ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 20 | červen 2022 Využití monitorů MEg45 instalovaných na nn straně transformátorů k identifikaci místa zkratu venkovního vn vedení Zkrat je pro elektrické zařízení závažnou poruchou spojenou s velkými ekonomickými ztrátami. Obvykle je spojen i s výrazným zhoršením bezpečnosti. Z těchto důvodů je působení zkratu řešeno okamžitým odpojením od zdroje elektrické energie přetavením pojistky nebo vypnutím nadproudovou ochranou. V geograficky rozsáhlých vn distribučních sítích zahrnuje problematika řešení zkratu i funkci identifikace místa zkratu za účelem vymezení a odpojení úseku vn vedení postiženého zkratem. Rychlé a automatizované nalezení místa zkratu, opravu a opětovné uvedení celého vedení do ekonomicky optimálního provozního stavu má velký význam nejen pro provoz vn sítí, ale především pro zlepšení výrobních podmínek u zákazníků. Pro identifikaci úseku vn vedení postiženého zkratem se používají samostatná zařízení ve funkci indikátoru průtoku zkratového proudu, anebo je funkce identifikace zkratového proudu součástí měřicích zařízení instalovaných na hladině vn. Spolehlivost indikace zkratového proudu, který je násobně vyšší než nejvyšší hodnota provozního proudu, je vysoká. Nicméně překonání vn hladiny při přenosu signálu o zkratu především na venkovních vn vedeních není levné, a proto jsou zařízení pro indikaci zkratu instalována poměrně řídce. Úseky vn vedení postižené zkratem jsou pak dlouhé a doba určení místa zkratu je delší. Průchodem zkratového proudu vn vedením dochází na impedanci vn vedení k poklesu napětí. Tento pokles je transformátory v distribučních transformačních stanic (DTS) přenesen na hladinu nn, kde vyvolá napěťový jev, který je tímhlubší, čím je DTS elektricky blíže místu se zkratem. V současné době jsou pro měření parametrů kvality nn napětí instalovány měřicí přístroje, které podle standardy definované jednotné metody měří i napěťové jevy. To vytvořilo předpoklad pro identifikaci úseku Obr. 1 Zobrazení místa zkratu ve schéma vn sítě

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=