatel společnosti Bihl+Wiedermann. „Proto také mohu povzbudit uživatele a výrobce strojů, aby intenzivněji formulo- vali svoje požadavky a tak podnítili své do- davatele k další spolupráci na produktech používaných při výrobě strojů.“ Aktuálním příkladem je nejnovější bez- pečnostní brána AS-i BWU3160 společnosti Bihl+Wiedemann, která nabízí zcela nové možnosti v komunikaci strojů s pohony: BezpečnostnímprotokolemCIP Safety s roz- hraním Sercos lze zajistit bezpečné řízení a monitorování pohonů Bosch Rexroth – pří- mým způsobem bez přídavné bezpečnost- ní řídicí jednotky. Ve standardní oblasti lze také i nadále řídit pohony pomocí sériového ovládání. Bezpečnost však zajišťuje brána, která u pohonu spouští a v případě nejistoty bezpečně vypíná bezpečnostní funkce. Iniciátorem vývoje produktu byli zákaz- níci, kteří požadovali navzájem zkombino- vat výhody dvou různých světů: neuvěřitel-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=