ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Energetika, trafostanice, transformátory a identifikační systémy www.elektroprumysl.cz • červen 2022 • ročník 12 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Revoluční VN rozváděč SM AirSeT předznamenává odklon od plynu SF6 k tomu nejlepšímu – čistému vzduchu. Ekologický a digitální VN rozváděč SM AirSeT

spolehl ivost má jméno. . . Noark vás odmění za nákup. Spolehlivě. Za každý nákup produktů NOARK ELECTRIC získáváte osvěžující energy drink ZDARMA. Soutěžní kód z každé plechovky je navíc vaše ŠANCE VYHRÁT POHONNÉ HMOTY za 30 000 Kč www.noark-win.com

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2022 | 1 Milí čtenáři, přinášíme vám letošní první letní číslo, i když oficiálně ho přivítáme až 21. června, které je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy. Přehled produktů je věnován proudovým transformátorům, které nalézají uplatnění napříč celým průmyslem. Transformátor proudu (dále jen CT) je typ "přístrojového transformátoru", který je konstruován tak, aby ve svém sekundárním vinutí produkoval střídavý proud, který je úměrný proudu měřenému v jeho primárním vinutí. Proudové transformátory snižují proudy vysokého napětí na mnohem nižší hodnoty a poskytují vhodný způsob bezpečného sledování skutečného elektrického proudu tekoucího v přenosovém vedení střídavého proudu pomocí standardního ampérmetru. Na rozdíl od transformátoru napětí nebo výkonového transformátoru se transformátor proudu skládá pouze z jednoho nebo velmi malého počtu závitů primárního vinutí. Toto primární vinutí může být buď z jednoho plochého závitu, cívky z těžkého drátu ovinutého kolem jádra, nebo jen z vodiče či přípojnice umístěné středovým otvorem. Na rozdíl od transformátoru napětí není primární proud proudového transformátoru závislý na proudu sekundární zátěže, ale je řízen externí zátěží. Sekundární proud je obvykle dimenzován na standardní hodnotu 1 nebo 5 A pro větší hodnoty primárního proudu. Transformátor proudu by nikdy neměl zůstat otevřený nebo pracovat bez připojené zátěže, když jím protéká hlavní primární proud, stejně jako by transformátor napětí nikdy neměl pracovat do zkratu. Má-li být ampérmetr (nebo zátěž) odpojen, měl by se nejprve na sekundární svorky umístit zkrat, aby se vyloučilo riziko úrazu elektrickým proudem. Při otevřeném obvodu sekundárního vinutí totiž pracuje železné jádro transformátoru s vysokým stupněm nasycení, a když ho nic nezastaví, vytváří abnormálně velké sekundární napětí! Toto vysoké sekundární napětí by mohlo poškodit izolaci nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Na závěr bych ještě rád poděkoval všem, kteří nás navštívili v naší expozici na veletrhu Amper 2022, odkud si mohl každý odnést tištěné vydání březnového čísla časopisu, jako dárek a také si mohl zřídit bezplatný odběr našeho časopisu, pokud ho již neměl. V rámci veletrhu Amper 2022 jsme pořádali hybridní seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení. Po dlouhé koronavirové odmlce ho navštívilo úctyhodných 89 lidí a dalších 59 lidí ho sledovalo on-line. Pokud jste měli o seminář také zájem a nestihli jste ho, můžete si zakoupit záznam ke shlédnutí u našeho partnera na www.lpe.cz. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | červen 2022 64 38 4 48 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Distribuční transformátory Eaton ....... 4 » Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách .................. 6 » SM AirSeT od Schneider Electric? Ekologický VN rozváděč bez SF6 nabitý digitálními inovacemi ............ 10 » Údržba transformátoru ........................ 14 » Energetický a zátěžový management: Nutnost pro dotace i komfort má jednoduché řešení ................................. 16 » Využití monitorů MEg45 instalovaných na nn straně transformátorů k identifikaci místa zkratu venkovního vn vedení ............ 20 » Kompatibilita výkonových transformátorů a elektrických instalací s prostředím ........................... 22 » Možnosti stabilizace napětí v reálném čase v průmyslové síti ..... 26 » Inovativní produkty HIWIN s vysokou přidanou hodnotou pomáhají dostát nárokům na inteligentní výrobu ...... 30 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Panasonic: Laserové popisovací systémy plastů … i kovů ..................... 32 » RFID vs. čárové kódy ............................ 36 » Rychlejší RFID systémy s Turck HF Bus Mode ............................ 38 » Značení laserem už dávno není cenové sci-fi ............................................. 42 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Transformátor proudu - konstrukce, princip činnosti a typy ......................... 44 » Fluke 87V MAX – multimetr, který nezmrzne ...................................... 48 » Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí - 1. díl ............... 50 » Měřicí transformátory proudu od MBS nově s šířkou pásma do 20 kHz! ....... 56 » Měření kvality ovzduší s přístrojem OMT 1550 ........................ 60 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Kabelové vodicí kladky: snadné odvíjení kabelů v problematických místech ............... 64 » Podlahové rozvody OBO Bettermann ................................... 66

