ElektroPrůmysl.cz, únor 2022

S námi se stane nouzové osvětlení „dětskou hrou“ www.eaton.cz Osvětlovací technika, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice www.elektroprumysl.cz • únor 2022 • ročník 12 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

NOVINKA! Kalibrovaný digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR WWW.EST-PRAHA.CZ Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991 V sortimentu nově nabízíme unikátní digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 v kalibrované (cejchované) verzi. Kalibrovaná i nekalibrovaná verze RM35 měří stejně a oba splňují třídu přesnosti III (platí od 5 m). Označení zkoušky u kalibrované verze: Zkušební štítek na zadní straně RM35 Průběžné sériové číslo, např. E1002821 Rok přezkoušení Číslo notifikované zkušebny Pečetní štítek Štítek o následné kalibraci na přední straně 2 pečetní štítky uvnitř přístroje Prohlášení (certifikát) o shodě podle modulu F Více informací: https://bit.ly/rm35-kalibrovany RUNPOMETER RM35 VIDEO KALIBROVANÝ! Poznámka: Platnost kalibrace 2 roky. Následná kalibrace (cejchování) musí být provedena po 2 letech certifikovanou zkušebnou v dané zemi. Obj. č. 10184 (kalibrovaný s certifikátem) Obj. č. 10172 (nekalibrovaný)

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL únor 2022 | 1 Milí čtenáři, máme tu únorové číslo časopisu, které je tematicky zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice. Dnes byste až těžko hledali svítidla, která nevyužívají jako zdroj světla LED technologii. Mezi výhody LED patří vedle vysoké účinnosti, vysoká životnost nesnižující se ani častým spínáním, okamžité zažehnutí, žádné ultrafialové nebo infračervené záření i rozmanité možnosti podání barev. Bohužel LED svítidla mají také několik nevýhod. LED technologie je v porovnání s klasickými žárovkami s wolframovým vláknem zcela odlišná technologie. Zatímco klasická žárovka je napájena jmenovitým síťovým napětím, každá LED dioda musí být napájena 2-4 V. Z toho vyplývá, že je nutné použít napájecí zdroje, které jsou integrovány do LED svítidla. Touto integrací se zvyšuje ztrátové teplo v oblasti těla zdroje a vlivem filtračních kondenzátorů na vstupech těchto zdrojů dochází k navýšení zapínacího proudu. Tento zapínací proud je roven až 250násobku jmenovitého proudu. Tato přechodová špička je kratší než 1 milisekundu. Vlivem tohoto proudu dochází k tomu, že kontakty spínačů, relé a řídících systémů se velmi rychle opotřebují, pokud na to nejsou konstruovány. Např. dochází i k nechtěnému vybavení jističů. Řešením těchto problému je využití ke spínání hybridních stykačů nebo impulzních relé, které spínají zátěž při úhlu napětí 0°. Dalším problémem je stmívání, protože LED světelné zdroje a svítidla vyžadují napájení stejnosměrným napětím. Stmívání LED světelných zdrojů a svítidel není častomožné kvůli integrované elektronice, pokud tedy chcete stmívatelné LED svítidlo, musí být k tomu určeno již výrobcem. V dnešní době se většina software transformuje na řešení „Cloud Computingu“. Hlavním přínosem jsou minimální investice na hardwarovou infrastrukturu. Jedinou investicí jsou náklady na licence či klientsky software. U vlastni hardwarové infrastruktury se objevuje cela řada skrytých výdajů, jako např. nákup nového disku, reinstalace serveru po neočekávaném pádu atd. U Cloud computingu veškerá tato péče opadá. Další předností je i velká rychlost nasazení do provozu. Mezi velké nevýhody se řadí, že vaše data jsou uchovávání na cizí hardwarové infrastruktuře i když jsou sifrovana, zálohována a zabezpečena, a to patrně lépe než na vlastních serverech. Na závěr Vám chceme opět připomenout, že stále probíhá soutěž o modul HikmicroMINI1, který udělá z vašehomobilního telefonu termokameru! Jakémodul termokamery vyhrát? Je to jednoduché. Stačí nám v období nejpozději do 31. 3. 2022 poslat na email info@elektroprumysl.cz alespoň jednu fotografii kuriozit s komentářem a budete zařazeni do slosování. Výherce modulu Hikmicro MINI1 oznámíme v dubnovém čísle časopisu ElektroPrůmysl.cz. Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | únor 2022 48 24 14 40 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA » Nové LED osvětlení strojů se signální funkcí od firmy Amtek ............................ 4 » Nová řada nouzových svítidel a bezpečnostních značek FlexiTech ....................................... 8 » Nová produktová řada svítidel NANOTTICA s nanooptickou strukturou – světové prvenství ......... 10 » LED nebo zářivkové osvětlení: které je lepší pro osvětlení vašeho rozvaděče? ............................................... 12 » Nová řada svítidel Mirror ..................... 14 » Typy a požadavky na svítidla nouzového osvětlení ............................ 18 SOFTWARE » SCADA - systémy pro dohled, řízení a sběr dat ...................................... 20 » Digitální projektování mění zažitou praxi v chemickém průmyslu ............ 24 » EcoStruxure Power systém od Schneider Electric byl poprvé v ČR komplexně implementován, a to v chemickém podniku Precheza a. s. .......................... 28 » Jak lze kreslit elektro schémata automatizovaně a parametricky ...... 30 » Zabezpečení systému SCADA: hrozby, zranitelnosti a důsledky ...... 36 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Představení BETONBAU, výrobce prefabrikovaných betonových staveb pro energetiku a vodohospodářství .............................. 40 » Ochrana motorů proti nadměrnému oteplení ...................................................... 42 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Svět, ve kterém neexistují normy, bezpečnost a často ani selský rozum ..................................... 44 » Spojitost ochranného obvodu u strojního zařízení ................................ 46 » Rozvody světelných obvodů ............. 48 » Svorkovnice Weidmüller Klippon® Connect s technologií SNAP IN: Rychlé – jednoduché – bezpečné .... 52

