ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | červen 2022 Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách Principmetody přizemnění postižené fáze (PPF) je patrný z obrázku 1, kde je zobrazeno zjednodušené schéma kompenzované sítě se zemním spojením, která je v napájecí stanici vybavena třemi jednopólovými vypínači (3), s jejichž pomocí lze kteroukoliv fázi spojit se zemnící soustavou přes omezující impedanci ZPPF. V případě zemního spojení (1) v síti je sepnutím a) pólu vypínače (3) vytvořena paralelní cesta poruchovému proudu, který se přerozdělí mezi místo poruchy (IRes PPF) a místo přizemnění postižené fáze (IPPF). Dojde tak k redukci proudu místem zemního spojení a ke snížení dotykového a krokového napětí v místě poruchy. Podstatná část poruchového proudu se po přizemnění postižené fáze uzavře přes uzemňovací soustavu stanice a paralelní impedanci PPF (IPPF >> IRes PPF) zejména v případech odporových zemních spojení, kdy RZS ≥ 100 Ω. Přizemněním postižené fáze (PPF) v napájecí či podružné stanici lze dosáhnout snížení úrovně poruchového proudu v místě poruchy bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie. Legenda • IPPF proud přizemněním (A) • IRes zbytkový proud zemního spojení (A) • IRes PPF zbytkový proud zemního spojení s přizemněním postižené fáze v napájecí transformovně (A) • Rp rezistance pomocného odporníku (Ω) • ZS zemní spojení • ZT zhášecí tlumivka • Rzs rezistance (odpor) zemního spojení (Ω) Obr. 1 Princip metody přizemnění postižené fáze • Rp rezistance pomocného odporníku (Ω) • RE rezistance poruchou postižené zemnící soustavy (Ω) • C0 kapacita fázového vodiče proti zemi (F) • G0 vodivost fázového vodiče proti zemi (S) • Ic celkový kapacitní proud sítě (A) • IL proud zhášecí tlumivkou (A) • Iw celkový svodový proud sítě (A) • ZPPF omezovací impedance PPF (Ω)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=