ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

Češi podceňují bouřky Že existuje možnost ochrany spotřebičů před bouřkou, vůbec neví 26 % Čechů Řešením jsou záložní zdroje (UPS) a elektrické ochrany a řízení od Schneider Electric Energetika, trafostanice, transformátory a identifikační systémy www.elektroprumysl.cz • červen 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

SIMATIC RTLS lokalizační systém pro flexibilní a nákladově efektivní řešení 2D lokalizace s přesností až 30 cm Navrženo pro: • vnitřní i venkovní použití • navigování toku materiálu ve výrobě • monitorování pohybu výrobních nástrojů • plně dokumentovanou montáž konečného výrobku • možnost řízení PLC na základě polohy transpondéru • realizaci lokalizačních úkolů vyžadující vysokou úroveň přesnosti na velkých plochách • lokalizaci a detekci velkých počtů relevantních objektů (výrobky, kontejnery, přepravní jednotky, osoby, montážní nástroje, vysokozdvižné vozíky, dopravní depa) • vyhledání unikátního ID transpondéru • možnost zobrazení volně definovatelných informací přímo na transpondéru (čárové nebo QR kódy, číselno-písmenné informace) • různé aktivní transpondéry pro prům. aplikace (s dlouhou životností – výměnné baterie, dobíjecí baterie nebo externí napájecí zdroj) Více info: www.siemens.cz/rtls Kontaktujte nás: industrial-communication.cz@siemens.com

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2023 | 1 Milí čtenáři, červnové číslo, jak jste se mohli dočíst na titulní straně, je především zaměřené na aktuální a budoucí trendy v oblasti energetiky, trafostanic, transformátorů a identifikačních systémů. Rychle se pohybujeme kupředu do éry, kdy se energetický průmysl stává jedním z nejdůležitějších faktorů v celosvětovém hospodářství. S rychlým nárůstem světové populace a rozvojem nových technologií, poptávka po energii stále roste. Energetický průmysl hraje klíčovou roli v tom, jak budeme v budoucnu nakládat s našimi energickými zdroji a jak budeme řešit výzvy spojené s klimatickou změnou. V současné době se energetický průmysl snaží zlepšovat efektivitu a bezpečnost svých zařízení, jako jsou trafostanice a celá distribuční soustava, aby dokázal uspokojit rostoucí potřeby světa. Tato éra je plná inovací a přizpůsobování se novým trendům v oblasti energetiky. S energetikou se úzce spjat termín Smart Grid. Smart Grid, neboli chytrá síť, je inteligentní silová elektrická síť, která umožňuje regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Tyto sítě jsou navrženy tak, aby poskytovaly větší flexibilitu a efektivitu v celém energetickém systému. Smart Grid umožňuje využívat obnovitelné zdroje energie a udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie. Navíc tyto sítě umožňují zákazníkům získat silnější přípojku pro nabíjení elektromobilu nebo si postavit větší fotovoltaickou elektrárnu, což posiluje trend k energetické soběstačnosti. Inteligentní sítě jsou tedy klíčovým prvkem v moderní energetice, umožňujícím větší efektivitu, bezpečnost a udržitelnost celého energetického systému. Současně se také zvyšuje důraz na celkovou automatizaci a modernizaci identifikačních systémů. V oblasti automatizace identifikačních systémů se v poslední době objevilo několik zajímavých trendů a novinek, které mají potenciál výrazně změnit způsob, jakým tyto systémy fungují a jak se využívají. Jedním z klíčových trendů je zavádění pokročilých technologií, jako jsou senzory a umělá inteligence, které umožňují identifikovat a sledovat objekty v reálném čase s vysokou přesností a rychlostí. Tento trend má potenciál zlepšit bezpečnost a efektivitu identifikačních systémů v průmyslových a komerčních aplikacích, jako jsou například systémy kontroly přístupu nebo sledování výroby. Dalším trendem je zvyšování důrazu na ochranu dat a soukromí, což vede k rozvoji nových zabezpečovacích technologií, jako jsou šifrování a biometrické identifikace. Tento trend se projevuje zejména v souvislosti s GDPR a dalšími právními předpisy, které se zabývají ochranou osobních údajů. Nakonec, další novinkou je používání moderních obalů s identifikačními prvky, které umožňují sledování a ochranu produktů během jejich životnosti. Tyto nové trendy a inovace mají potenciál výrazně zlepšit efektivitu a bezpečnost v široké škále průmyslových a komerčních aplikací. Příjemné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | červen 2023 58 30 14 56 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Doepke: přes 60 let spolehlivé proudové ochrany ................................... 4 » Záblesková ochrana od ABB ................. 8 » Češi podceňují bouřky, své spotřebiče chrání jen čtyři lidé z deseti ................ 10 » Požární bezpečnost staveb z hlediska elektromobility v Česku ....................... 14 » RUNPOTEC Runpo 5: dokonalý parťák na protahování kabelů ........... 16 » BONEGA = vysoká kvalita, bezpečnost, spolehlivost a efektivita i pro fotovoltaické elektrárny ....................... 18 » Typy pohybových senzorů a jak fungují ............................................. 22 » Telegärtner STX: rozbočovače a moduly pro DIN lišty .......................... 24 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » RFID identifikační systémy od společnosti Turck ............................. 26 » Jak zajistit rychlé a bezpečné zásahy v elektrické síti ......................................... 30 » Panasonic: Když popisovat, tak laserem ................................................ 32 » RFID brány jako klíč k efektivnějším procesům .................................................. 36 » Technologie RFID v průmyslových aplikacích: principy, výhody a výzvy ....................................................... 40 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Navisys® – systém monitoringu a měření spotřeby energií ................... 42 » Rozšíření modelové nabídky populárních termokamer HIKMICRO ....................... 44 » Měření proudů v provozovaných nn instalacích ........................................... 48 » Postup při revizi elektrického zařízení ....................................................... 52 » Měřicí převodníky proudu pro vaši automatizaci ............................ 54 » Monitorování výkonových transformátorů pomocí termokamer ............................. 56 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Distribuční transformátory Eaton .... 58 » Energetická soustava v Česku ........... 60 » Co je proudový transformátor a jak funguje? .......................................... 64