ElektroPrůmysl.cz OBSAH únor 2022 | 3 88 74 66 56 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů v bytových kuchyních ......... 56 » Pasivní a aktivní chlazení skříní s elektrickými komponenty ............... 58 » Vypínače 21. století ............................... 62 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Měření světla s firmou GOSSEN ........ 64 » Pravidelné prohlídky a zkoušky nouzového osvětlení ............................ 66 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Optické komponenty Telegärtner jako základ kvalitní infrastruktury ............. 68 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY » RealWear Navigator™ 500 .................... 70 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » IO-Link mastery s mnoha schopnostmi ............................................ 72 » ETHERLINE® GUARD – inovativní strážce datových kabelů ...................... 74 » Prvky systému SCADA .......................... 76 » Procesorová karta PCIE-Q470-R10 .... 80 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Další zbraň proti freeriderům ............. 82 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Vnější vlivy ................................................ 84 » Jak získat autorizaci ČKAIT v oboru elektro a proč je důležitá? ................... 86 » Zkoušky bezpečnosti elektrických spotřebičů přístrojem REVEXmax ..... 87 » Uzemnění a pospojování - část 1 ...... 88 DISKUSNÍ FÓRUM » Nouzové osvětlení ................................. 90 » Vynechání přepěťových ochran v nové elektroinstalaci .......................... 90 » Osvětlení areálu fotovoltaické elektrárny .................................................. 91 » Fotovoltaika ............................................. 92 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Osvětlení do rozváděčů ....................... 94 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 100

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 4 | únor 2022 Nové LED osvětlení strojů se signální funkcí od firmy Amtek Spojit do jedné lišty osvětlení stroje, rozvaděče nebo jednotlivých segmentů celé technologie? Snadno a s ovládáním přes oblíbený a jednoduchý IO-Link! Možnost chytrého rozvodu po rozsáhlé technologii sběrnicí AS-interface. K tomu na kritické uzly technologie všestranný majáček a vše je přehledné a dobře viditelné i z dálky. Zvláště když linky doplníte flexibilními konstrukcemi z naší výroby z hliníkových profilů Maytec. Specialista na senzory, komponenty pro zpracování obrazu či LED signální a strojní osvětlení společnost di-soric rozšiřuje svoje portfolio světel o nový typ s krytím IP67 – SBP-RGB LED. Je to kompaktní a robustní maják s viditelností 360°. Výkonné LED diody zajišťují, že je světlo viditelné ze všech úhlů a na velkou vzdálenost i za nepříznivých světelných podmínek nebo v prašném prostředí. Ovládání Režim výstupu signálu (konstantní, blikání) a stupeň jasu (od 10 do 100 procent) lze snadno a rychle individuálně konfigurovat pro celou řadu barev prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-link. Operátor tak může během provozu přiřadit libovolnému segmentu požadovanou barvu a funkci. Alternativně je možné ploché osvětlení ovládat pomocí tří digitálních spouštěcích vstupů s osmi předdefinovanými nebo uživatelem navolenými konfiguracemi. Současně se vysílají akční, varovná nebo nouzová hlášení, což vše přispívá k nepřerušovanému chodu výrobních a logistických procesů. Snížení prostojů každého zařízení zvyšuje jejich efektivitu. Kromě klasických stavových indikátorů mohou uživatelé vizuálně zobrazit nespočet upozornění o úrovni naplnění, obsazení podávacích dopravníků, funkci počítání, době cyklu a mnoho dalších. Vítaným zpestřením je možnost přidání korporátní barvy pozadí typické pro vaši firmu a tím definovat váš specifický styl. Rozsah těchto aplikací dovoluje rozvinout bezmeznou kreativitu. Všechna zadání lze kdykoliv změnit. Barevné signální světla di-soric SBP-RGB LED

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 5 Efektivita Velkou úsporu energie zajišťuje maximální odběr proudu 70 mA. Světlo chrání nárazuvzdorná polykarbonátová krytka difuzoru s průměrem pouhých 50 mm, takže jej lze také použít v aplikacích s omezenými či speciálními podmínkami, například ve stísněných prostorách. Všechna signální světla jsou v podstatě ihned po vybalení připravena k použití. Nyní již nepotřebujete shromažďovat různá světla a barevné moduly jako u konvenčních signálních světel, což vám ušetří odpovídající náklady na skladování. Všestrannost Inovativní systém signálního osvětlení je vhodný pro řadu zobrazovacích, informačních a výstražných úkolů v mnoha oblastech mechaniky: strojírenský, automobilový, farmaceutický a automatizační průmysl. Je velmi užitečný nejen v oblasti výroby, ale i v logistice, laboratořích a pro plnicí a balicí systémy. Druhá generace signálního osvětlení SB-RGB od di-soric nabízí řadu produktů, které daleko přesahují klasické signální osvětlení. Osvětlení je dostupné v pěti různých délkách 125, 250, 480, 700 a 910 mm. Lze ovládat v režimu externí spouště, segmentu a úrovně. Výhody: • snadná konfigurace • flexibilní možnosti nasazení • bleskově připravené k použití • vhodné pro nestandardní podmínky • úspora energie O našich konstrukcích z hliníkových profilů Maytec Pomůžeme Vám navrhnout nebo sami navrhneme řešení konstrukcí ze systému Maytec a dodáme profily a příslušenství LED signální osvětlení pracovních strojů Signální osvětlení SB-RGB