ElektroPrůmysl.cz OBSAH červen 2022 | 3 92 88 86 80 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Náš nový web – to pravé řešení pro vás! ...................................................... 70 » Řešení pro každé prostředí ................. 72 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Millenium Slim – nejmenší logický kontrolér všech dob! ............................ 76 » DRPC-240 kompaktní počítač na DIN lištu ............................................... 78 » LED signální sloupky EOS a EOS I4.0 .................................................. 80 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY » iSDV-200CTR výkonný systém pro streamování videa s technologií SDVoE ......................................................... 84 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » 5 důvodů, proč je záložní zdroj UPS nutností ............................................ 86 ALTERNATIVNÍ ENERGIE » Recyklace solárních panelů je stále technologickou výzvou ....... 88 SOFTWARE » Zkraťte dobu vývoje produktu pomocí digitalizace ............................... 92 » Virtuální zprovoznění výrobních linek ............................................................. 96 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Úvod do projektování - obsah projektové dokumentace ................ 100 » Jak získat autorizaci ČKAIT v oboru elektro a proč je důležitá? ................ 101 » Co nejvíce zaujalo na letošních odborných seminářích OEZ? .......... 102 » Projektování fotovoltaických elektráren ............................................... 104 DISKUSNÍ FÓRUM » Tepelné čerpadlo a proudový chránič .................................................... 106 » Modulární jistič v rozvodně nn ...... 107 » Stroj ze zahraničí .................................. 107 » Hromosvod na terase ........................ 108 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Měřicí transformátory proudu ........ 110 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 118

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 4 | červen 2022 Distribuční transformátory Eaton Rostoucí poptávka po energii a změna návyků při využívání energie v kombinaci s naléhavou potřebou snižovat výrobu energie z fosilních paliv se zaměřením na uhlíkovou neutralitu znamená, že naše elektrická síť se musí změnit. Při optimalizaci energetické infrastruktury a jejího maximálního využití je třeba myslet také na transformátory. Revoluce v oblasti obnovitelných zdrojů energie rychle postupuje. Podle modelu „New Energy Outlook“ agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF), více než polovina celkové elektrické energie dodávané do sítí ve velkých evropských ekonomikách včetně Spojeného království a Německa bude do roku 2030 pocházet z variabilních obnovitelných zdrojů energie. V roce 2050 se v budovách zvýší podíl energie poskytované elektrickou energií o 50 % a elektrifikace dopravy zvýší globální poptávka po energii o 27 %. Data a výpočetní technika budou také vyžadovat čtyřikrát více elektřiny v průběhu desetiletí. Energetická transformace vyžaduje zvládnutí tohoto obrovského nárůstu spotřeby elektrické energie, který je také způsoben přijetím elektrických vozidel a jiných alternativních technologií závislých na elektřině a současně bojovat s dekarbonizací zdrojů, která tuto energii vyrábí. Společnost Eaton vyrábí transformátory v souladu s mezinárodní normou IEC 60076 a průmyslovými normami dle požadavků zákazníků. Transformátory jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou určeny pro různé aplikace i v náročných provozních podmínkách. Environmentální bezpečnost zajišťují nehořlavé, samozhášivé materiály bez emise toxických plynů s nízkou hladinou hluku a nízkým elektromagnetickým vyzařováním. Olejové vn transformátory se dodávají s výkonem od 25 kVA do 5000 kVA a napětím do 36 kV, případně formou projektu lze vyrobit výkony až do 10 000 kVA. Využití najdou jako distribuční transformátory, transformátory pro fotovoltaické a větrné elektrárny, usměrňovací transformátory, transformátory pro nabíjení elektrických vozidel nebo jako uzemňovací transformátory. Suché transformátory s výkonem lze dodat od 250 kVA do 5000 kVA. Požadavky nad 3150 kVA se řeší v rámci projektu. Suché transformátory vyžadují minimální údržbu. Nehrozí žádné riziko znečištění životního prostředí, nakolik chladícímmédiem je okolní vzduch. Oprava a údržba na místě instalace je jednodušší ve srovnání s olejovými transformátory. Může být instalován velmi blízko obydlených oblastí a má nízké provozní a instalační náklady. Nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření díky samozhášivým materiálům. Více zajímavých informací najdete na našem podcastu zaměřeném na vysoké napětí.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 5 celkové roční spotřeby elektrické energie v Dánsku (32 TWh). EATON Elektrotechnika, s.r.o. Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Distribuční transformátory jsou zodpovědné za přibližně 20 % ztrát v elektrické síti. Mají tedy potenciál výrazného snížení ztrát, a to z nich činí prioritu pro první pracovní plán směrnice o ekodesignu. Evropská síť obsahuje 4,5 milionu jednotek distribučních transformátorů a asi 3,6 milionu z nich vlastní distribuční společnosti elektrické energie. V posledních letech se v Evropě ročně prodalo přibližně 137 000 kusů distribučních transformátorů. Cílem směrnice je urychlit zlepšení energetické účinnosti a zvýšit environmentální udržitelnost, a tím snížit emise CO2. Transformátory Eaton jsou připraveny na nové požadavky ecodesignu ve shodě s nařízením EU 2019/1783. Společnost Eaton je dobře připravena na změny, jelikož po zkušenostech s úrovní 1 požadavků EU nařízení již navrhuje a vyrábí transformátory, které nejenže splňují, ale i překračují požadavky na ecodesign úrovně 2. Použití energeticky účinnějších transformátorů může vést k odhadované roční úspoře až 16 TWh ve srovnání s rokem 2020. To odpovídá 3,7 milionů tun CO2 ročně – nebo polovině Kabelové podlaží Z kabelového podlaží může vycházet i více kabelových kanálů. Pro překonání výškových rozdílů se navrhují šikmé kabelové kanály s komunikací po šikmé rampě nebo se schodištěm, případně také svislé kabelové šachty s komunikací v podobě žebříku nebo žebříkového schodiště. Velikost půdorysu kabelového podlaží může být shodná s půdorysem rozvodny vvn, vn, nn, atd., umístěné nad ním. Prostupy kabelů stropem kabelového podlaží se navrhují podle umístění rozvodných zařízení v elektrické stanici. Výšku kabelového podlaží a kabelového kanálu je třeba odvodit od podchodné výšky jejich komunikace. K podchodné výšce se připočte výška nutná pro instalaci osvětlení, instalaci rozvodu stabilního hasicího zařízení a případně dalších instalovaných zařízení. Maximální výška kabelových konstrukcí pro pokládku kabelů je 2500 mm. Doporučená světlá stavební výška kabelového podlaží je 2100 mm až 2500 mm. U jednožilových kabelů o hodnotě napětí 110 kV a vyšším nutno přizpůsobit otvory prostupů požárním stropem požadavkům technologického postupu při zhotovování koncovky těchto kabelů (protažení kabelů včetně koncovky otvorem a dodatečné vytvoření požární ucpávky). Vícežilový kabel prochází požární ucpávkou ve stropu kabelového podlaží, popř. ve stavební konstrukci pod stropem, nerozdělený na žíly kabelu. Koncovka (záklopka) a rozdělení kabelu na žíly se provádí až v podlaží rozvodny vvn, vn, nn, atd., nad požární ucpávkou nebo v požárně odděleném prostoru pod stropem. Tento prostor se pak považuje za součást požárního úseku rozvodny vvn, vn, nn, v atd.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | červen 2022 Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách Principmetody přizemnění postižené fáze (PPF) je patrný z obrázku 1, kde je zobrazeno zjednodušené schéma kompenzované sítě se zemním spojením, která je v napájecí stanici vybavena třemi jednopólovými vypínači (3), s jejichž pomocí lze kteroukoliv fázi spojit se zemnící soustavou přes omezující impedanci ZPPF. V případě zemního spojení (1) v síti je sepnutím a) pólu vypínače (3) vytvořena paralelní cesta poruchovému proudu, který se přerozdělí mezi místo poruchy (IRes PPF) a místo přizemnění postižené fáze (IPPF). Dojde tak k redukci proudu místem zemního spojení a ke snížení dotykového a krokového napětí v místě poruchy. Podstatná část poruchového proudu se po přizemnění postižené fáze uzavře přes uzemňovací soustavu stanice a paralelní impedanci PPF (IPPF >> IRes PPF) zejména v případech odporových zemních spojení, kdy RZS ≥ 100 Ω. Přizemněním postižené fáze (PPF) v napájecí či podružné stanici lze dosáhnout snížení úrovně poruchového proudu v místě poruchy bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie. Legenda • IPPF proud přizemněním (A) • IRes zbytkový proud zemního spojení (A) • IRes PPF zbytkový proud zemního spojení s přizemněním postižené fáze v napájecí transformovně (A) • Rp rezistance pomocného odporníku (Ω) • ZS zemní spojení • ZT zhášecí tlumivka • Rzs rezistance (odpor) zemního spojení (Ω) Obr. 1 Princip metody přizemnění postižené fáze • Rp rezistance pomocného odporníku (Ω) • RE rezistance poruchou postižené zemnící soustavy (Ω) • C0 kapacita fázového vodiče proti zemi (F) • G0 vodivost fázového vodiče proti zemi (S) • Ic celkový kapacitní proud sítě (A) • IL proud zhášecí tlumivkou (A) • Iw celkový svodový proud sítě (A) • ZPPF omezovací impedance PPF (Ω)

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 7 Z pohledu bezpečnosti provozu distribuční sítě se pozitivní vliv PPF projeví zejména v případech, kde je vlivem velké hodnoty rezistivity půdy značně problematické dodržení stanovených limitů odporů zemnících soustav (lomy, doly apod.) uvedených v normách ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a PNE 33 0000-1. Ke snížení rizika úrazu dotykovým či krokovým napětím přispěje využití metody PPF i v případech dočasného provozu soustavy s hodnotou kapacitního proudu překračujícího dovolené meze uvedené v ČSN 33 3070. Přizemněním postižené fáze lze zamezit vážnému poškození poruchou zasažených prvků distribuční soustavy (hlav stožárů, armatur, průchodek apod.), u kterých dochází ke snížení jejich mechanické či izolační pevnosti vlivem tepelných účinků procházejícího poruchového proudu. Způsob přizemnění postižené fáze Podle hodnoty omezující impedance rozlišujeme tři způsoby provedení PPF: 1) přímé přizemnění postižené fáze k zemnící soustavě, kde ZPPF ≈ 0 Ω (PPF 1), 2) přizemnění přes výkonový odporník do hodnoty rezistance RPPF ≤ 16 Ω (PPF 2), 3) přizemnění přes reaktor do hodnoty reaktance XPPF ≤ 16 Ω (PPF 3). Volba vhodného způsobu PPF závisí na charakteristice předmětné distribuční soustavy určené pro instalaci systému PPF, proto je nutné zohlednit kritéria, která jsou uvedena dále. Redukce poruchového proudu Účinnost omezení poruchového proudu systémem PPF je dána poměrem impedance poruchové smyčky k impedanci paralelní cesty PPF. Maximální redukce proudu zemního spojení se tedy dosahuje zpravidla přímým přizemněním postižené fáze (PPF 1). Redukce harmonických složek poruchového proudu Díky moderním automatikám