ElektroPrůmysl.cz, únor 2022

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 20 | únor 2022 SCADA - systémy pro dohled, řízení a sběr dat SCADA je zkratka, která znamená Supervisory Control and Data Acquisition (systémy pro dohled, řízení a sběr dat). Jedná se o typ průmyslového řídicího systému (ICS), do kterého spadá i distribuovaný řídicí systém (DCS) a programovatelný logický automat (PLC). SCADA se od ostatních dvou odlišuje tím, že se jedná o vícemístná, rozsáhlá vzdálená pracoviště. Systém založený na SCADA obvykle provádí spíše dohledové řízení než řízení v uzavřené smyčce, s nímž se obvykle setkáváme v procesním průmyslu. Sledovat nepřetržitě den co den stav strojů, strojních zařízení a přístrojů a jejich následné řízení je velmi únavná a monotónní práce, která může vést k chybám v důsledku únavy obsluhy. Proto vznikla potřeba mít k dispozici určitý systém SCADA pro geograficky oddělená pracoviště. Poprvé byl systém SCADA použit ve třicátých letech minulého století pro dohledové řízení zařízení rozvoden připojených k síti. Jedná se o systém, který shromažďuje provozní údaje z rozptýlených provozních míst, přenáší je do centrálního počítačového zařízení a takto shromážděné informace zobrazuje na panelu operátora (buď graficky, nebo textově). Operátor sedící u ovládacího panelu (nazývaném HMI - rozhraní člověk-stroj) sleduje a ovládá celý systém v reálném čase podle programu zabudovaného do systému. V závislosti na propracovanosti a složitosti softwaru může být řízení plně automatické nebo může být iniciováno příkazy operátora. Systém SCADA představuje integraci sběru dat z různých provozních zařízení na různých místech, přenos dat, centralizované sledování a zobrazování na centrálním místě a přijímání příslušných řídicích opatření v reálném čase. Internet věcí (IoT) a cloud computing, které vznikly teprve nedávno, drasticky změnily nejen systémy SCADA, ale také celou škálu monitorování, dohledu, zabezpečení, dohledu a řízení procesů v nejrůznějších průmyslových a obchodních odvětvích. V typickém systému SCADA, který není založen na IoT, jsou data uložena v adresách paměti PLC. Pokud je však systém SCADA integrován s technologií IoT, mohou data pocházet z různých senzorů, řadičů nebo databází. Systém SCADA je kombinací hardwaru a softwaru. Typický hardware zahrnuje hlavní koncovou jednotku (MTU, která funguje jako řídicí server) a komunikační zařízení (jako je bezdrátové, kabel, telefonní linka nebo satelit) v centrálním umístění a vzdálené koncové jednotky RTU/PLC, senzory/ RTU Komunikace MTU RTU RTU Obr. 1 Komunikace mezi MTU a RTU.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=