ElektroPrůmysl.cz OBSAH červen 2023 | 3 98 88 68 64 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Vývoj měřicích transformátorů v energetice .............................................. 68 » Vše o izolačních transformátorech .... 70 » Izolátory pro venkovní vedení do 1 kV AC ................................................. 72 » Transformátory pro distribuční elektrické transformovny vn/nn vnitřního provedení .............................. 76 » Důležitost monitorování proudu, napětí a zatížení pro identifikaci problémů a prevenci poruch u výkonových transformátorů .......... 80 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Výběrové systémy pro optimalizaci výrobních procesů ................................. 82 » LED signální sloupky EOS a EOS I4.0 ... 84 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA » Zabezpečení budov laserovými skenery: Využití moderní technologie pro ochranu objektů ............................. 88 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA » Jak snížit náklady na energie? ........... 90 » Funkce klidového režimu a dálkového blokování svítidla pro nouzové osvětlení .......................... 92 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Nová mezinárodní online akce EPLAN – EPLAN L!ve ............................................. 94 » Jaké byly semináře 2023? .................... 96 » Úvod do projektování elektroinstalací 2023 ............................. 98 » Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice ......... 100 » Požadavky na elektroinstalaci FVE dle nové legislativy, včetně obecného vzoru zprávy o revizi el. zařízení FVE .. 102 DISKUSNÍ FÓRUM » Napojení bytových domů ................. 104 » Protipanické osvětlení v garážích v bytovém domě .................................. 104 » Realizace FVE ......................................... 105 » Oprávnění k pokládce kabelu vn .... 106 » Regulace osvětlení v kancelářích ... 106 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Napěťové transformátory ................. 108 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 110

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | červen 2023 Doepke: přes 60 let spolehlivé proudové ochrany Více než 60 let inovací a německé kvality. Již v roce 1957 uvedla společnost Doepke na trh první proudové chrániče. Od tohoto data chrání lidi i zvířata před úrazem elektrickým proudem nebo požárem. Doepke GmbH je renomovaný výrobce elektrických komponentů a jedním z jejich nejvýznamnějších produktů jsou chrániče řady DFS. Tyto chrániče představují technologický pokrok v oblasti ochrany elektrických systémů a zajišťují bezpečnost a spolehlivost při jejich provozu. V sortimentu Doepke najdete nejširší nabídku proudových chráničů na světě. Chrániče DFS spolehlivě detekují nebezpečí úniku proudů a rychle reagují, aby zabránily vážným nehodám. Jsou vybaveny diferenciálním ochranným spínačem (RCD), který monitoruje rozdíl mezi vstupním a výstupním proudem. V případě nebezpečného úniku proudů, například při dotyku elektrického zařízení, RCD okamžitě přeruší proud a zamezí možnému úrazu elektrickým proudem. DFS chrániče nabízejí širokou škálu funkcí a možností, které je činí vhodnými pro různé aplikace a prostředí. Jsou dostupné v různých proudových kapacitách a citlivostech, což umožňuje jejich použití ve všech typech elektrických systémů – od domácností až po průmyslová zařízení. Další výhodou chráničů Doepke DFS je jejich vysoká spolehlivost a odolnost vůči rušivým vlivům. Jsou navrženy tak, aby odolávaly provozním podmínkám s vysokým zatížením, vlhkostí, teplotními výkyvy a elektromagnetickým rušením. To zajišťuje stabilní ochranu elektrických systémů bez nežádoucích falešných spouštění. Chrániče Doepke DFS splňují přísné mezinárodní normy a předpisy, což potvrzuje jejich kvalitu a bezpečnost. Společnost Doepke GmbH klade důraz na Jistič řady DLS6 Protipožární chránič DAFDD Kombinace chrániče a jističe (RCBO)

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 5 neustálý vývoj a inovace, aby se přizpůsobila neustále se měnícím požadavkům trhu a technologickému pokroku. Řada DLS6 Řada DLS 6 nabízí velky vyběr různych typů pro použití v bytové a účelové zástavbě a v průmyslu. Jejich malá konstrukční výška poskytuje mnoho místa na propojování. Bezpečnost³ = DAFDD Hned trojnásobnou ochranu nabízí protipožární chránič DAFDD (ochranu proti poruchovému oblouku, AFDD = Arc Fault Detection Device). V pouhých 3 modulech kompaktně kombinuje proudový chránič a jistič s ochranou před nebezpečnými oblouky. Přídavný modul rozpozná sériový nebo paralelní oblouk, vypne dotčeny elektricky obvod a poskytuje tak spolehlivou ochranu. Kombinace chrániče a jističe (RCBO) Kombinace proudového chrániče a jističe (RCBO) jsou první volbou pro spolehlivou ochranu elektrických obvodů v obytné a účelové zástavbě proti poruchovým proudům, zkratu a přetížení. S použitím