ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 114 | červen 2020 Intenzivní školení: Legislativní požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení Cílem odborných školení je poskytnout důležité informace a vysvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týka- jících se nových i provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizo- vaných linek a osvětlit praktické postupy při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. a uvádění nového stroj- ního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES. Tyto požadavky jsou prováděcím právním předpisem k Zákoníku práce o minimál- ních požadavcích na bezpečnost a ochra- nu zdraví pro používání pracovního zaří- zení zaměstnanci při práci. Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. Vás zve na cyklus odborných školení zaměřených na legislativní požadavky strojních zařízení. Školení je rozděleno do dvou dnů a je možné se přihlásit pouze na první den nebo na oba dva dny. První den bude zaměřený na legisla- tivní požadavky pro nová strojní zaří- zení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb., NV SR č. 436/2008 Z. z.) . Druhý den bude zaměřený na legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a NV SR č. 392/2006 Sb. Školení je určené předevšímpro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pra- covníky zabývající se problematikou bez- pečnosti práce a vyšší management. 16. - 17. 9. BEST WESTERN Hotel Vista Ostrava 21. - 22. 10. Purkmistr - Pivovarský dvůr Plzeň 5. - 26. 11. PENZION & RESTAURANT STARÉ ČASY Pardubice

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=