zhášecích tlumivek je základní harmonická složka kapacitního proudu zemního spojení téměř vykompenzována. Zbytkový proud zemního spojení však může obsahovat nezanedbatelné množství nekompenzovaných harmonických složek zejména 3., 5. a 7. harmonické. Tyto lze s využitím PPF omezit. Maximální redukce harmonických složek poruchového proudu se dosahuje přímým přizemněním postižené fáze (PPF 1). Eliminace přenosu části zatížení přes místo poruchy Přizemněním postižené fáze v napájecí transformovně se v některých případech může přenášet část zatížení postiženého vývodu do místa poruchy, což naopak vede ke zvýšení poruchového proudu, a tudíž i k možnosti zvýšení dotykových a krokových napětí v postižené oblasti. K tomuto jevu může dojít pouze v případě přizemnění kovového zemního spojení (u venkovních soustav je pravděpodobnost výskytu malá), které vznikne v blízkosti významně Prvky pro průmyslovou automatizaci Nejkompaktnější řada kamerových senzorů odstupňovaná CENOVĚ DLE POŽADAVKŮ APLIKACE www.amtek.cz CS60

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 8 | červen 2022 zatížené oblasti (distribuční trafostanice). Podobná místa v síti jsou však charakteristická nízkým odporem systému uzemnění, které snižují případný výskyt nebezpečných dotykových či krokových napětí. Pro eliminaci tohoto negativního jevu je vhodnější využít přizemnění postižené fáze přes omezující impedanci (PPF 2 či PPF 3). Eliminace přepětí v nepostižených fázích Po přizemnění postižené fáze v napájecí transformovně nebo podružné stanici dochází vždy ke zvýšení napětí nepostižených fází (dočasné přepětí o hodnotě sdruženého provozního napětí) a to bez ohledu na odpor poruchy vzniklého zemního spojení. Během přizemnění přes reaktor (PPF 3) dochází navíc k přechodnému elektromagnetickému ději, který může dále způsobit i přechodné spínací přepětí překračující hodnotu sdruženého provozního napětí soustavy. Minimální úroveň spínacích přepětí lze spolehlivě zajistit jen v případě přizemnění postižené fáze přes odpor (PPF 2). Redukce proudu dvojitého zemního spojení S ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem během PPF je největším rizikem vznik dvojitého zemního spojení. Vysoká úroveň zemního zkratového proudu způsobí navýšení potenciálu zemnící soustavy nejen v napájecí stanici a jejím okolí, ale i v místě druhého zemního spojení. Pro redukci proudu druhého zemního spojení je vhodnější zvolit řešení s vyšší hodnotou omezující impedance (PPF 2 či PPF 3). Doporučení pro volbu způsobu přizemnění S ohledem na výše zmíněná kritéria je doporučeno • volit mezi přímýmpřizemněním (PPF 1) a přizemněnímpostižené fáze přes výkonový odporník (PPF 2) s hodnotou 10 Ω, případně s jinou hodnotou rezistance optimalizovanou s ohledem na místně provozní podmínky (max. 12 Ω pro 22 kV a max. 16 Ω pro 35 kV), • v případech starých smíšených či venkovních distribučních soustav vyznačujících se nízkou izolační pevností (tj. soustav s častým výskytem dvojitých zemních spojení) je doporučeno volit PPF přes impedanci (typ PPF 2 nebo PPF 3), • v ostatních případech je výhodné využití přímého přizemnění (PPF 1) pro maximalizaci efektu redukce poruchového proudu; výjimkou mohou být pouze silně zatížené soustavy, kde hrozí efekt přetoku části zatížení přes zemnící soustavu během kovových ZS, • v městských či příměstských kompenzovaných soustavách volit způsob přizemnění s ohledem na poměr impedancí paralelní cesty PPF a poruchové smyčky v oblasti frekvencí 3., 5. a 7. harmonické, neboť jejich úroveň může být významná. Obr. 2 Příklad časování PPF podle schématu na obrázku 1

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 9 Způsob využití metody přizemnění postižené fáze Primární funkce systému PPF Primární funkcí systému PPF je v co nejkratším čase přizemnit fázi postiženou zemním spojením a tím umožnit redukci proudu procházejícího místem zemního spojení. Přizemnění postižené fáze v tomto případě následuje vždy po lokalizaci postiženého vývodu (obvykle zahrnuje připnutí pomocného odporníku). Příklad časování funkce PPF v kompenzované síti, kde se k lokalizaci postiženého vývodu využívá připojení pomocného odporníku, je zobrazen na obr. 2. Pro zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v okolí místa zemního spojení je žádoucí minimalizovat čas mezi vznikem ZS a přizemněním postižené fáze, přičemž nesmí být nijak ovlivněna správná lokalizace poruchy zemními ochranami. Sekundární funkce systému PPF Sekundární funkcí systému PPF je záměrné vytvoření umělého zemního spojení v místě instalace systému PPF spojením kterékoli fáze kteréhokoliv přípojnicového systému s uzemňovací soustavou. Účelem může být preventivní zkouška izolační pevnosti celé sítě podle ČSN 33 3070. Tuto zkoušku je doporučeno provést před uvedením systému PPF do provozu pro eliminaci četnosti následných dvojitých zemních spojení. Sekundární funkce může být rovněž použita pro přesný záznam skutečné hodnoty reziduálního proudu zemního spojení, která je nezbytná pro stanovení rizika výskytu nebezpečného dotykového napětí v síti. Využití sekundární funkce systému PPF je možné pouze při deaktivované automatice PPF přímým povelováním spínacích prvků systému PPF. Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 10 | červen 2022 SM AirSeT od Schneider Electric? Ekologický VN rozváděč bez SF6 nabitý digitálními inovacemi Video - Seznamte se s nejlepším rozváděčem vysokého napětí bez obsahu SF6: SM AirSeT Neustálá přítomnost skleníkového efektu způsobuje oteplování planety a problémy s nímspojené. Státy a korporace se proto zavazují k emisnímnormáms cílemregulovat zplodiny CO2 a být uhlíkově neutrální. Významné dopady na klima má ale i plyn, který je často používaný, ačkoliv ho široká veřejnost takřka nezná. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který má výborné izolační vlastnosti a nachází tak využití v elektrotechnickém průmyslu např. jako izolační médium ve vysokonapěťových rozvaděčích. Jedná se však o skleníkový plyn, který má smysl začít omezovat stejně tak, jako je omezován oxid uhličitý. Schneider Electric přivádí na trh výrazně ekologičtější variantu VN zařízení, kdy je SF6 nahrazen čistým vzduchem a vakuem. Planeta ve skleníku Plyny způsobující skleníkový efekt jsou největší příčinou oteplování planety. Kromě toho způsobují nemálo dalších problémů, jako jsou kupříkladu: ztenčování svrchních vrstev atmosféry; růst nočních teplot oproti denním; razantnější vzestup zimních teplot oproti teplotám letním; snižování obsahu kyslíku v ovzduší; zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší; tání ledovců z důvodu zvyšování teploty atd. Aby se výše zmíněným problémům zabránilo, celý svět se snaží redukovat vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Mnoho korporací a států má za cíl dosažení uhlíkové neutrality, což pro ně nutně znamená postupné snižování emisí a obsahu uhlíku v atmosféře. Příkladem může být všeobecná ratifikace Pařížské dohody o klimatu v roce 2015, ve které se 195 států OSN zavázalo k postupné uhlíkové neutralitě a regulaci CO2. Oxid uhličitý je totiž vysoce produkovaným plynem, který je jednou z hlavních příčin globálního oteplování. Postačí ale regulace CO2 ke zpomalení oteplování planety? Skleníkový plyn SF6 Zatímco se úspěšně zavádějí obnovitelné zdroje elektrické energie a ustupuje se od využívání fosilních paliv, v ovzduší roste koncentrace zcela jiného, a bohužel také významně emisního plynu. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který je díky svým vysoce izolačním vlastnostem hojně využíván v elektrotechnickém a energetickém průmyslu, kde plní svou velmi zásadní a doposud v podstatě nezastupitelnou roli.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 11 Ekologický a digitální VN rozváděč SM AirSeT Fluorid sírový je velmi stabilní, nereaktivní a nekorozivní plyn. Postrádá barvu, chuť i zápach. Oproti tomu má vysokou hustotu, díky které je cca 5 x těžší než vzduch. Na rozdíl od ostatních fluoridů síry není jedovatý. Fluorid sírový slouží jako vysoce efektivní izolační médium v transformátorech, ve VN rozvaděčích a jiných silnoproudých zařízeních. Dále se ho využívá jako leptadla při výrobě polovodičů, při tavení hořčíku a také jako izolantu ve vrstvených oknech. V medicíně se používá pro zlepšení kvality ultrazvukového zobrazování nebo při operacích očí. Za posledních 16 let se koncentrace SF6 v ovzduší téměř zdvojnásobila „Doposud hrál SF6 v technologii zdánlivě nezastupitelnou roli. Zároveň se však jedná o vysoce emisní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a tím napomáhá globálnímu oteplování. Za posledních 16 let se navíc koncentrace fluoridu sírového v ovzduší téměř zdvojnásobila,“ upozorňuje Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric. Čím více podporujeme obnovitelné zdroje a využíváme elektřinu namísto fosilních paliv, tím více zároveň potřebujeme vhodné rozvaděče vysokého napětí, kterých se při výrobě a distribuci obnovitelné energie využívá. Z toho důvodu obsah SF6 v atmosféře postupně roste. Lze tedy říct, že jeden skleníkový plyn plynule nahrazujeme jiným skleníkovým plynem. Fluorid sírový má sám o sobě rovněž nepříznivé dopady na lidské zdraví. Nový návrh regulace od evropské unie Použití SF6 je nyní regulováno Kyotským protokolem (ratifikovaly a zavázaly se převážně státy EU). Dále v EU spadá pod upravenou regulaci 842/2006. V tomto nařízení je plán regulace a postupného omezení F plynů do roku 2030, avšak pro velké rozvaděče VN byla kvůli dosud neexistující alternativě povolena výjimka. Nově Evropská komise navrhla 5. dubna 2022 revidované nařízení o F-plynech. V tomto návrhu jsou již zakomponována konkrétní data zákazu SF6 ve VN rozvaděčích, ale ještě procházejí schválením Evropského parlamentu. Schneider Electric podporuje návrh nových změn v politice Evropské unie na rychlejší splnění ekologických cílů a pokračuje ve svém nastaveném cíli dodávání nových zelených a digitálních technologií. Schneider Electric nabízí alternativu V současné době se uvádí do provozu technologie, která produkci fluoridu sírového omezuje; přitom se však nikterak neustupuje z požadavků na kvalitní izolant. Jak už bývá tradicí, zelená změna přichází ze Skandinávie. Největší švédský distributor elektřiny, společnost E.ON, chce dlouhodobě snížit emise skleníkových plynů a do roku 2025 se stát energetickou firmou zcela bez spotřeby fosilních paliv. E.ON tak