kombinací proudového chrániče a jističe lze elektrická zařízení uspořádat tak, že v případě poruchy dojde k odpojení pouze dotčeného zařízení. Chrániče pro drsné podmínky: Heavy Duty (HD) Chrániče Doepke Heavy Duty (HD) jsou vyrobeny ze speciálních slitin a nerezu s ohledem na vysokou odolnost a spolehlivost v drsných podmínkách, a to 24 hodin denně. Tato řada produktů se často používá v průmyslových, stavebních, zemědělských a venkovních provozech, kde jsou požadovány vyšší úrovně ochrany a odolnosti. Jsou odolné vůči škodlivým plynům, změnám teploty či prachu. Chrániče pro mobilní instalace (MI) V mobilních instalacích na staveništích, festivalech, trzích apod. se používají vícefázové frekvenční měniče. Zde je nutný proudouvý chránič typu B. Ten ale nesmí byt zapojen za proudovým chráničem typu A nebo za chráničem neznámého typu. Často však není známo, jaký proudovy chránič je v předřazené pevné instalaci namontován. DFS B MI je jediny proudovy chránič typu B, ktery smí byt zapojen za chráničem typu A nebo za chráničem neznámého typu. Proudový chránič typu B Proudový chránič s automatickou kontrolou funkce

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | červen 2023 Chrániče pro elektromobily (EV) Doepke vyvinul proudový chránič DFS speciálně pro nabíjení elektromobilů provedení EV (Electric Vehicles). Jsou certifikovány podle normy IEC 62955, rozpoznají hladké stejnosměrné poruchové proudy a vypínají při 6 mA DC. Jejich použitím se zabrání předmagnetizaci jádra součtového transformátoru (tzv. oslepení). To platí jak pro použité, tak i pro předřazené proudové chrániče typu A a F. Speciálně pro použití v nabíječkách elektromobilů byl vyvinut také DFS 4 A EV NA. Vedle detekce stejnosměrného proudu 6 mA DC má také funkci nouzového vypínače. V případě nebezpečí lze jeden nebo i několik nabíjecích míst odpojit centrálně stiskem tlačítka. To zvyšuje bezpečnost například ve veřejných prostorách. Automatická kontrola funkce (ST) Proudové chrániče se musí pravidelně kontrolovat. Zpravidla se při tom musí přerušit napájení celého zařízení. U zařízení z oblasti IT, telekomunikací, v zemědělství, u malých větrných elektráren nebo čističek může být i krátkodobé přerušení napájení velkým problémem. V takovém případě jsou správnou volbou proudové chrániče v provedení ST (SelfTest). Provádějí pravidelně automaticky test funkce proudového chrániče – bez přerušení napájení a bez nutnosti zvláštního zapojení. Jako doplněk k chráničům typu ST je STR (Selftest Restart) – po chybovém vybavení sám automaticky chránič ST nahodí. Předtím se provede bezpečnostní test zjednodušeným měřením izolačního odporu bezpečným malým napětím. DFS 2/4 A A Proudové chrániče typu A citlivé na střídavé a pulzní poruchové proudy pro klasické instalace F DFS 2/4 F Proudové chrániče typu F citlivé na poruchové proudy smíšených frekvencí pro moderní instalace s vysokou disponibilitou díky provedení s krátkodobým zpožděním a odolností proti bouřkám A EV DFS 4 A EV Proudové chrániče typu A citlivé na střídavé a pulzní poruchové proudy pro elektromobilitu a dodatečnou ochranu před stejnosměrnými poruchovými proudy od 6 mA i proti narušení funkce předřazených RCD B SK DFS 2/4 B SK Proudové chrániče typu B citlivé na všechny druhy poruchových proudů pro elektrická zařízení s frekvenčními měniči s největší disponibilitou a průběžně definovaným vybavovacím prahem i při vysokých frekvencích poruchového proudu do 150 kHz B SK MI DFS 4 B SK MI Proudové chrániče typu B citlivé na všechny druhy poruchových proudů pro elektrická zařízení s frekvenčními měniči s nejvyšší disponibilitou a definovaným vybavovacím prahem i při vysokých frekvencích poruchového proudu do 150 kHz a s dodatečnou ochranou proti stejnosměrným poruchovým proudům od 6 mA proti narušení funkce předřazených RCD B+ DFS 2/4 B+ Proudové chrániče typu B+ citlivé na všechny druhy poruchových proudů pro elektrická zařízení s frekvenčními měniči v provozech s nebezpečím požáru za splnění minimální ochrany dané normou (420 mA / do 20 kHz) B+ MI DFS 4 B+ MI Proudové chrániče typu B+ citlivé na všechny druhy poruchových proudů pro mobilní elektrická zařízení s frekvenčními měniči v provozech s nebezpečím požáru za splnění minimální ochrany dané normou a dodatečnou ochranou před stejnosměrnými poruchovými proudy od 6 mA proti narušení funkce předřazených RCD F EV DFS 4 F EV Proudové chrániče typu F citlivé na poruchové proudy smíšených frekvencí pro elektromobilitu s vysokou disponibilitou (odolnost proti bouřkám a krátkodobé zpoždění) a dodatečná ochrana před stejnosměrnými proudy od 6 mA i proti narušení funkce předřazených RCD A KV DFS 2/4 A KV Proudové chrániče typu A citlivé na střídavé a pulzní poruchové proudy pro klasické instalace s vysokou disponibilitou díky provedení s krátkodobým zpožděním a odolností proti bouřkám B NK DFS 2/4 B NK Proudové chrániče typu B citlivé na všechny druhy poruchových proudů pro elektrická zařízení s frekvenčními měniči v provozech s nebezpečím požáru s vysokou disponibilitou a optimální ochranou nad požadavky normy (300 mA / do 150 kHz) Nyní i v HD provedení ANO NE ANO NE NE ANO NE ANO ANO NE ANO NE ANO NE NE ANO NE Start NE ANO ANO Návod pro výběr proudového chrániče Principiální zapojení elektronických zařízení podle DIN VDE 0100 530 příloha A? - Plné můstkové zapojení 3f proudu - Zapojení do hvězdy 3f proudu - Plné můstkové zapojení mezi fázemi - Jednofázové usměrnění s vyhlazením Zařízení s vícefázově napájenými frekvenčními měniči: Příklady: - Čerpadla, klimatizace a větrací zařízení - Jezdicí schody a výtahy - Lékařské přístroje - Fotovoltaická zařízení - Svářečky Bude elektrické zařízení provozováno v instalaci, jejíž ochrana není známa, anebo