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 6 | únor 2022 nebo celou konstrukci hotovou, na míru podle vašich požadavků. Profilovou konstrukci můžeme doplnit dle Vašich potřeb výše zmíněným osvětlením a signalizací, ale také dopravníky, pohony, senzory, kamerovými systémy pro strojové vidění a dalšími systémy. Skvělá spolupráce sběrnice AS-interface a ovládání po IO-Link Již dlouho se firma Amtek podílí na distribuci dílů pro AS-interface od zakladatele této technologie, firmy Bihl+Wiedemann. Nyní se pro Českou a Slovenskou republiku stala autorizovaným distributorem. Právě Signální světlo di-soric s držákem rozvod napájení a signálů po rozsáhlých technologiích je hlavní předností této sběrnice. Do detailu technicky i z hlediska nákladů je domyšlena právě koexistence s připojením prvků přes IO-Link. Další využití je na připojení pohonů, a to i s funkční bezpečností do kategorie SIL3 / PLe, přičemž nejsou potřeba drahá a složitá Safety PLC ani bezpečnostní relé. Autorizovaný distributor pro ČR a SR AMTEK, spol. s r. o. Vídeňská 125, 629 00 Brno Tel.: +420 547 125 555 E-mail: amtek@amtek.cz www.amtek.cz/vyrobci Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. Vpřípadě vidlic nebopodobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD. Více o AS-interface a IO-Link Bihl+Wiedemann Více o signálním osvětlení Di-soric Více o Al profilech Maytec

www.amtek.cz AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE AMTEK, spol. s r.o. - oficiální zastoupení společnosti di-soric BRNO: Vídeňská 125, 619 00 Brno | T. +420 547 125 555 | amtek@amtek.cz PRAHA: Borského 989/1, 152 00 Praha 5 | T. +420 251 681 111 | praha@amtek.cz ŽILINA: M. Rázusa 13 A, 010 10 Žilina | T. +421 911 205 556 | dusan.hlavka@amtek.cz Spolehlivý dodavatel přes 30 let Výkonná odolná a úsporná bílá světla, signální světla a kombinovaná v lištovém provedení různých délek. Nejuniverzálnější maják pro Vaše stroje. Špičkové LED osvětlení pracovního prostoru Osvětlení pro kamerové a identifikační systémy

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 8 | únor 2022 Nová řada nouzových svítidel a bezpečnostních značek FlexiTech Díky čistému designu, úzkému krytu a hladkým povrchům je řada FlexiTech vhodná pro nejrůznější typy budov. Její flexibilita vám usnadňuje každodenní práci a pomáhá s vašimi projekty. Dovoluje různá využití a obsahuje příslušenství pro lepší zapojení a inovativní základnu pro rychlou instalaci. 6 vylepšení, díky kterým je instalace FlexiTech snazší 1. Drážkované otvory pro rychlé upevnění a snadnou úpravu 2. Bezšroubová svorkovnice s dvojitou propojkou 3. Průhledná základní deska s širokou manipulační plochou pro snadnou montáž a výměnu stávajících produktů 4. 9 gumových kabelových vstupů, žádné plastové části, které by se při vytváření průchodů pro kabel mohly ulomit 5. Vodováha pro perfektní vodorovné vyrovnání 6. Možnost přímé montáže do instalační krabice (Ø 67 mm) FlexiTech ED – autonomní bezpečnostní značka FlexiTech ED je řešení v jednom balení, které má jedinečnou duální montážní základnu a řadu dalších chytrých funkcí, které zajišťují, že vše potřebné pro snadnou instalaci je…v jednom balení! Tato bezpečnostní značka splní všechna vaše očekávání bez nutnosti použití dalšího příslušenství, ať je jednostranná nebo oboustranná, namontovaná na zeď nebo na strop a se šipkami v jakémkoliv směru. Homogenní podsvícení piktogramu a volitelná funkce pro zvýšenou pozornost (Increased Affordance) zvýrazní bezpečnostní značku únikového východu a zajistí rychlejší evakuaci. Vylepšení nouzového svítidla FlexiTech

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 9 • Optimalizovaná vyzařovací charakteristika pro osvětlení únikových cest • Vyměnitelná optika nabízí variabilitu užití (protipanické osvětlení/nasvětlení unikové cesty) • Stupeň ochrany IP43 a IP65, stejný vzhled • Příslušenství pro zapuštěnou montáž • S technologií CGLine+ není po dobu 10 let nutná výměna náhradních dílů EATON Elektrotechnika, s.r.o. Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Vlastnosti • Homogenní podsvícení • Vysoká svítivost kontrastní bílé barvy >500 cd/m² • Nastavitelná hladina světelného toku v trvale svítícím režimu • Funkce Increased Affordance s technologií CGLine+ • Baterie LiFePo • Volitelná doba provozu 1h, 2h, 3h, 8h • Pozorovací vzdálenost 20 m • Stupeň krytí IP43 • Nový systém DUAL: jeden produkt k montáži na stěnu nebo strop • Jednostranná nebo oboustranná verze • Příslušenství k zapuštěné instalaci do stropu • Bez nutnosti výměny náhradních dílů po dobu 10 let s funkcí CGLine+ FlexiTech SE – Autonomní nouzové svítidlo FlexiTech SE je moderní a flexibilní nouzové svítidlo nabízející efektivní světelný výkon, které se přizpůsobí většině aplikací. Jeho průhledná základní deska je jen jednou z několika vylepšení zajišťujících snadnou montáž. FlexiTech SE je optimální pro osvětlení únikových cest, nabízí dobré rozestupy mezi svítidly. Při použití příslušenství pro jinou vyzařovací charakteristiku je vhodné také pro osvětlení otevřených prostorů – protipanické. Je také dostupná voděodolná verze, která má stejný vzhled. Vlastnosti • Od 150 lm až po 600 lm / 1 h • Technologie CGLine+ • Nastavitelná hladina světelného toku v trvale svítícím režimu • Baterie LiFePo • Volitelná doba provozu 1h, 1,5h, 2h a 3h Zobrazit více informací FlexiTech ED Zobrazit více informací FlexiTech SE Zhlédněte záznam odborného školení Nouzové osvětlení - teorie v praxi Řešíte ve svém projektu nouzové osvětlení a nejste si jistí správností svého návrhu? Školení vás provede vzorovým příkladem, na kterém jsou vysvětleny základní požadavky norem spolu s představením konkrétních svítidel pro danou situaci. Zobrazit v novém okně