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 12 | červen 2022 zahájil ve městě Norrköping pilotní projekt, jehož důležitou součástí je nahrazení tradičních rozvaděčů, které používají zmiňovaný fluorid sírový. Z těchto důvodů E.ON požádal o pomoc technologickou společnost Schneider Electric, lídra v oblasti digitální transformace, průmyslové automatizace a řízení energií. Ten v rámci vývoje své unikátní digitální a bezemisní technologie VN dosáhl udržitelnější, bezpečnější, spolehlivější a ekoloAplikační nasazení SM AirSeT pomohlo společnosti E.ON zlepšit zabezpečení, spolehlivost a účinnost sítě gičtější elektrické distribuční sítě. Řešení od Schneider Electric, které jako izolant využívá vakuum a čistý vzduch, ušetří v jedné průměrné VN distribuční rozvodně 2,4 kg fluoridu sírového. To odpovídá 56,4 tunám CO2. Tolik CO2 vyprodukuje například 31 milionů automobilů se spalovacími motory. Vznikla tak vysoce efektivní alternativa vůči běžně používanému SF6, která má významný ekologický potenciál. „Díky této unikátní inovační technologii jsme získali prestižní cenu za zelenou a digitální technologii v rámci mezinárodní soutěže společnosti enerTIC, která si klade za cíl energetickou účinnost, udržitelnost, digitalizaci a rozvoj,“ uvádí Vladimír Tichý. Nový, k přírodě šetrnější izolant, který je v nabídce Schneider Electric, může být zásadním technologickým průlomem a přispět k postupné náhradě rozvaděčů využívajících SF6. Schneider Electric tak naplňuje svůj cíl vybudovat kompletní portfolio nabídek bez obsahu SF6. Schneider Electric Zákaznické centrum Tel.: +420 225 382 919 E-mail: podpora@se.com www.se.com/cz Zobrazit více informací o ekologickém a digitálním rozvaděči SM AirSeT Stáhnout brožuru Inovativní technologie pro větší udržitelnost a účinnost Stáhnout Whitelist Jak se kombinují alternativy SF6 a digitálních technologií k posílení dekarbonizace a efektivity elektrické energie Brzdění protiproudem u motoru Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase. Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 14 | červen 2022 Údržba transformátoru Na transformátorech jsou prováděny údržbové aktivity různých typů a rozsahů. Mohou mít rozsah od obvyklé údržby do velké renovace. Výsledkem údržbové aktivity mohou tyto dvě dimenze buď zůstat nezměněné, nebo být rozšířené (redukce energetického hodnocení nebo pravděpodobné délky života se neuvažují). Energetické hodnocení Požadavky na energetické hodnocení jsou stanoveny v nařízení Komise (EU) č. 548/2014. Jsou vyjádřeny v termínech buď maximálních ztrát nebo minimálního indexu špičkové účinnosti (PEI) pro konkrétní jmenovitý výkon. Následující údržbová aktivita v sobě nezahrnuje změnu jmenovitého výkonu, energetické hodnocení může být buď nezměněné, nebo zlepšené. Zlepšení energetického hodnocení znamená: • Snížení ztrát transformátorů vystavených maximálním požadavkům ztrát, nebo • Zvýšení PEI transformátorů vystavených minimálním požadavkům PEI. Jestliže energetické hodnocení nebo jmenovitý výkon transformátoru jsou změněné, pak správní úřady pro dohled nad trhem by se měly domnívat, že původně deklarované hodnoty nejsou již použitelné. Očekávaná životnost V obou normách ČSN IEC 60076-7 a ČSN IEC 60076-12 je očekávaná životnost transformátoru vztažena k životnosti izolace za předpokladu, že žádné jiné části nestárnou rychleji. Přesto zlepšení očekávané životnosti předpokládá výměnu komponentů nebo částí transformátorů, jejichž životnost determinuje celkovou životnost, tj. že jsou v kritické cestě, neboť stárnou rychleji než jiné komponenty transformátoru. Taková interpretace se shoduje s ČSN EN 60076-3 ed. 2, kapitola 8, kde jsou popsány specifické dielektrické požadavky na transformátory, které prošly záruční opravou nebo kompletním převinutím a renovace byla zamýšlena k uvedení transformátoru do stavu jako z výroby. Klasifikace údržbových aktivit Energetické hodnocení Obrázek 3 znázorňuje navrhovanou klasifikaci údržbových aktivit. Detailnější definice a příklady jsou uvedeny dále. Obr. 1 a 2 Udržby transformátorů

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 15 Oprava Oprava znamená aktivitu údržby, která nerozšiřuje ani energetické hodnocení, ani neprodlužuje pravděpodobnou životnost transformátoru. Příklady možných aktivit při opravě: • Výměna velkých komponentů (přepínač odboček, jednotka pohonu motoru...) • Výměna jedné fáze vinutí nebo jeho části • Výměna všech cívek na konkrétním sloupku u trojfázového transformátoru • Výměna jednoho vinutí trojfázového transformátoru • Sušení a přetěsnění aktivních částí • Opravy průsaků, korozní ochrana Aktualizace Aktualizace znamená aktivitu údržby, která poskytuje zlepšení energetického hodnocení transformátoru bez prodloužení jeho pravděpodobné životnosti. Příklady možných aktivit při aktualizaci: • Výměna jádra (nebo jeho části) za nový z materiálu s menšími specifickými ztrátami • Výměna některých (ale ne všech) vinutí za nová poskytující nižší ztráty nakrátko • Výměna ventilátorů nebo čerpadel za efektivnější Modernizace Modernizace znamená aktivitu údržby, která prodlužuje pravděpodobnou životnost bez zlepšení energetického hodnocení. Obecně se to týká výměny komponentů nebo částí transformátoru, jejichž životnost určuje celkovou pravděpodobnou délku života transformátorů; tyto komponenty jsou v kritickém stavu, protože stárnou rychleji než ostatní komponenty transformátoru. Příklady možných aktivit při modernizaci: • Výměna izolační kapaliny • Výměna všech vinutí za nová se stejnou konstrukcí a materiálem, výměna přepínače odboček, výměna průchodek a kompletní izolace • Zvětšení venkovního chlazení za jednotky s relativně nižší rychlostí tepelného stárnutí Zdokonalení Zdokonalení znamená aktivitu údržby, která rozšiřuje jak energetické hodnocení, tak i prodlužuje pravděpodobnou životnost transformátoru. Příklady možných aktivit při zdokonalení jsou výměna kompletních aktivních částí za nové, které poskytují zlepšení energetického hodnocení, výměna přepínače odboček, průchodek a kompletní izolace. Obr. 3 Údržbové aktivity Energetické hodnocení Aktualizace Zdokonalení Oprava Modernizace Stejná Prodloužená Pravděpodobná životnost Stejné Rozšířené průmyslová čtečka kódů s jedinečným zorným polem čtení mnoha 1D / 2D v jednom skenu www.amtek.cz Matrix 320 5MP Prostředky průmyslové identifikace