pro potřebnou ochranu proti poruchovým proudům není vhodná? Příklady: - Připojení na neznámou zásuvku - Dočasné připojení na stávající klasickou instalaci Je cílem smysluplná ochrana před požárem vzniklým z elektroinstalace nad rámec splnění normy? Příklad: - Poruchové nebo svodové proudy > 20 kHz Bude elektrické zařízení provozováno v instalaci, jejíž ochrana není známa, anebo pro potřebnou ochranu proti poruchovým proudům není vhodná? Příklady: - Připojení na neznámou zásuvku - Dočasné připojení na stávající klasickou instalaci Zařízení s jednofázově napájenými frekvenčními měniči? Příklad: - Pračky - Čerpadla - Vrtací kladiva Požaduje se zvýšená disponibilita? Příklady: - Časté bouřky - Nestabilní síť - Rušení v síti - Zařízení s impulzními rušivými proudy Jedná se o nabíjecí zařízení pro elektromobily pro silniční dopravu? Jedná se o provoz se zvýšeným nebezpečím požáru? Příklady: - Zemědělství - Zařízení na výrobu bioplynu - Lakovny - Truhlárny - Čerpací stanice - Skladovací haly Mohou se vyskytnout chybové proudy se smíšenými frekvencemi? Přiklady: - Nabíjecí body pro Pedelec (zásuvky Schuko) - Nabíjecí body pro jiná malá elektrická vozidla Požaduje výrobce vozidla nebo zadavatel proudové chrániče citlivé na všechny druhy proudu? Naši technickou podporu kontaktujte na: Technická podpora Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12 190 00 Praha 9 @ - obchod@est-praha.cz T - +420 266 090 711 www - est-praha.cz Pozor: V tomto schématu není zohledněn jmenovitý poruchový proud - ten se musí zvolit podle účelu ochrany. Skoro všechny přístroje jsou k dispozici i pro nepříznivé provozní prostředí v HD provedení a zapojení nulového vodiče vpravo. +420 266 090 711 nebo obchod@est-praha.cz Doepke Stáhněte si návod pro výběr proudového chrániče! - STÁHNOUT -

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 7 Doepke nabízí mnohem více typů chráničů. Více informací najdete v uvedeném přehledu Doepke. Snadný výběr chrániče Není snadné se vyznat v tak široké paletě typů a provedení chráničů. Doepke však nabízí nástroje, které vám s výběrem vhodného chrániče pomohou. Jednodušší variantu představuje rádce pro výběr, který je k dispozici ke stažení ve formátu PDF, nebo sofistikovanější řešení v podobě mobilní aplikace Doepke, dostupnou pro Android i Apple iOS. V současné době je v anglickém či německém jazyce. Bezpečná elektroinstalace Využitím chráničů Doepke DFS si uživatelé mohou být jisti, že jejich elektrické systémy jsou bezpečné a že v případě jakéhokoli nebezpečí chrániče okamžitě zareagují, aby zabránily možným nehodám a poškození. Společnost Doepke GmbH tak přináší inovativní řešení pro spolehlivou ochranu elektrických systémů a přispívá k bezpečnosti a pohodlí ve všech oblastech jejich použití. Výhradní zastoupení značky Doepke v ČR Produkty Doepke, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích Katalog s přehledem chráničů a jističů ke stažení - STÁHNOUT - systémů, vzduchotechniky a kabelů na český trh výhradně dodává společnost: Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačníhobetonu pro vytvoření„bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | červen 2023 Záblesková ochrana od ABB Systém Arc Guard™ TVOC-2 – zajistí bezpečnost elektrických rozvodů Obloukový výboj je jednou z nejnebezpečnějších událostí v elektrických zařízeních, která může způsobit vážné poškození osob a zařízení. Při vzniku obloukového výboje je doba do přerušení oblouku jedním z nejkritičtějších faktorů, protože je přímo úměrná množství uvolněné energie. Energie obloukového výboje zase určuje, jak velké škody obloukový výboj způsobí. Společnost ABB je lídrem v oblasti elektrické bezpečnosti a její systém TVOC-2 Arc Guard System™ poskytuje bezkonkurenční optické zařízení pro zmírnění následků obloukového výboje s nejrychlejší reakční dobou na trhu. Každá milisekunda se počítá Při vzplanutí oblouku se počítá každá milisekunda. Proto optické senzory systému ABB TVOC-2 zajišťují reakci systému na první jiskru oblouku za pouhé 1-2 milisekundy a přenáší informaci optickými vlákny do vypínacího obvodu, což vede k celkové době otevření jističe 30-50 milisekund. Vyloučení nechtěného vypnutí Pokud je pravděpodobné, že rozváděč bude vystaven silnému okolnímu světlu, které by mohlo způsobit nechtěné vypnutí TVOC-2, lze jako druhou podmínku přidat proud (tzv. detekce proudu Rogowského cívkami). Proudový snímač CSU-2 je příslušenství k TVOC-2, které identifikuje nárůst proudu spojený s obloukovým výbojem. Nejvyšší úroveň spolehlivosti Rozšiřující modul E6 pro detektory se samokontrolou zaručuje vyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti systému ABB Arc Guard TVOC-2, zachovává nejrychlejší vypínací časy spolu s možností zónové selektivity. Aktualizace v reálném čase prostřednictvím HMI jednotky a Modbus RTU zajišťují, že uživatelé jsou okamžitě informováni o přerušení nebo odpojení detektorů. Ochrana životů a minimalizace poškození zařízení Díky nejlepší reakční době na trhu, která je kratší než 1 milisekunda, vytváří kombinace TVOC-2 s hlídanými detektory rozšiřujícího modulu E6 nejspolehlivější dostupné řešení. Testováním celé délky hlásičů modul potvrzuje, že je celý systém funkční. Díky optické kabeláži v celém systému modul vylučuje jakékoliv riziko elektromagnetického rušení.