ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 74 | červen 2020 Nový trend měřicích transformátorů Firma MBS AG zastupována na českém a slovenském trhu firmou GHV Trading, spol. s r.o. , byla založena v Německu před více než 40 lety a již od počátku své existence se zaměřuje na výrobu měřicích transformátorů proudu nízkého napětí. Od svých počátků až do současnosti je kladen vysoký důraz na bezpečnost, kvalitu a přesnost měření . Toto vše je však nově doplněno o nové řady měřicích transformátorů napětí VLTS a VLTD a kompaktních transformátorů proudu s děleným jádrem řady KBR. Daniel Rycka a Jakub Gala, GHV Trading, spol. s.r.o. Výrobní program nízkonapěťových trans- formátorů se skládá z jednopólově izolo- vaných napěťových transformátorů VTLS pro propojení fáze se zemí a dvoupólově izolovaných transformátorů VTLD pro propojení mezi fázemi. Napěťové transfor- mátory firmy MBS mají nyní, díky novému provedení vyšší elektrickou pevnost a díky použití špičkových toroidních jader také nízkou vlastní spotřebu. Jsou k dispozici ve třídě 0.2, 0.5, 1 a 3, resp. 3P a 6P pro primár- ní napětí od 100 do 1000 V a splňují normu ČSN EN 61869-3. Norma ČSN EN 61869-3 definuje dva rozsahy zátěží viz tab. 1. Přístroje s rozsahem zátěže I jsou určeny pro velmi lehce zatížené transformátory a jsou tedy vhodné pro moderní měřicí nebo jisticí přístroje s nízkou spotřebou u kterých se předpokládá odporová zátěž. Zde vyžadovaný účiník 1.0 tedy pokrývá první z definovaných rozsahů. V tomto případě je vyloučeno často vyskytující se nedostatečné zatížení. Transformátory s rozsahem zátěže II jsou pak určeny pro aplikace, kde je potřeba připojit větší, např. indukční zátěž. Měření přesnosti je prováděno při jakékoliv hod- notě mezi 0-100 %, resp. 25-100 % jmeno- vitého zatížení. Přesnost transformátoru musí být přesně definována dle tabulky pro limity dovolených chyb. Rozsah zátěže (RZ) Jmenovité zatížení (VA) Účiník cosφ Rozsah přesnosti (% jmenovitého zatížení) I 1.0, 2.5, 5, 10 1.0 0-100 II 10, 25, 50, 100 0.8 25-100 Tab. 1 Rozsahy zátěží definované normou ČSN EN 61869-3 Jádro nízkonapěťového transformátoru

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=