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 16 | červen 2022 Energetický a zátěžový management: Nutnost pro dotace i komfort má jednoduché řešení Tento článek vám ukáže, jak pracovat s podmínkami dodavatelů elektřiny pro co nejefektivnější a nejúspornější chod budovy. Probereme energetický a zátěžový management pro rodinné domky i hotely. A podíváme se i na práci s vysokým a nízkým tarifem. Přetoky peněz do sítě Dnes nejčastější téma pro majitele soukromých fotovoltaických elektráren, které slouží pouze pro účely budovy. Jakmile fotovoltaika vyrábí moc elektřiny, kterou nespotřebujete, musí se prodat do sítě (musí někam „přetéct“). Dodavatel potom elektřinu za symbolickou částku odkupuje. Pokud máte ve smlouvě maximální výkon, který smí být do sítě dodán, nesmíte ho přesáhnout pod podmínkou tvrdé pokuty. Penále se pohybují okolo 1500 Kč za kWh. Energetický management Řídit elektřinu ve vlastní budově a obzvlášť přetoky do sítě. Na to je potřeba nějaký inteligentní systém, který ji rychle rozděluje, podle toho, jak se mění počasí, a tedy výkon elektrárny. Chytrá řídicí jednotka se postará o následující: Malé přetoky Pokud je nadbytečná výroba nízká, řekněme do 1 kW, využijeme ji pro ohřev vody, nebo nabíjení bateriového úložiště. Hranice samozřejmě závisí na typu budovy, řízení je možné v jakémkoli rozsahu. Každý nadbytečný watt se posílá např. do topné spirály v akumulační nádobě na teplou vodu. Ohřev vody, jeden z nejdražších spotřebičů v budově, je najednou zadarmo. A energie, která by utíkala do sítě, se hned využívá. O to menší bude spotřeba energie od dodavatele.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 17 Velké přetoky Jakmile přesáhneme danou hranici pro malé přetoky, můžeme začít zapínat další spotřebiče v domě. Například tepelné čerpadlo, ohřev bazénu nebo nabíjení elektroauta. Ve větším pak např. sušárny, kompresory, i celé otopné a chladící soustavy atp. Obecně lze ovládat jakýkoli spotřebič. I prádelnu na monterky a v ní každou pračku individuálně. Aby si budova nedělala, co chce, nastavíme různá kritéria. Například ohřev vody musí být hotový do 5 hodin odpoledne. V průběhu dne se voda ohřívá pomocí fotovoltaiky (fve) a i když potom není dostatečný výkon elektrárny, ohřev se nezávisle včas spustí, aby to stihl do 5 hodin. Ve větších budovách, se potom ohřev TUV může řídit několika stupni. Při nízké spotřebě vody se vše ohřívá pouze pomocí fve, jakmile vzrostou požadavky na TUV přidává se sekundární, někdy i terciární zdroj tepla. Veškeré spotřeby, statistiky, nastavení a další si můžete prohlédnout a upravit v aplikaci (kompletně individuální vizualizace pro každý projekt). Load management budov pro poddimenzované instalace Další aktuální otázkou je větší spotřeba, než dnešní budovy dovolí. Pokud je instalace nešikovně řešená nebo poddimenzovaná a máte několik náročných spotřebičů, může to být velkým trnem v oku. Například pokud by se zároveň spustilo tepelné čerpadlo na plný výkon a do toho by opřel ohřev bazénu nebo konvektomat. Tato situace je také výzvou pro majitele sauny a elektromobilů a všech náročných spotřebičů. Na nabíječky pro elektroauta dokonce Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotaci jejíž podmínkou je zajistit právě aby„nepadaly pojistky“. Tomu se říká tzv. loadmanagement, který zakáže, nebo omezí výkon daných zařízení. Pro optimální chod je znovu potřeba inteligence. Chytrá řídicí jednotka ví, že zatopit je důležitější než nabíjet auto nebo topit v sauně na plný výkon. Tak se na chvíli nabíječka „ztlumí“. Stejně to funguje i s ostatními spotřebiči, kterým se nastaví priorita. Systém tak ví, co ztlumit nebo vypnout jako první, který spotřebič je druhý atd. Load management tip: Pro vytápění, je možné definovat místnosti, které je důležité vytopit jako první (pokoje, obývák). Až když je v nich teplo, mohou se na plný výkon přidat i chodby či skládek. Nepoužívané prostory mohou i automaticky přejít do úsporného režimu. To platí i pro kanceláře či hotely se stovkami pokojů. Video - Animace Energetický manager – Loxone

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 18 | červen 2022 Vysoký a nízký tarif Nízký tarif má mnohem větší potenciál, než se zdá. Pomocí chytrého řízení je možné v době nízkého tarifu spustit všechny spotřebiče, které by zbytečně běžely za draho. Krásným příkladem je vytápění na konkrétní teplotu. Jakmile se spustí nízký tarif budova se vytápí na přesnou komfortní teplotu (individuální v každé místnosti). A v době vysokého tarifu může být topení v různých místnostech úsporné, nebo lze vytápění i zakázat úplně. Stejně tak s nabíjením auta, pranímpračky, během kompresoru, vše lze spustit automaticky. Vše v mobilu, zadarmo Nakonec veškeré ovládání, statistiky, různé nastavení časů a teplot můžete kontrolovat a měnit v mobilní aplikaci. Přístup máte všude po světě i na pláži v Itálii. Jakmile získáváte řídicí jednotku Loxone Miniserver, můžete k němu připojit prakticky cokoli. Zabezpečení s aktivní obranou, chytré osvětlení a multiroom audio, chytré stínění, které se řídí podle slunce, nebo třeba výrobu vína. Možnosti