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 10 | únor 2022 Nová produktová řada svítidel s nanooptickou strukturou – světové prvenství Průlomová optická soustava tvarově řízených plošek poskytuje možnost spojit do jednoho optického prvku několik důležitých funkcí, které by jinak musely být realizovány více prvkovým systémem, a zajišťuje tak perfektní vizuální projev svítidla v jeho zapnutém i vypnutém stavu. Díky mimořádně vysokému rozlišení umí svítidlo každé nanostrukturované plošce přiřadit unikátní funkci a přesně řídit její světelné vyzařování do celého prostoru. Takto se úspěšně eliminuje vysoký jas LED čipů při současném zachování velkého činitele prostupu světelného toku (nad 90 %) celého systému. Přesná kontrola indexu rušivého oslnění, hodnota UGR pohybující se v rozmezí 19 až 25, je výsledkem plně řízené distribuce světelného paprsku. Rozhovor s vedoucím technického úseku Ing. Romanem Grundem: Jak se zrodil nápad využít nanooptické materiály k výrobě světel? Vývoj nového svítidla byl od začátku zaměřen na zásadní technickou a technologickou inovaci svítidla. Po zkušenosti s vývojemoptického systému svítidel řady INNOVA jsme se snažili použít optický systém s vyšší účinností, systém umožňující navrhnout „dokonalejší“ distribuční charakteristiku světla. Požadavky zákazníků nás směřovaly na systém s co nejlepší optickou účinností, systém s precizní distribucí světla, který minimalizuje nežádoucí oslnění. Po analýze všech technických možností jsme se rozhodli vkročit na nám do té doby málo známou půdu nanooptických světelných systémů. Jak dlouho trval vývoj? Na začátku byl 2,5 let trvající vývoj nového svítidla, kdy jsme ověřovali technologické možnosti vývoje a výroby nano optického systému. Požadavky na preciznost a velikost detailu nano optické struktury jed-

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 11 noznačně vyřazovaly pro nás do té doby používané technologické postupy. Výsledkem našeho vývoje je kryt s nanooptickým systémem, který má vysokou optickou účinnost až 94% a eliminaci nežádoucího jasu bodových diod. Čím je světlo s nanooptickými vlákny jiné/lepší než dosavadní světla? Díky optickému systému s nano čočkami jsme dokázali vyrobit svítidlo s vysoce účinným 3D optickým krytem, který dokáže světlo distribuovat do požadovaných směrů a zároveň zajistit co nejnižší hodnotu činitele nežádoucího oslnění (UGR). Svítidlo má krytý nežádoucí jas čipů a zároveň dosahuje propustnost optického krytu až 94 %. Díky těmto vlastnostem nabízí měkké světlo bez nežádoucích multi stínů, které vytvářejí jiné optické systémy. Jak toto světlo nové generace působí na člověka? Nevhodné osvětlení se projevuje únavou, letargií apod., následně dojde ke snížení produktivity pracovníka. Svítidlo s nano optickým systémem vyzařuje světelný svazek v maximální možné míře na požadované místo zrakového úkonu. Kryje nežádoucí jas čipů a tím minimalizuje oslnění pracovníka v daném prostoru. Při takto komfortním osvětlení dokáže pracovník maximálně využít své pracovní schopnosti po celou pracovní dobu. Kde všude se dá toto svítidlo vhodně využít? Svítidlo je vhodné pro osvětlení v průmyslu, např. na pracovištích výstupních kontrol. Ve veřejných prostorách, komunikačních chodbách, parkovištích a v potravinářském průmyslu atd. Kam se budou ubírat vaše další kroky ve vývoji? Pokud můžete prozradit… Máme dlouhodobé cíle, které poslední dva roky musíme korigovat. Doba není jednoduchá pro nás, ale ani pro zákazníky, a je třeba flexibilně reagovat. Po uvedení nového svítidla NANOTTICA na trh si budeme muset znovu všechno vyhodnotit. Předpokládáme, že v dalším kroku se zaměříme na svítidlo, které bude víc orientované na společenské prostory. NANOTTICA je kolektivní dílo. S výrobkem jde nedílně ruku v ruce nová výrobní technologie a vize produktu. TREVOS, a. s. Nová Ves 34, 511 01 Turnov Tel.: +420 481 363 347 E-mail: obchod@trevos.cz www.trevos.cz Video představení svítidla NANOTTICA od společnosti TREVOS

