ElektroPrůmysl.cz, listopad 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE listopad 2019 | 5 nebo satelitních kancelářích, kde je výpočetní vý- konmenší než 20 000VA. Třífázové UPS jsou obecně preferovanou volbou pro aplikace s vysokým kVA, které jsou obvykle sofistikovanější a mají vysokou výpočetní hustotu. Velké vícepodlažní budovy, da- tová centra a průmyslová zařízení chránící vysoce výkonné procesy jsou typičtí zákazníci třífázových UPS, protože potřebují distribuovat velké množství energie na relativně velké vzdálenosti. Výkon Zdánlivý výkon se udává ve voltampérech (VA). Zdroje UPS jsou standardně k dispozici s výkonem od 300 VA až 5000000 VA a více. Určete přibližnou velikost zátěže pro určení potřebného výkonu UPS, který potřebujete: 1. Vytvořte seznam veškerého zařízení, které bude UPS chránit. 2. Určete, jaké napětí a proud vyžaduje každé zařízení. 3. Pro každé zařízení vynásobte volty x ampéry, abyste dosáhli hodnoty zdánlivého výkonu VA. 4. Sečtěte všechny hodnoty zdánlivého výkonu. 5. Vynásobte tuto částku koeficientem 1,2, abyste vytvořili prostor pro rezervu. UPS, kterou vyberete, by měla mít hodnotu rovnou nebo vyšší vašemu výpočtu. Pokud váš UPS bude zálohovat motory, frekvenční měniče nebo lasero- vé tiskárny, přidejte k vašim požadavkům větší po- třebný zdánlivý výkon VA, abyste zohlednili vysoký náběh energie, ke kterému dochází při spuštění těchto zařízení. Tvar UPS Záložní zdroje mohou být různých velikostí a tva- rů. V základu je lze ale rozdělit na volně stojící a pro montáž do racku. Největší UPS nejsou k dis- pozici do racku, takže společnosti se značnými po- žadavky na záložní napájení téměř vždy používají volně stojící záložní zdroje. Pro společnosti s men- šími potřebami je rozhodování mezi UPS do racku a volně stojícími z velké části věcí filozofie návrhu datových center. Z technického a finančního hle- diska není ani jeden přístup ve své podstatě lepší než ten druhý. ERGATE Automation s. r. o. Klíny 35, 615 00 Brno Tel: +420 548 140 001 office@ergate. cz www.ergate.cz Rychlé a spolehlivé dodávky Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Průmyslové 4pólové relé R4N-2014-23- 1024-WTL napájecí napětí 24 V DC kontrolní LED dioda tlačítko pro aretaci LED signalizační maják M4S-T-A3BBF barvy červená, žlutá, zelená stálé světlo, třířadé bzučák napájecí napětí 24 VDC hliníkové tělo – stříbrné polohovatelný kloub 48,– 1.390,– 1fázový spínaný napájecí zdroj MDR-60-24 výkon 60 W DC výstup 24 V proud 2,5 A na DIN lištu 433,50 Baterie 4906 High Energy AA tužková alkalická baterie napětí 1,5 V rozměr 14,5 × 50,5 mm cena za balení (4 kusy) 49,–

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=