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 9 Nepřetržitý provoz Rozšiřující modul E6 testuje detektory každých 10 sekund, informuje uživatele o stavu instalace a udržuje zařízení v nepřetržitém provozu. V případě odpojení nebo přerušení kabelů hlásičů poskytuje rozšiřující modul hlavní jednotce aktualizace v reálném čase, které jsou sdělovány prostřednictvím rozhraní HMI nebo Modbus RTU, a identifikuje místo vyžadující údržbu. TVOC-2 nadále detekuje záblesky ostatními detektory, v případě silné světelné úrovně okolí, poskytuje systém účinnou ochranu proti nechtěnému vypnutí. Snadná instalace Rozšiřující modul E6 umožňuje uživatelům snadno rozšiřovat instalace a integrovat do nich až 20 hlídaných detektorů a zónovou selektivitu se dvěma zónami jističů. Vlastní adaptivní testovací světlo znamená, že není na místě nutná žádná další kalibrace, což umožňuje rychlejší uvedení do provozu a úsporu času při samotné instalaci. Hlavní výhody • Zvýšená bezpečnost osob a zařízení • Minimalizace prostojů po nehodě s elektrickým obloukem • Není nutná kalibrace, zajišťuje spolehlivou funkci a rychlou instalaci • Lze snadno rozšířit až o 30 snímačů a zvýšit tak pokrytí rozváděče z jediného TVOC-2 • Proudové senzory s technologií Rogowski pro rychlou a spolehlivou instalaci Charakteristické vlastnosti • Certifikát SIL-2 podle IEC 61508 a IEC 62061 zajišťuje mimořádně spolehlivou funkci • Komunikační protokol Modbus RTU • Integrováno do ABB abilityTM • K dispozici v konfiguračním nástroji EkipConnect 3 • Společně s CSU-2 se světlo i proud používají pro vypnutí za méně než 2 ms • CSU-2 informuje uživatele o nefunkčních snímačích proudu ABB s.r.o. Elektrotechnika Kontaktní centrum: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com www.abb.cz/nizke-napeti Živé části rozvodných elektrických zařízení Za živou část, kterou je nutné chránit proti přímému dotyku, je považován vodič, včetně vodiče nulového (N), nebo vodivá část určená k tomu, aby byla při obvyklém užívání pod napětím; podle dohody však nezahrnuje vodič PEN.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | červen 2023 Češi podceňují bouřky, své spotřebiče chrání jen čtyři lidé z deseti V Česku právě nastává období častějších bouřek. Přestože čtvrtina Čechů uvádí, že už jim problémy související s blesky zničily spotřebič, polovina respondentů svou elektrickou síť nechrání žádným speciálním zařízením. V drtivé většině se lidé spoléhají na to, že je zabezpečí hromosvod, při mimořádně silné bouřce vytahují důležité přístroje ze zásuvky. Jestliže se pro nějakou metodu rozhodnou, volí Češi přepěťovou ochranu. Zjistil to průzkum společnosti Schneider Electric. Každým rokem bouřky způsobí škodu za desítky tisíc korun. Podle České asociace pojišťoven bylo za loňský rok hlášeno 4 568 případů, kdy škodu na majetku způsobil úder blesku. A 15 374krát bylo hlášeno poškození majetku v důsledku přepětí v síti – počet těchto škod se meziročně zvýšil o 3,5 %.„Češi ale tato rizika stále podceňují. Že by mohla bouřka jejich domácnost poškodit, se obává jen 40 % z nich. Zároveň ale 88 % lidí přiznává, že zažili výpadek proudu, 25 % dokonce o nějaký spotřebič během silné bouřky přišlo a 40 % zaznamenalo kolísání napětí,“ uvádí Petr Baudyš z divize Secure Power společnosti Schneider Electric. Právě změny v napětí mohou být nebezpečné pro některé citlivé domácí spotřebiče, jako jsou počítače, domácí kotle, laptopy, routery, ale i televize a herní konzole. Chvilkový výpadek elektrické energie a změna napětí v síti mohou vést nejen k poškození přístroje, ale bohužel i ke ztrátě zásadních dat. To může být obrovskou komplikací například pro malé firmy či podnikatele, kteří mají v domácím počítači uložené firemní účetnictví. UPS? Češi raději pořád vytahují ze zásuvky Že existuje možnost ochrany spotřebičů před bouřkou, vůbec neví 26 % respondentů. Spíš se spoléhají na to, že dostatečně funguje bleskosvod, v jehož spolehlivost věří 56 % respondentů, popřípadě při opravdu silné bouřce každý druhý vytahuje dražší spotřebiče ze zásuvky. Technické prevenci se sice lidé moc nevěnují, ale utěšují se alespoň tím, že za případnou škodu dostanou zaplaceno – 42 % respondentů tvrdí, že mají majetek pro tyto případy pojištěný. „Přitom velmi účinná řešení, která elektroniku spolehlivě ochrání, stojí doslova jen několik stokorun, často zlomek ceny samotného spotřebiče. Přepěťovou ochranu

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 11 používá jen každý třetí respondent, přestože je snadné ji nainstalovat a ochrání před kolapsem. Navíc nezapomínejme, že bouřka není jen záležitostí parného léta, nezřídka se objevuje i v zimě. A čekat v chladu na opravu kotle, který poškodilo přepětí, není nic příjemného,“ konstatuje Baudyš. Výrazně méně Čechů, jen 5 %, používá Uninterruptible Power Supply (UPS), tedy záložní zdroje. Zatímco přepěťová ochrana zabezpečí síť před kolísáním napětí, UPS poslouží v případě, že proud vypadne úplně. Záložní zdroj je zařízení, které udržuje v chodu připojená zařízení, a umožňuje je tak několik minut napájet i při výpadku proudu, což je nesmírně důležité a brání to například ztrátě důležitých dat. Uživatel má tak čas uložit rozpracované soubory v počítači a přístroj standardně vypnout. Dalších pět procent respondentů je naopak velmi opatrných a doma mají nainstalovanou jak přepěťovou ochranu, tak právě i UPS. Výpadek proudu může v případě firem i domácností způsobit katastrofu Každá domácnost i kancelář má elektroniku či data, která je potřeba chránit obzvláště citlivě. Náročnost se ale liší, podle čehož jsou na trhu různé typy UPS: „Odpovídají kladeným požadavkům. Například ty v domácnosti a běžných kancelářích jsou designované na ochranu počítačových systémů, domácích sítí, externích úložišť, herních systémů, domácích serverů a další elektroniky. Dobře tak poslouží například naše série Back-UPS či speciální UPS zásuvkové lišty. Internal 12 % 28 % 48 % 11 % 1 % 1. Máte obavy z možného poškození vaší domácnosti vlivem bouřky a blesků? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím Internal Page 3 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 87,8 % 39,8 % 25,0 % 4,9 % 2. Jaké situace související s bouřkami a blesky jste někdy zažil/a? Výpadek proudu Kolísání napětí Zničení elektronického zařízení v důsledku přepětí v síti Žádné z uvedených Internal Page 4 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 25,2 % 32,0 % 4,9 % 5,3 % 12,0 % 11,8 % 14,4 % 3. Chráníte svou elektrickou síť před možnými hrozbami, které mohou způsobit bouřky a blesky, pomocí přepěťových chráničů nebo UPS? Ne, nechráním. Ano, mám přepěťovou ochranu. Ano, mám UPS. Ano, mám přepěťovou ochranu a UPS. Tuto možnost ochrany vůbec neznám. Zatím nemám, ale zvažuji pořízení. Nevím. Internal Page 5 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 49,1 % 56,2 % 41,6 % 21,5 % 5,5 % 4. Označte všechny pravdivé výroky: Při silnější bouřce vytahuji ze zásuvky důležité spotřebiče, u kterých se bojím poškození (např. laptop, televize). Věřím, že mé obydlí i vybavení ochrání bleskosvod a další opatření, kterými musí být budova opatřena. Pro případ, že bouřka a blesk poškodí můj majetek, jsem pojištěn/a. Sleduji předpověď, a pokud má přijít silnější bouřka, snažím se majetek preventivně chránit. Nic z uvedeného. O průzkumu: Průzkum na téma bouřková sezóna realizovala společnost Schneider Electric pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos. Sběr dat probíhal on-line v období 14. 4. až 19. 4. 2023 na celkem 500 respondentech. Dotazováni byli respondenti ve věku 18 až 65 let ze všech krajů České republiky. Internal 12 % 28 % 48 % 11 % 1 % 1. Máte obavy z možného poškození vaší domácnosti vlivem bouřky a blesků? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | červen 2023 Přepěťová ochrana APC SurgeArrest Essential určená přímo do zásuvky Záložní zdroj APC Back-UPS BXMI s ochranou proti přepětí Použití je snadné a finanční investice minimální,“ soudí Baudyš. Firmám se může ztráta dat či poškození elektroniky výrazně prodražit, instalace UPS by tak měla být samozřejmostí. Schneider Electric pro zabezpečení sítí a serverů vyvinul řadu produktů Smart-UPS, které jsou ideální pro pokladní terminály, zdravotnická a síťová zařízení a další. Zásadní součást firemní infrastruktury, jako jsou například datová centra, si zaslouží ochranu nejvyššího stupně, například UPS ze skupiny Galaxy. Schneider Electric Zákaznické centrum Tel.: +420 225 382 919 E-mail: podpora@se.com www.se.com/cz Měřící transformátory proudu (MTP) Přístrojové měřicí transformátory proudu pro nepřímé měření se instalují za hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr. Pro obchodní (odběratelské) měření musí být MTP úředně ověřené ve třídě přesnosti 0,5S nebo přesnější, o jmenovité zátěži 5 VA nebo 10 VA a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem. Pro distribuční měření mohou být MTP ve třídě přesnosti 1, jmenovité zátěže 5 VA nebo 10 VA, kryt zkušební svorkovnice nemusí být plombovatelný. Požadovanou jmenovitou zátěž MTP stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. Vývody ze sekundárních svorek MTP musí být zapojeny do zkušební svorkovnice. Svorkovnici nutno osazovat v poloze zajišťující funkci pro kterou je určena a její umístění má být na přední straně montážního panelu (rámu). Pro ochranu obvodů statických elektroměrů je montován (na základě požadavku uživatele) v napěťovém okruhu před manipulační svorkovnicí pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky o jmenovitém proudu 2 A. V případech obchodního (odběratelského) měření musí být kryt pojistkového odpínače přizpůsoben pro zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem. Mám zájem o záložní zdroje a přepěťové ochrany APC

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | červen 2023 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektromobility v Česku Požární bezpečnost v budovách je nanejvýš důležitá, zejména s ohledem na rostoucí využívání elektromobility. Je třeba počítat s případnými riziky spojenými s nabíjením elektromobilů v garážích či jiných uzavřených prostorách. Vysoké napětí na svorkách baterie, energie přenášená během nabíjení a nebezpečí uvolnění toxických plynů v případě požáru jsou faktory, které je třeba vzít v úvahu. V současné době se v ČR navrhuje novela vyhlášky o požární ochraně staveb, kde se hasiči zasazují o přísná pravidla ohledně nabíjení elektromobilů v garážích. Je zásadní zajistit, aby budovy byly navrženy a vybaveny tak, aby minimalizovaly riziko požáru a chránily bezpečnost obyvatel. Důležitost dodržování předpisů požární bezpečnosti nelze přeceňovat. Stavby jsou klasifikovány podle stupně jejich požárního nebezpečí a podle toho jsou stanoveny požadavky na požárně bezpečnostní zařízení. Je nezbytné začlenit opatření, jako jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení pro zvýšení celkové požární bezpečnosti budov. Rovněž je třeba pečlivě zvážit požárně bezpečnostní výkresy a dispozice budov a jejich okolí, aby byly v případě požáru dostupné a snadno přístupné únikové cesty. Prováděcím předpisem pro požární bezpečnost v ČR je vyhláška č. 246/2001 Sb. V případě požáru může být dopad na budovy a lidi vážný. Baterie elektromobilu může nadále generovat teplo a výpary, což může způsobit další požár a ovlivnit konstrukci budovy. Proto je nezbytné v této době řešit otázky evakuace a stavebních konstrukcí. Použití ventilátorů v garážích může také napomáhat pohybu a výměně plynů při požáru, ale musí splňovat specifické normy požární bezpečnosti stanovené v České republice. Stručně řečeno, zajištění řádných protipožárních opatření je zásadní pro ochranu budov i jejich obyvatel. Vznik elektromobility a její vliv na požární bezpečnost budov Úvod do elektromobility a jejího vlivu na požární bezpečnost staveb je zásadním aspektem, který je potřeba v moderním stavebnictví zohlednit. Elektromobilita se stala nedílnou součástí našich životů a budovy s ní musí počítat, a to jak z hlediska nabíjení, tak bezpečnosti. S rostoucím využíváním elektrických vozidel je nezbytné porozumět potenciálním rizikům s nimi spojeným a jejich dopadu na požární bezpečnost budov.