ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | prosinec 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Prostory normální, bezpečné a zvlášť nebezpečné Jak určit vnější vlivy a podle čeho se mají určit? Dříve to byly prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné a podle toho byly určeny hodnoty bezpečných jmenovitých napětí. Kde lze tyto hodnoty najít, když uvedené rozdělení bylo zrušeno – podle čeho? Mělo by to být v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ale nikde již není kam zařadit třeba AB6, AD8 nebo BA3. Platí ještě TNI 33 2000-5-51:2011 a tam to je v čl. 3.9. Tak proč to není v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3? Prosím o vysvětlení, podle čeho se řídit. Odpověď: Vnější vlivy se určují v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy, tato norma je stále platná a nové vydání ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, které zrušilo rozdělení prostorů na nebezpečné a zvlášť nebezpečné, se určování vnějších vlivů dotklo pouze minimálně. V případě, že si bedlivě prostudujete ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tak zjistíte, že v normě se hovoří o prostorech normálních, např. prostor AB4, a o prostorech, pro které je nutné navrhnout zvláštní opatření, např. Vámi v dotazu zmiňovaný prostor AB6. U prostoru AB6 u věty „Musí se navrhnout zvláštní opatření“ je uveden odkaz na poznámku pod čarou„b“, která zní „Při uvedených vnějších vlivech je nutno učinit zvláštní opatření, například dohodou mezi projektantem instalace a dodavatelem zařízení o (například) použití zvlášť navrženého zařízení.“. Tedy je starostí projektanta a dodavatele, případně investora, jaká vhodná opatření budou pro eliminaci tohoto vnějšího vlivu stanovena. Takto bych mohl pokračovat i u dalších vnějších vlivů, které jsou ve Vašem dotazu zmíněny. Nicméně si myslím, že by to bylo kontraproduktivní. TNI 33 2000-5-51:2011 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 byla zpracována jako komentář k normě a z toho důvodu obsahuje informace, které byly v době jejího vzniku nápomocné k pochopení ustanovení normy. Článek 3.9 „Určování prostorů podle působení vnějších vlivů“, resp. např. pro vnější vliv AB6 článek 3.9.4 a tabulka 8 řadí tento vnější vliv do prostorů zvlášť nebezpečných. Bohužel to je asi tak vše, protože článek 3.9.4 konstatuje, že prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů (popřípadě i jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu. Dále se v tomto článku hovoří o potřebě určit navíc, zda se v takových prostorech nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry nebo zda se pracuje ve zvlášť ztížených podmínkách (např. ve vodě, v kotlích a kovových nádržích a podobných těsných prostorách s kovovými hmotami). Z hlediska stanovení bezpečných napětí má toto ustanovení po zrušení ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 nulovou informační hodnotu. Nicméně ani v případě, že by ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 byla dosud platná, nebylo zcela zřejmé a jasné, proč v přípa-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=