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 12 | únor 2022 LED nebo zářivkové osvětlení: které je lepší pro osvětlení vašeho rozvaděče? Při plánování co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance zvažujeme mnoho různých faktorů. Mezi klíčové podmínky patří ergonomie, podmínky prostředí a osvětlení. Studie ukazují, že dobře osvětlený pracovní prostor může výrazně zlepšit pracovní morálku zaměstnanců. Dušan Zaremba STEGO Polska sp.z o.o. Ačkoli jsou často přehlíženy, rozvaděče a další druhy skříní s elektronikou jsou pracovní prostory, které také musí být odpovídajícím způsobem osvětleny. Jasná a nepřetržitá viditelnost je nutná nejenpro váš pracovní stůl, ale i ve vaší rozvaděčové skříni. Tak. Co je to„dobré osvětlení“? Podívejme se na vývoj osvětlovací technologie: od jednoduché svíčky jsme postoupili k žárovce, poté zářivce a nyní LED. Technologie LED prošla desetiletími vylepšování, aby nás přivedla na její moderní a nejmodernější úroveň. Výrobci od počátku 60. let pokračovali ve zdokonalování LED technologie a nyní je to nejlepší osvětlovací technologie na trhu. Pojďme si projít několik důvodů a porovnejme moderní LED s jejím předchůdcem: zářivkou. LED lampy se vyrábí za použití nejmodernějších technologií a recyklovatelných materiálů. Vyznačují se až dvojnásobnou životností a poskytují mnohem lepší kvalitu světelného výkonu. Fluorescenční světla produkují pouze omezené barevné spektrum červeného, zeleného a modrého světla a vytvářejí „umělý“ vzhled a dojem. LED technologie vytváří celé spektrum barev, které se více podobají slunečnímu záření a směrový světelný zdroj, který vyzařuje světlo v rozsahu 120˚ oproti 360˚ s fluorescencí. To znamená efektivnější přenos světla tam, kam je nasměrováno. Společnost STEGO vyrábí ucelený sortiment LED lamp určených a certifikovaných pro Vaše rozvaděče. Lampy řady LED 025 Jsou vhodné pro všechny typy rozvaděčů a panelů, zvláště s omezeným prostorem. LED 025 dosahuje jasu až 400 Lumenů při zachování vysoké životnosti 50 000 h. V případě potřeby lze zapojit do řetězce až Lampy řady LED 025

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 13 10 svítilen, které mohou být rychle propojeny snadno a rychle pomocí kabelů s konektory zajištěnými zámky. Varioline LED lampy Varioline LED lampy do rozvaděčů se vyznačují jasným světlem a kompaktními rozměry. Dostupné jsou ve dvou provedeních: od 400 do 700 mm, poskytují více než 1 000/1 700 lm při malé spotřebě 11/16 W a dlouhé životnosti 60 000 h. Dostupná je i verze s integrovanou zásuvkou pro napájení notebooků nebo diagnostických zařízení. STEGO LED lampy také poskytují všestranné možnosti rozsvícení. Mechanický spínač, senzor pohybu nebo připojení externího dveřního spínače umožňují přizpůsobení požadavkům jednotlivých aplikací. K dispozici je možnost montáže šrouby nebo magnety, které zaručují flexibilní a vibracím odolné upevnění. Konfiguraci rozsáhlejších světelných situací usnadňuje řetězení pomocí propojovacích kabelů. Jsme přesvědčeni, že zajištění odpovídajícího klimatu a osvětlení Vašich složitých projektů by mělo být tou nejjednodušší částí vašeho návrhu. To je důvod, proč již Varioline LED lampy více jak 40 let, používáme německé inženýrství k výrobě komponentů nejvyšší kvality. S nainstalovanými výrobky společnosti STEGO můžete být v klidu, protože váš komplexní design bude dlouhodobě a spolehlivě chráněn. STEGO Polska sp. z o.o. Tel.: +420 732 678 688 E-mail: dzaremba@stego.pl www.stego.cz INOVACE PRO PERFEKTNÍ ŘÍZENÍ KLIMATU V ELEKTRICKÝCH APLIKACÍCH Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.stego.cz Výrobky společnosti STEGO se používají všude tam, kde je třeba chránit citlivou elektroniku před vlhkostí, příliš nízkými nebo vysokými teplotami a dalšími faktory prostředí. Topidla, regulátory, ventilátory a příslušenství od společnosti STEGO vám pomohou optimalizovat vaše pracovní podmínky a získat maximální ochranu pro vaši aplikaci, čímž zajistí váš dlouhodobý úspěch. Společnost STEGO věří v udržitelný rozvoj, působí v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a zaměřuje své aktivity na dosahování vysoce kvalitních produktů. Společnost je certifikována dle DIN EN ISO 9001: 2015; 14001: 2015 a používá metodu řízení six sigma pro lepší řízení kvality.

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 14 | únor 2022 Nová řada svítidel Mirror Kolikrát za život řešíme problematiku osvětlení v jednotlivých místnostech svých domovů a v duchu či nahlas si říkáme věty typu: „S tím světlem je zapotřebí něco udělat“ nebo „Proč jsme se výběru osvětlení více nevěnovali?“ Světlo ve firmách, ale i domácnostech není radno podceňovat a je zapotřebí mu věnovat velkou míru pozornosti a výběr řešit s rozmyslem. Na podzim letošního roku společnost McLED představila novou řadu svítidel nesoucí název Mirror. Jedná se o svítidla, která jsou primárně určena do koupelen. Konkrétně pro osvětlení zrcadel či prostor nad umývadly, kde zrcadla zpravidla bývají. Produktová řada obsahuje dva typy svítidel Mirror R15, který má oblý difusor a koncovky a Mirror S15, který se liší použitím hranatých koncovek a hranatého difusního krytu LED čipů. Svítidla Mirror dosahují výkonu 15 W, který zcela jistě bude vhodný pro většinu běžně realizovaných koupelen. Světelný tok 1350 lm se blíží výkonu klasické stowattové žárovky a dokážete si jistě představit, že vyzářeného světla bude při tomto porovnání dostatek. Napájení svítidel se provádí pomocí zakrytované svorkovnice, ke které přivedeme kabel se síťovým napětím 230 V přes propichovací průchodku, která zajišťuje krytí svítidla IP44 a podtrhuje tak vhodnost použití v těchto náročnějších prostorách na odolnost proti vodě. Dlouhou živostnost svítidel zaručuje použití integrovaného driveru uvnitř svítidla. LED diody tak nepracují na usměrněném napětí 230 V a díky tomu svítidlo dosahuje životnosti až 25 000 h. Firma McLED prodává toto svítidlo s prodlouženou zárukou 3 roky. Osvětlení koupelen, zejména zrcadel má svá specifika a je nutné dodržet ně-