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 15 Metodická doporučení pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulace s těmito bateriemi, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti obyvatel. Požár v elektrickém vozidle může být obtížné uhasit kvůli vysokému napětí a riziku opětovného vznícení. Z hlediska rizika požáru však mají elektromobily s bateriemi bez vázaného kyslíku obecně menší dopad na bezpečnost budov než auta na benzín. Přesto nelze vliv elektrických vozidel na požární bezpečnost budov ignorovat a je klíčové přijmout vhodná opatření k minimalizaci rizik. Pozitivním vývojem je zvyšující se zájem projektantů a realizačních firem o problematiku elektromobility z pohledu projektování a požární bezpečnosti. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) hraje zásadní roli při ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech. HZS ČR vydal směrnice pro zajištění požární bezpečnosti staveb v rámci elektromobility, které jsou zásadní pro bezpečný a udržitelný rozvoj moderních staveb. Předpisy a směrnice požární bezpečnosti pro budovy s elektromobilitou V České republice existují různé předpisy a směrnice k zajištění požární bezpečnosti staveb, včetně těch s prvky elektromobility. Tyto předpisy jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější vývoj v oboru. Metodická doporučení, poskytují vodítko pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily, a také pro manipulaci s těmito bateriemi. Je důležité si uvědomit, že tato doporučení nemají vliv na ostatní požadavky platných technických předpisů a norem v oblasti požární bezpečnosti. Specifické pokyny byly také stanoveny pro budovy, které obsahují elektrická vozidla, jako jsou parkovací garáže. Například v listopadu 2021 zveřejnil Záchranný sbor ČR dokument „Požární bezpečnost staveb – elektromobilita“, který nastiňuje podmínky z hlediska požární bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a ochrany životního prostředí pro budovy s elektrickými vozidly. Tyto směrnice zahrnují specifické požadavky na design, konstrukci a používání hromadných garáží pro elektromobily. Je klíčové provést konkrétní a podrobné hodnocení stavby z hlediska právních předpisů a normativních dokumentů souvisejících s požární ochranou. Pro zajištění osvědčených postupů pro požární bezpečnost v budovách s prvky elektromobility se doporučuje dodržovat tyto směrnice a předpisy. Mělo by být provedeno podrobné vyhodnocení požadavků na požární bezpečnost budovy a měly by být provedeny všechny nezbytné úpravy, aby byla zajištěna shoda s předpisy. Kromě toho by budovy s elektrickými vozidly měly stanovit specifické podmínky pro používání těchto vozidel, jako je dobíjení po účinnosti nabití. Dodržováním těchto pokynů a osvědčených postupů mohou budovy s prvky elektromobility zajistit bezpečnost svých obyvatel a okolního prostředí. Prvky pro průmyslovou automatizaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Nejkompaktnější řada kamerových senzorů CS60 odstupňovaná CENOVĚ DLE POŽADAVKŮ APLIKACE www.amtek.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | červen 2023 RUNPOTEC Runpo 5: dokonalý parťák na protahování kabelů Protahování kabelů může být někdy zdlouhavým a komplikovaným procesem, který vyžaduje trpělivost. S protahovacím perem Runpo 5 se tento úkol stane mnohem snazším a efektivnějším. Runpo 5 v délkách 20 a 30 m je určeno pro protahování kabelů v trubkách o průměru 16 až 50 mm. Je skvělým a kompaktním pomocníkem pro všechny profesionály, pro které je protahování kabelů na denním pořádku. Klíčovými vlastnostmi Runpo 5 je jeho patentovaná otočná špička RunpoGleiter© a trojité kroucené pero Ø5,3 mm, které zajišťuje až o 50 % nižší třecí odpor. Pero je velmi odolné zatížení v tahu (až 270 kg) a také velmi odolné proti zlomení i při malém poloměru ohybu. Odpadají tedy případné opravy nebo lepení jako u klasických per ze skelného vlákna. Pokud by přeci jen došlo k nehodě, Runpo 5 má otáčivou špičku i na druhém konci pera, takže můžete bez problému pokračovat v práci. Samozřejmostí je možnost dokoupení náhradního pera a jeho snadné výměny. Protahovací pero je uloženo v praktickém odolném pouzdru s ergonomickou rukojetí pro snadné odvíjení a navíjení pera. Pero je tedy bezpečně uloženo a chráněno proti poškození nebo rozmotání. Runpo 5 můžete uložit do systémového kufru spolu s dalšími nástroji Runpotec. Pokud hledáte spolehlivý a výkonný nástroj pro práci s kabely, Runpo 5 je jasnou volbou. Zakoupit ho můžete samostatně, nebo ve výhodných sadách. K efektivnější práci doporučujeme dokoupit také další Nepotřebujete žádné lepidlo! Extrémní odolnost proti zlomení Patentovaná otáčivá špička RunpoGleiter©

