ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 94 | listopad 2018 Panasonic: "Product finder" senzorů a servomotorů Automatizační technika nás obklopuje na každém kroku a její správné využití vede ke zjednodušení naší práce. Je však třeba dobře vybrat. To může být v některých případech poněkud náročné. Nabídka produktů se stále rozšiřuje, přibývá funkcí a občas je nad naše síly vybrat vhodné zařízení … navíc v kombinaci se správnou řídící jednotkou, optimálními kabely, konektory či jiným příslušenstvím. Panasonic si toto uvědomuje a přináší SW vyhledávač „Product finder“, který vás změtí parametrů provede přehledným rozhraním na vašem počítači, tabletu nebo telefonu. Jak vybrat vhodný senzor Softwarový nástroj pro výběr optimálního senzoru přináší možnost jak velmi rychle, efektivně, a hlavně přesně nalézt vhodný senzor pro váš projekt … tedy ten senzor, který přesně odpovídá technickým poža- davkům. Klíčovým faktorem tohoto ná- stroje je velmi přívětivé a intuitivní rozhraní. Jasné strukturování a rozšířené možnosti filtrování jsou velmi „návykové“ a poskytují příjemné prostředí jak pro nákupčí, tak pro techničtěji orientované uživatele. Aplikace vám je průvodcem celým procesem výběru až po nalezení z technického hlediska vhod- ného senzoru. Široké portfolio produktů může být pro lepší orientaci zúženo výběrem specifické skupiny senzorů (tlak, průtok, univerzální fotoelektrické senzory, bezpečnostní zá- vory, indukční, vláknové či měřicí senzo- ry). Každá z těchto hlavních produktových skupin má pro nalezení ideálního senzoru vlastní detailní způsob filtrace, který nejlé- pe odpovídá parametrům zaměření a tech- nické charakteristice. Funkce porovnání či možnost exportovat výsledky hledání do PDF je už jen drobností, která podtrhává výborné vlastnosti tohoto SW produktu. Ready to use – připravené balíčky servomotorů Obdobně jako s volbou vhodného sen- zoru není ani výběr optimálního pohonu věc jednoduchá. Do volby vstupuje mno- ho klíčových parametrů jako jsou výkon, krouticí moment, nominální otáčky, ale také způsob řízení nebo rozměry. I zde má Panasonic k dispozici SW nástroj pro výběr vhodných pohonů pro váš projekt. Defi- nováním parametrů se postupně zužuje výběr až zůstane jedno či několik alterna- tivních kombinací pohonů. Výběrem optimálního pohonu to však nekončí – servomotor je třeba nastavit prostřednictvím zdarma dostupného SW rozhraní Panaterm a vybrat vhodný způ- sob řízení … pravděpodobně programo- vatelný automat (PLC). I zde Panasonic přináší řešení. Pro PLC je k dispozici mnoho předpřipravených projektů, kde stačí pou- ze upravit parametry připraveného progra- Minas A5M - servopohony napájené 24 V

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=