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 15 kolik pravidel. Teplota chromatičnosti nemá zkreslovat odraz v zrcadle, tak že lidský obličej se nejpřirozeněji zrcadlí pod neutrální teplotou chromatičnosti. Správně umístěné svítidlo nesvítí před zrcadlo, ale na osobu dívající se do zrcadla, na její Kvalita světla při líčení je velmi důležitá Aplikační fotografie vodorovné instalace svítidel Aplikační fotografie svislé instalace dvou svítidel Svítidla Mirror R15 a S15 obličej nebo na části, které chceme pozorovat. Barva světla, kterou svítidla Mirror vyzařují je neutrální, a to konkrétně 4000 K. Dalším důležitým faktorem při výběru je index podání barev CRI. Svítidla Mirror jsou opatřena LED čipy s indexem podání

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 16 | únor 2022 barev CRI90, to ocení zejména ženy při líčení a úpravách svého zevnějšku, ale zrovna tak muži, kteří tráví v těchto prostorách čím dál více času. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit jednoduchou montáž, která se provádí pomocí posuvných držáků s klíčovými otvory, které jsou v každém úchytu dva a umožňují tak svítidlo montovat ve vodorovné nebo ve svislé pozici. Zejména variabilita posuvDetailní pohled na svorkovnici a posuvné držáky pro uchycení ných držáků jistě přijde vhod, je tak jednoduše možné se vyhnout vrtání do obkladu a otvor pro šroub vyvrtat do spáry nebo se třeba vyhnout kabelu vedoucímu ve zdi. McLED s.r.o. Vídeňská 185, 252 50 Vestec Tel.: +420 220 184 800 E-mail: office@mcled.cz www.mcled.cz Rozvody osvětlení a zásuvky v nebytových prostorách Vbudováchprobydlení se zřizují kromě obvodů v bytových jednotkách i obvody v nebytových prostorách. Světelné, zásuvkové a další obvody musí mít průřezy definované podle normy ČSN 33 2130 ed. 3. Ostatní obvody se dimenzují na základě výpočtu a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Světelný vývod se zpravidla zřizuje uprostřed místnosti a je ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu, nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek. Administrativní a jim podobné budovy, pokud jejich celkový instalovaný příkon přesahuje 3 kVA, se připojují k síti jen trojfázově. Jednotlivé jednofázové obvody musí být připojeny tak, aby všechny fáze sítě byly pokud možno rovnoměrně zatíženy. V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob se zřizují alespoň dva světelné obvody. Navržení počtu a rozmístění svítidel je součástí světelně technického návrhu. Ovládání jednotlivých samostatně spínacích skupin svítidel se řídí provozními a bezpečnostními požadavky. Tam, kde se umělého osvětlení používá i na přisvětlování částí místností vzdálenějších od okna, např. v učebnách apod., je vhodné přizpůsobit ovládání tohoto osvětlení tomuto požadavku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ovládání sdruženého osvětlení. Ve větších místnostech, kde je předpoklad, že celý prostor nebude vždy využit, je vhodné uspořádat jednotlivé samostatně ovladatelné skupiny svítidel tak, aby bylo možno osvětlit pouze části místností. Svítidla v místnostech vybavených do šířky prostoru více řadami svítidel se připojují zásadně do samostatně ovladatelných obvodů rovnoběžných se stěnou obsahující okenní otvory. Zásuvky v nebytových prostorách se umisťují podle provozních podmínek. Zásuvky ve školách se zřizují v každé učebně a tělocvičně; v herně a v denní místnosti mateřských škol a jeslí se zřizují dvě zásuvky určené pro úklid, audiovizuální prostředky apod. Dále se ve školních prostorách určených k používání notebooků studujících zřídí zásuvky pro připojení těchto přístrojů s minimálním využitím pohyblivých přívodů. Tyto zásuvky musí být odpínatelné, např. jističem v rozvaděči. U mateřských škol a jeslí se kromě toho požaduje ochrana před svévolným dotykem, např. použitím bezpečnostní zátky vyjímatelné ze zásuvky pouze zvláštnímnástrojem. Pro prostory, které mají sloužit pro lékařské účely se postupuje v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-710.

LED pásky a venkovní osvětlení Venkovní osvětlení Široký výběr LED pásků • vyrobíme vám LED pásek na míru • vnitřní i venkovní • jednobarevné i vícebarevné • různé ovladače • napájecí zdroje ® • hliníkové provedení • nízká spotřeba energie • možnost pohybového a soumrakového senzoru

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 18 | únor 2022 Typy a požadavky na svítidla nouzového osvětlení Pro nouzové osvětlení je nezbytné použít svítidla, která splňujícího vedle obecných normativních požadavků zejména požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení . Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení. Místa, která musí být zdůrazněna: a) každé dveře určené pro nouzový východ; b) v blízkosti schodiště; c) v blízkosti každé jiné změny úrovně; d) nařízené únikové východy a bezpečnostní značky; e) při každé změně směru; f ) při každém křížení chodeb; g) vně a v blízkosti každého konečného východu; h) v blízkosti každého místa první pomoci; i) v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče. V blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m Místa uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickýmosvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy. Nouzové únikové osvětlení musí zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvětlení splňovalo tyto podmínky: a) osvětlovalo označení únikové cesty, b) zajišťovalo osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem k východům a těmito východy na místo bezpečí, c) zajišťovalo to, aby požární hlásiče a požární zařízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita, d) umožňovalo provádět činnost související s bezpečnostními opatřeními. Typy nouzových svítidel Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení Má dva a více světelných zdrojů, ze kterých je alespoň jeden připojen na napájení nouzového osvětlení a ostatní na napájení normálního osvětlení, kombinované svítidlo může být pro trvalé nebo dočasné nouzové osvětlení.