jsou nekonečné pro domácnosti i obrovské komplexy. Instalace takového systému není náročná, rodinný dům je možné naprogramovat za jedno odpoledne. Hotelové místnosti se kopírují, zařízení se sama připojují a učí. Časy instalace jsou bezkonkurenční a funkce systému také. Přesvědčte se sami níže. Zaujalo vás to? Můžete využít některou z našich bezplatných služeb Máte vlastní projekt? Pokud by vás zajímalo, jak systém Loxone poslouží ve vašem konkrétním projektu, můžete využít naši konzultaci. Odborník vám zodpoví vše, co vás bude zajímat. Provede vás konkrétními funkcemi a může vám i zařídit vhodnou instalační firmu, pokud na to přijde. Chcete vidět, jak se programují domy běhemminut? Podívejte se na náš úvodní webinář. Uvidíte skutečnou praxi a živé programování. Dozvíte se, v čem se skrývá tajemství rekordních časů programování a také uvidíte funkce systému v praxi v našem showroomu. Rádi nabídneme partnerství instalačním firmám a OSVČ, které se věnují oboru. Loxone s.r.o. U Staré trati 1775/3 370 11 České Budějovice Tel. CZ: +420 380 429 000 Tel. SK +421 233 872 130 E-mail: office@loxone.cz www.loxone.com

Všichni jsou potmě, my měříme a komunikujeme MEg45DIN MEg45PAN MĚŘÍCÍ ENERGETICKÉ APARÁTY www.e-mega.cz Univerzální monitory sdružující měřicí a komunikační funkce V JEDNOM PŘÍSTROJI při zajištěném napájení MEg45DIN MEg45PAN - komunikace - zajištěné napájení - měření rumyslu_MEg45_05_2022_218x276mm_ nal.indd 1 27.04.2022 17:25:19

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 20 | červen 2022 Využití monitorů MEg45 instalovaných na nn straně transformátorů k identifikaci místa zkratu venkovního vn vedení Zkrat je pro elektrické zařízení závažnou poruchou spojenou s velkými ekonomickými ztrátami. Obvykle je spojen i s výrazným zhoršením bezpečnosti. Z těchto důvodů je působení zkratu řešeno okamžitým odpojením od zdroje elektrické energie přetavením pojistky nebo vypnutím nadproudovou ochranou. V geograficky rozsáhlých vn distribučních sítích zahrnuje problematika řešení zkratu i funkci identifikace místa zkratu za účelem vymezení a odpojení úseku vn vedení postiženého zkratem. Rychlé a automatizované nalezení místa zkratu, opravu a opětovné uvedení celého vedení do ekonomicky optimálního provozního stavu má velký význam nejen pro provoz vn sítí, ale především pro zlepšení výrobních podmínek u zákazníků. Pro identifikaci úseku vn vedení postiženého zkratem se používají samostatná zařízení ve funkci indikátoru průtoku zkratového proudu, anebo je funkce identifikace zkratového proudu součástí měřicích zařízení instalovaných na hladině vn. Spolehlivost indikace zkratového proudu, který je násobně vyšší než nejvyšší hodnota provozního proudu, je vysoká. Nicméně překonání vn hladiny při přenosu signálu o zkratu především na venkovních vn vedeních není levné, a proto jsou zařízení pro indikaci zkratu instalována poměrně řídce. Úseky vn vedení postižené zkratem jsou pak dlouhé a doba určení místa zkratu je delší. Průchodem zkratového proudu vn vedením dochází na impedanci vn vedení k poklesu napětí. Tento pokles je transformátory v distribučních transformačních stanic (DTS) přenesen na hladinu nn, kde vyvolá napěťový jev, který je tímhlubší, čím je DTS elektricky blíže místu se zkratem. V současné době jsou pro měření parametrů kvality nn napětí instalovány měřicí přístroje, které podle standardy definované jednotné metody měří i napěťové jevy. To vytvořilo předpoklad pro identifikaci úseku Obr. 1 Zobrazení místa zkratu ve schéma vn sítě

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 21 vn vedení postiženého zkratem o metodu založenou na měření a vyhodnocení hloubek poklesů nn napětí v DTS připojených na zkratem postižené vn vedení. Uspořádání přístroje pro měření, vyhodnocení a odeslání informací vztahujících se k identifikaci místa zkratu je předmětem přihlášky užitného vzoru PUV 2020-38105. Ověření metody vyhodnocení v PQ monitorech MEg45PAN instalovaných na nn straně transformátorů DTS v rámci dvouletého společného úsilí pracovníků ČEZ Distribuce, a.s. a MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. prokázalo spolehlivost metody lokalizace úseku vn vedení postiženého zkratem s nejistotou určení místa zkratu 200 m. Průměrná doba vyhodnocení a přenosu charakteristických informací z přístrojů, instalovaných v distribuční síti, jejich centralizované vyhodnocení a odeslání vyhodnocené informace GSM sítí na oprávněná pracoviště je v realizovaném systému v jednotkách sekund. Příklad grafické identifikace zkratu ve vn síti je na obr. 1. a obr. 2. Závěry Využití funkčně nezávislé metody vytváří předpoklad pro vyšší spolehlivost a přesnost identifikace místa zkratu při efektivnějším využití již instalovaných měřicích a komunikačních zařízení Určení místa zkratu vychází z analýzy prvního poklesu napětí způsobeného samovolným zkratem. Z hlediska použité metody jsou další manipulace a uměle vytvářené zkraty ve vn síti nadbytečné. Tím lze šetřit jak zařízení distribučních sítí, tak zákazníků. Pro určení místa zkratu je třeba jen rozšíření měřicích funkcí monitoru MEg45 o identifikační funkci. Jedná se o chytré využití instalovaného měřicího přístroje bez dalších nároků na instalaci, provoz a údržbu. MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Česká 390, 664 31 Česká Tel.: +420 545 214 988 E-mail: mega@e-mega.cz www.e-mega.cz Obr. 2 Detail geografického vyhodnocení místa zkratu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=