ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 84 | červen 2020 Termokamery Monitorovanie zvýšenej teploty / Snímanie v infračervenom spektre Pri prepuknutí infekčných chorôb je dôležite monitorovanie telesnej teploty ľudí. Včasná identifikácia osôb s horúčkou je dôležitá pre spomalenie šírenia infekčných chorôb. Aj keď detekciou horúčky nie možné diagnostikovať konkrétne ochorenie (ako je napr. Covid-19), je to veľká pomoc pri identifikácii potenciálnych nosičov infekčných chorôb. Použitie bezkontaktných bodových teplomerov a termálnych kamier je výhodne ako pre pacientov tak aj pre lekárov. Tento typ merania je rýchly a časovo nenáročný. Aj keď najčastejšie sa stretávame s meraním telesnej teploty na čele človeka, najpresnejším sa ukázalo meranie telesnej teploty vo vnútri ušného otvoru a v kútiku oka (v blízkosti nosa). Ako testovať a na čo si dať pozor Ak chceme merať telesnú teplotu z diaľky, tak je tvár oveľa prístupnejšia ako vnútro ušného otvoru. Avšak pri meraní teploty v oblasti tváre je použitie bodových teplo- merov problematické z dôvodu, že rôzne časti tváre majú rôznu teplotu. Pri meraní priemernej teploty väčšej oblasti tváre je nutné mať napamäti, že niektoré časti tváre môžu byť zakryté a že presnosť merania je závislá od vzdialenosti. Infračervené snímanie celej tváre je presnejšia a konzistentnejšia metóda ako metóda merania teploty jedného konkrét- neho bodu. Snímanie celej tváre je taktiež rýchlejšie (otestovanie väčšieho počtu ľudí za kratší čas) a výhodou je absencia kontak- tu zdravotníkov s veľkým množstvom ľudí. Pri infračervených kamerách máme mož- nosť nastaviť si referenčnú teplotu pre väč- šiu presnosť a spoľahlivosť automatického testovania. Systémy s infračervenými ka- merami pracujú samostatne čo umožňuje zdravotníckemu personálu vykonávať inú potrebnú činnosť. Calibir GXM: Výkonná termokamera Infračervená kamera Calibir GXM je vysoko výkonná kamera vhodná pre veľké množ- stvo aplikácii a jednou z nich je aj testova- nie zvýšenej telesnej teploty. Vyznačuje sa vysokou citlivosťou, presnosťou ako aj vy-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=