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2022 | 19 Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení Má světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení. Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení Má světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno. Samostatné svítidlo pro nouzové osvětlení Má všechny součásti jako je baterie, světelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zařízení. Typy režimů nouzových svítidel Normální režim Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je připravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v případě poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo přepne automaticky na nouzový režim. Nouzový režim Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které zabezpečuje osvětlení při napájení ze svého vnitřního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení. Režim klidového stavu Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je záměrně zhasnuté, když se vypne normální napájení a v případě obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu. Všechna svítidla pro nouzové osvětlení se musí zatřídit jako svítidla vhodná pro přímou montáž a na normálně zápalné podkladové plochy (označení F). … business and technology Designové prachotěsné svítidlo s vysokou rázovou odolností určené pro stropní instalace je ideální volbou pro průmyslové haly, parkoviště, sklady nebo obchody. Výhodou je jednoduchá montáž umožňující rychlou výměnu osvětlení. Snižte náklady za energie s LED svítidly NORMA+ stupeň krytí stmívatelné stupeň ochrany DALI stmívatelné rychlá instalace nouzové osvětlení instalace bez nářadí RCM certifikace možnost propojení montáž na normálně hořlavé povrchy www.enika.cz ENIKA.CZ s.r.o. | T: +420 493 773 311 | E: enika@enika.cz

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 20 | únor 2022 SCADA - systémy pro dohled, řízení a sběr dat SCADA je zkratka, která znamená Supervisory Control and Data Acquisition (systémy pro dohled, řízení a sběr dat). Jedná se o typ průmyslového řídicího systému (ICS), do kterého spadá i distribuovaný řídicí systém (DCS) a programovatelný logický automat (PLC). SCADA se od ostatních dvou odlišuje tím, že se jedná o vícemístná, rozsáhlá vzdálená pracoviště. Systém založený na SCADA obvykle provádí spíše dohledové řízení než řízení v uzavřené smyčce, s nímž se obvykle setkáváme v procesním průmyslu. Sledovat nepřetržitě den co den stav strojů, strojních zařízení a přístrojů a jejich následné řízení je velmi únavná a monotónní práce, která může vést k chybám v důsledku únavy obsluhy. Proto vznikla potřeba mít k dispozici určitý systém SCADA pro geograficky oddělená pracoviště. Poprvé byl systém SCADA použit ve třicátých letech minulého století pro dohledové řízení zařízení rozvoden připojených k síti. Jedná se o systém, který shromažďuje provozní údaje z rozptýlených provozních míst, přenáší je do centrálního počítačového zařízení a takto shromážděné informace zobrazuje na panelu operátora (buď graficky, nebo textově). Operátor sedící u ovládacího panelu (nazývaném HMI - rozhraní člověk-stroj) sleduje a ovládá celý systém v reálném čase podle programu zabudovaného do systému. V závislosti na propracovanosti a složitosti softwaru může být řízení plně automatické nebo může být iniciováno příkazy operátora. Systém SCADA představuje integraci sběru dat z různých provozních zařízení na různých místech, přenos dat, centralizované sledování a zobrazování na centrálním místě a přijímání příslušných řídicích opatření v reálném čase. Internet věcí (IoT) a cloud computing, které vznikly teprve nedávno, drasticky změnily nejen systémy SCADA, ale také celou škálu monitorování, dohledu, zabezpečení, dohledu a řízení procesů v nejrůznějších průmyslových a obchodních odvětvích. V typickém systému SCADA, který není založen na IoT, jsou data uložena v adresách paměti PLC. Pokud je však systém SCADA integrován s technologií IoT, mohou data pocházet z různých senzorů, řadičů nebo databází. Systém SCADA je kombinací hardwaru a softwaru. Typický hardware zahrnuje hlavní koncovou jednotku (MTU, která funguje jako řídicí server) a komunikační zařízení (jako je bezdrátové, kabel, telefonní linka nebo satelit) v centrálním umístění a vzdálené koncové jednotky RTU/PLC, senzory/ RTU Komunikace MTU RTU RTU Obr. 1 Komunikace mezi MTU a RTU.

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE únor 2022 | 21 aktory a inteligentní elektronická zařízení (IED) ve vzdálených lokalitách. Komunikační hardware zajišťuje komunikaci mezi MTU a RTU, jak je znázorněno na obrázku 1. RTU a PLC provádějí zpětnovazební řízení na pracovištích, zatímco dohledové řízení provádí hostitel MTU. Software zabudovaný do systému sleduje a zobrazuje hodnoty parametrů různých procesů, jaké kroky je třeba podniknout, pokud některý parametr vybočí z rozsahu atd. IED může být přímo dotazováno a řízeno nadřazeným systémem SCADA a místní programování může přepsat řízení řídicího centra SCADA. Systém SCADA je navržen tak, aby byl odolný vůči poruchám díky odpovídající redundanci začleněné do systému. Komponenty řídicího centra jsou propojeny lokální sítí (LAN), zatímco diagnostika v poli, opravy, ovládání pohonů a sledování údajů ze snímačů se obvykle provádí prostřednictvím samostatného vytáčeného zařízení nebo rozsáhlé sítě (WAN). Přenos řídicích informací a dat z provozních míst se provádí prostřednictvím standardních a proprietárních protokolů běžících na sériové komunikaci. Řídicí centrum SCADA je propojeno s RTU/PLC prostřednictvím sítě WAN. Centrální stanice (MTU) má HMI rozhraní, záznam dat a další zařízení zobrazená na obrázku 2. Komunikační architektury pro přenos dat mezi MTU a RTU se liší podle potřeb, složitosti a řady dalších faktorů. Systém SCADA může být velmi jednoduchý, jako je monitorování podmínek prostředí v budově, až po složité systémy, jako je výroba energie, distribuce, ztráty vzniklé při přenosu a řada dalších situací. Systémy SCADA jsou standardizovány různými organizacemi, jako jsou IEEE, Elektrotechnická komise, Výzkumný ústav pro elektrickou energii, Americký národní standardizační institut (ANSI) atd. Technologie v oblasti komunikace, měření a řízení se vyvíjejí zběsilým tempem, a proto SCADA, technologie stará více než 50 let, drží s tímto technologickým pokrokem krok a neustále se vyvíjí. Neustále se ozývá volání po technologickém vývoji, které vychází z potřeby mít inteligentnější, bezpečnější a zabezpečenější systémy. Architektura SCADA tak prošla několika generacemi počínaje ostrovními, distribuovanými, síťovými a SCADA založenou na IoT - na myšlence cloud computingu. Historian Pracovní stanice RTU Operátor Kontrolní server PLC WAN Různé lokace v poli Řídicí centrum SCADA Obr. 2 Propojení řídicího centra SCADA js RTU/PLC prostřednictvím sítě WAN

