ElektroPrůmysl.cz, únor 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 90 | únor 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Nouzové osvětlení Lze z pohledu legislativy přichytit nouzové svítidlo ze spodní strany normovaného žlabu (např. 60 x 300), nebo je toto nějakým způsobem proti legislativě (např. bylo by nutné provést zkoušky u Pavusu apod.)? Odpověď: Bohužel nemohu potvrdit, ale ani vyloučit, že se nějaký legislativní dokument zabývá přichycením nouzového svítidla. Pod pojmem„legislativní dokument“ se řadí zejména zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod. Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle ČSN EN 1838:2015 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení. Tato norma se nezabývá tím, zda je či není možné provést montáž nouzového světla např. na spodní stranu normovaného žlabu, budou-li splněny ostatní požadavky, které jsou v normě stanoveny. Při navrhování míst, na která budou nouzová svítidla umístěna, je nutné respektovat ustanovení ČSN 33 2000-5-559 ed. 2:2013 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace, která stanovuje nejen zásady pro připevnění svítidel, ale i další požadavky. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Vynechání přepěťových ochran v nové elektroinstalaci Byl jsem přizvaný k přebírání nového bytu s novou elektroinstalací a zjistil jsem, že v žádném bytě, včetně přípojky a hlavního rozváděče bytovky, nejsou osazené ani vyprojektované přepěťové ochrany. Na můj dotaz firma, která dodala elektroinstalaci, se vymluvila na projektanta, který rozhodl, že přepěťové ochrany nejsou potřebné. S novými vlastníky bytů a s vedenímSVJ chceme podat reklamaci u dodavatele stavby i když kolaudace proběhla bez problémů. Chci Vás požádat o legislativní předpis, který pojednává o potřebě chránit elektrickou instalaci před přepětím. Zatím mám jenom normu ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 a normu ČSN 33 2000-4-443 ed. 2. Z dosavadní praxe revizního technika jsempřesvědčený, že nové instalace obytných objektůmusí řešit ochranu před přepětím, jak vnější, tak vnitřní. Odpověď: Z hlediska legislativních dokumentů nevím o žádném předpisu, vyhlášce nebo zákonu, který by přímo stanovoval povinnost instalace přepěťových ochran na vedení elektrických instalací nízkého napětí v bytových jednotkách. Z pohledu legislativy se jedná o podružnost, která je pod rozlišovací schopností těchto předpisů. Instalace a montáž přepěťových ochran je do určité míry spojena s ochranou proti blesku, resp. s působením vnějších vlivů na elektrickou instalaci. Vnější vlivy, které mohou mít vliv na elektrickou instalaci stavby, jsou uvedeny v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem stanovuje povinnost provést analýzu rizik. Součástí provedení analýzy rizik je i výpočet počtu přepětí o amplitudě ne menší než 1 kV za rok. V souvislosti s ochrannou před bleskem dosud platná vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, stanovuje v § 36, odst. 1, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=