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 17 příslušenství, jako jsou protahovací kabelové punčošky či lubrikanty. Více informací najdete na stránkách www.runpotec.cz nebo na našem e-shopu www.est-praha.cz Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC v ČR Produkty RUNPOTEC, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český trh výhradně dodává společnost Elektro-System-Technik s.r.o. Až o 50 % nižší třecí odpor Video: Práce s plastovým protahovacím perem Runpotec RUNPO 5 Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Snížení výkonu motoru kvůli zabránění nadměrnému oteplení Je-li střídavý motor, který je určen pro použití s napájením o jmenovitém kmitočtu, připojen k trojfázové soustavě napětí, která má zpětnou složku větší než 1 % sousledné složky napětí po dlouhou dobu (odpovídající přinejmenším tepelné časové konstantě stroje), je dovolený výkon motoru menší než jmenovitý výkon, aby se snížila možnost poškození motoru. Provoz motoru při větší nesouměrnosti napětí než 5 % se nedoporučuje. Činitel nesouměrnosti je definován takto: fu = Un/Up, kde Un je efektivní hodnota zpětné složky napájecího napětí a Up efektivní hodnota sousledné složky napájecího napětí.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | červen 2023 BONEGA = vysoká kvalita, bezpečnost, spolehlivost a efektivita i pro fotovoltaické elektrárny Výroba elektrické energie ze slunečního záření prožívá nebývalý boom. Čísla hovoří o tisících fotovoltaických instalací jen v České republice. A jejich počet se díky podpoře státu bude zvyšovat. Jenže zařízení na výrobu čisté elektřiny netvoří jen panely, kabely a baterie na ukládání energie. Jedná se o technicky náročný mechanismu, který, aby fungoval bezpečně a spolehlivě, musí splňovat řadu požadavků a technických norem. Na našem trhu je dnes spousta komponent pro fotovoltaické elektrárny od špičkových až po takové, které přinášejí více škody než užitku. Mezi ty první patří řešení od společnosti BONEGA, která již přes 30 let dodává kvalitní a cenově dostupné jistící přístroje do elektrických rozváděčů, navíc na ně poskytuje tříletou záruku. V loňském roce se zaměřila na vývoj nových zařízení a služeb pro fotovoltaiku, které jsou nejen vysoce kvalitní a spolehlivé, ale i úsporné, což je v současnosti vysoká přidané hodnota. Nabídku značky BONEGA shrnujeme níže. Velkosériová výroba rozváděčů pro fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW a pro dobíjecí stanice Předností společnosti pro výrobu rozváděčů jsou nejen dostatečné zásoby všech komponent, vstřícné ceny, ale také veškerý servis přes odpovídající výrobní dokumentaci až po samotný výrobní štítek a tříletou záruku či jen samotné dodávky všech komponet. 1. Rozváděče pro FVE – AC Součástí jsou kvalitní jističe s 10 kA vypínací schopností, přepěťové ochrany BONEGA (svodiče) 3P +NPE třída I+II (dřívější značení B+C). 2. Rozváděče pro FVE – DC Součástí jsou kvalitní přepěťové ochrany Weidmuller (svodiče) 3P třída I+II (dřívější značení B+C), kde je mimo jiné celkový vybíjecí proud 12,5 kA. Poznámka: Mnozí dodávají do rozváděčů pro FVE přepěťové ochrany (svodiče) jen třídy II nebo s celkovým vybíjecím proudem pod 12,5 kA. Ty lze však použít pouze za velmi ojedinělých podmínek, jinak hrozí zničeRozváděče pro FVE – AC část Vyžádat cenovou nabídku na rozváděče

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 19 ní FVE. Mnohem bezpečnější je tedy použití třídy I+II. Více podrobností lze najít v normě ČSN CLC/TS 50539-12. 3. Rozváděče pro dobíjecí stanice AC Součástí jsou jističe s 10 kA vypínací schopností a s odpínáním„N“ vodiče 3P+N (zcela se tím eliminuje riziko „potkání dvou „N“ s nežádoucím napětím), kvalitní 4P proudové chrániče typ „A“ nebo připravovaný typ „B“. Záměrně jsou rozváděče AC, DC, i pro nabíjecí stanice, z bezpečnostních důvodů vyráběny v samostatných rozváděčových skříních s krytím IP 65, neboť sloučením do jedné rozváděčové skříně vzniká VELKÉ riziko nedostatečných vzdušných vzdáleností a povrchových cest. Sestavy jsou vhodné pro všechny významné provozovatele sítí jako je ČEZ, E-ON, PRE, EGD. BONEGA ještě přijímá objednávky rozváděčů na rok 2023. V případě zájmu vám bude sděleno více technických informací a cenová nabídka. Sestava automatického přepínače sítí založena ne na stykačích, ale na jističích U FVE vzniká často potřeba přepínat vyrobenou energii z jedné sítě na druhou a to v drtivé většině případů při maximální zátěži (za plného slunečního svitu). Například: • uživatel nechce promarnit vyrobenou energii a v případě odepnutí FVE z distribuční sítě (pro prodej) požaduje dočasné využití třeba pro dobíjení akumulátoru, ohřev vody, atd. • u ostrovních systému FVE je obvykle požadavek na to, aby se přednostně ohřívala voda v akumulační nádrži a po dosažení požadované teploty se energie přepnula na nabíjení akumulátorů a po poklesu teploty vody zase naopak • přepínání z FVE na tepelné čerpadlo, větrnou elektrárnu či jiný náhradní zdroj Takovou funkcionalitu sice nabízí i některé střídače, ale v praxi je již ověřeno, že se tím snižuje životnost střídače až o 30%. V případě poruchy střídače pak nelze uskutečnit rychlé ruční přepnutí, atd.. Zjednodušeně lze popsat fungování tak, že je pro uživatele například prioritní prodej el. energie do přenosové sítě. V případě odpojení od „prodejní sítě“ (dálkově přes HDO) se automaticky systém přepne do druhé sítě, například pro dobíjení akumulátoru. Po obnovení možnosti prodeje el. energie do přenosové sítě se systém automaticky přepne do této priority. V jiných aplikacích si zákazník de facto určí, co je pro něj prioritní síť a co podružná a systém automatického přepínání pak podle toho funguje. Existuje v současnosti mnoho systémů. Především fungují na bázi stykačů, o kterých se předpokládá, že bez rozdílu značky budou sloužit cca 4 roky a pak bude nutná jejich výměna. Navíc jsou stykače poměrně velkým spotřebičem el. energie. Z podnětu dodavatelů FVE vzešel požadavek vymyslet jiné spolehlivější řešení. Vývojový tým BONEGA zvolil z důvodu dosažení velmi vysoké spolehlivosti pro automatické přepínání dvou sítí místo stykačů jističe (navíc pro bezpečnější provoz s odpínáním „N“ vodiče). Ty jsou svou konstrukcí (vynašeče, zhášecí komora, atd.) Rozváděče pro FVE – DC část Vyžádat cenovou nabídku na sestavu automatického přepínače založenou na jističích

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=