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 22 | únor 2022 První generace: Ostrovní systémy (monolitická) Tato první generace ostrovních systémů SCADA vychází z mainframových systémů, v nichž chyběla koncepce síťování. Jednalo se tedy o samostatné systémy, v nichž se řídicí systémy nemohly vzájemně propojit. Tento systém SCADA je znázorněn na obrázku 3. Komunikační protokoly používané v první generaci SCADA byly proprietární povahy a byly vyvinuty dodavateli zařízení RTU. Protokol umožňoval snímání, řízení a výměnu dat mezi hlavním řídicím systémem a snímači a akčními členy RTU. Síť WAN byla navržena pouze pro komunikaci s RTU v poli a dnešní sítě WAN jsou mnohem pokročilejší než v té době. V systémech první generace se pro zajištění redundance používaly dva identické systémy hlavních počítačů - jeden primární a druhý záložní. Byly propojeny na úrovni sběrnice. Záložní systém neustále monitoroval primární a v případě jeho selhání přebíral činnosti systému. Druhá generace: Distribuované systémy Miniaturizace systému a zdokonalení technologie LAN vedly k vývoji druhé generace, tj. distribuované SCADA. Zpracování bylo rozděleno mezi více systémů a více stanic, přičemž každá z nich vykonávala specifickou funkci a sdílela mezi sebou informace v reálném čase. Distribuovaný systém SCADA je znázorněn na obrázku 4. Tyto stanice byly obvykle třídy minipočítačů a byly levnější než jejich protějšky první generace. Některé z distribuovaných stanic sloužily jako komunikační procesory komunikující s RTU, některé jako operátorská rozhraní poskytující HMI a některé jako výpočetní procesory nebo databázové servery. LAN používaná ve druhé generaci byla založena na proprietárních protokolech vyvinutých dodavateli. Tím byla zajištěna vyšší rychlost, řízení provozu v reálném čase a zvýšená spolehlivost systému. Ačkoli má druhá generace distribuovaný charakter, protože použitá LAN byla proprietární, nemohly komunikovat s externími zařízeními. Protože funkce systému byly distribuovány mezi zařízení připojená k síti, zvýšil se nejen výpočetní výkon, ale také redundance a spolehlivost celého systému. Distribuovaná architektura zajistila, že všechny stanice v síti LAN byly neustále online. Třetí generace: síťové systémy Třetí generace, tj. síťová SCADA, byla vyvinuta z důvodu rychlé industrializace, obrovského nárůstu počtu automatických systémů řízení procesů, jejich související komplexní povahy a zvýšené potřeby mít otevřený systém, který bude nezávislý na dodavateli tak, aby bylo možné bezproblémově nahradit zařízení jednoho výrobce Obr. 3 Architektura monolitického systému SCADA Obr. 4 Architektura distribuovaného systému SCADA MTU RTU RTU RTU RTU RTU RTU RTU Pracovní stanice LAN Pracovní stanice Pracovní stanice Komunikační server

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE únor 2022 | 23 zařízením jiného výrobce. Třetí generace se tak transformovala z prostředí závislého na dodavateli a proprietárního na otevřenou architekturu systému. Příklad síťového systému SCADA je uveden na obrázku 5. Čtvrtá generace: Internet věcí Architektura SCADA čtvrté generace využívá technologii internetu věcí, aby snížila náklady na infrastrukturu, zlepšila a usnadnila údržbu a zlepšila integraci. To se stalo možné díky komerční dostupnosti cloud computingu. Cloud computing umožňuje propojení vzdálených serverů do sítě cloud, což umožňuje centralizované ukládání dat. Otevřené síťové protokoly dostupné v IoT poskytují dobře definovanou bezpečnostní hranici, která je srozumitelnější a lépe spravovatelná. Jedná se o běžné používání otevřených síťových protokolů, např. protokolu TLS (Transport Layer Security). Tyto protokoly umožňují snadnější správu bezpečnostních hranic a identifikaci a opravu potenciálních zranitelností. Jakmile je zranitelnost identifikována a opravena, lze ji pomocí tohoto protokolu velmi snadno aplikovat na zbytek sítě. Architektura SCADA založená na IoT je znázorněna na obrázku 6. Pokud data pocházejí z různých typů senzorů, řídicích jednotek a databází, je velmi pravděpodobné, že se mapování jedna ku jedné stane problémem. Ten lze překonat modelováním dat s využitím objektově orientovaného programování. Datové modelování je virtuální reprezentace zařízení a vytváří se pomocí softwaru SCADA. Obsahuje mapování adres, informace na webu, záznamy v databázi, mediální soubory atd. V současné době se komunikace vyvíjí směrem k nezávislé platformě a servisně orientované architektuře. Vývojáři softwaru SCADA se proto snaží stále více pronikat do datového modelování. Obr. 5 Architektura síťového systému SCADA Obr. 6 SCADA čtvrté generace založená na internetu věcí RTU Historian Operátor IoT brána Senzory Komunikace mezi senzory a RTU Senzory Senzory RTU RTU HMI Komunikační linka Vzdálený operátor Internet Analýza velkých dat MTU Síťový RTU RTU RTU WAN Komunikační server

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=