ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2023 | 1 Milí čtenáři, červnové číslo, jak jste se mohli dočíst na titulní straně, je především zaměřené na aktuální a budoucí trendy v oblasti energetiky, trafostanic, transformátorů a identifikačních systémů. Rychle se pohybujeme kupředu do éry, kdy se energetický průmysl stává jedním z nejdůležitějších faktorů v celosvětovém hospodářství. S rychlým nárůstem světové populace a rozvojem nových technologií, poptávka po energii stále roste. Energetický průmysl hraje klíčovou roli v tom, jak budeme v budoucnu nakládat s našimi energickými zdroji a jak budeme řešit výzvy spojené s klimatickou změnou. V současné době se energetický průmysl snaží zlepšovat efektivitu a bezpečnost svých zařízení, jako jsou trafostanice a celá distribuční soustava, aby dokázal uspokojit rostoucí potřeby světa. Tato éra je plná inovací a přizpůsobování se novým trendům v oblasti energetiky. S energetikou se úzce spjat termín Smart Grid. Smart Grid, neboli chytrá síť, je inteligentní silová elektrická síť, která umožňuje regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Tyto sítě jsou navrženy tak, aby poskytovaly větší flexibilitu a efektivitu v celém energetickém systému. Smart Grid umožňuje využívat obnovitelné zdroje energie a udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie. Navíc tyto sítě umožňují zákazníkům získat silnější přípojku pro nabíjení elektromobilu nebo si postavit větší fotovoltaickou elektrárnu, což posiluje trend k energetické soběstačnosti. Inteligentní sítě jsou tedy klíčovým prvkem v moderní energetice, umožňujícím větší efektivitu, bezpečnost a udržitelnost celého energetického systému. Současně se také zvyšuje důraz na celkovou automatizaci a modernizaci identifikačních systémů. V oblasti automatizace identifikačních systémů se v poslední době objevilo několik zajímavých trendů a novinek, které mají potenciál výrazně změnit způsob, jakým tyto systémy fungují a jak se využívají. Jedním z klíčových trendů je zavádění pokročilých technologií, jako jsou senzory a umělá inteligence, které umožňují identifikovat a sledovat objekty v reálném čase s vysokou přesností a rychlostí. Tento trend má potenciál zlepšit bezpečnost a efektivitu identifikačních systémů v průmyslových a komerčních aplikacích, jako jsou například systémy kontroly přístupu nebo sledování výroby. Dalším trendem je zvyšování důrazu na ochranu dat a soukromí, což vede k rozvoji nových zabezpečovacích technologií, jako jsou šifrování a biometrické identifikace. Tento trend se projevuje zejména v souvislosti s GDPR a dalšími právními předpisy, které se zabývají ochranou osobních údajů. Nakonec, další novinkou je používání moderních obalů s identifikačními prvky, které umožňují sledování a ochranu produktů během jejich životnosti. Tyto nové trendy a inovace mají potenciál výrazně zlepšit efektivitu a bezpečnost v široké škále průmyslových a komerčních aplikací. Příjemné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=