ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ 68 | červen 2020 Panasonic: Výběr technologie a popisovacího laseru Zadání zní většinou jednoduše: „Označit plastový nebo kovový výrobek jednoznačným popisem“. Definice popisu může znít naprosto libovolně a může obsahovat jakékoliv znaky, 2D kódy, loga datum výroby, sériové číslo apod. Co tam bude „napsáno“ je však jen jeden z mnoha faktorů. Je třeba vzít v úvahu materiál výrobku, velikost i tvar, čas pro popis, barvu popisu a čitelnost. Na základě těchto atributů lze vybrat vhodný způsob metody popisu a dále pak finální druh a typ laseru, který bude pro danou aplikaci nejvhodnější. Tedy až tak jednoduché to nebude. Pojďme se podívat, jak to funguje při výběru laseru Panasonic. L aserové značení zajišťuje kvalitu a sledo- v atelnost životního cyklu výrobku. Na kon- c i všech kroků procesu by měl být hotový díl označen výrobním číslem, datem výro- by nebo 2D kódem. Laser zajistí doživotní čitelnost v případě následných škod. Laserový popis je odolný proti oděru, teplotě, světlu i mazivům. Vy- soký kontrast popisu nabízí velmi dobrou čitelnost. Studie proveditelnosti Volba vhodné technologie a následný vý- běr optimálního typu laserového popiso- vače není věc jednoduchá. Proto na začát- ku každého projektu zpracujeme zdarma tzv. Studii proveditelnosti. Na jejím základě vybereme vhodný typ laserového popiso- vače s dostatečnou výkonovou rezervou. A zároveň jsme schopni garantovat potřeb- né parametry popisu v reálném provozu. Studii proto provádíme vždy na reálných produktech. Pro danou aplikaci může exis- tovat více jak jeden vhodný způsob popisu a je jen na zákazníkovi, aby pro své finální rozhodnutí zohlednil výsledky testování. Tedy čitelnost, kvalitu a čas popisu a z toho vyplývající typ laseru. V případě, že zákazník o laserovém po- pisu uvažuje u zcela nového projektu, jsme schopni poradit i s tvarovou a materiálo- vou vhodností pro laserový popis. Metody popisování z pohledu povrchové změny materiálu Karbonizace Karbonizace je termochemická reakce, kdy laserový paprsek rozkládá uhlíkové slou- čeniny na povrchu výrobku a uvolňuje uh- lík. Tím vytváří na světlých plastech nebo Laserové popisovací zařízení LP-RF - snadné ovládání a dobrý poměr cena/výkon

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=