ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | červen 2023 Typy pohybových senzorů a jak fungují Na trhu je široká škála různých typů snímačů pohybu, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Mezi nejrozšířenější typy patří PIR, ultrazvukové, mikrovlnné, tomografické a kombinované senzory. Pasivní infračervené čidlo (PIR) Všichni teplokrevní živočichové produkují infračervené záření. Pasivní infračervené snímače obsahují tenký pyroelektrický filmový materiál, který reaguje na infračervené záření vyzařováním elektřiny. Tento snímač aktivuje kontakt kdykoli dojde k tomuto přílivu elektřiny. Tato čidla jsou velmi úsporná. Tyto snímače se běžně používají ve vnitřních alarmech a ke spínání osvětlení. Ultrazvukový senzor Ultrazvukový senzor může být aktivní (nebo) pasivní, přičemž pasivní věnuje pozornost určitým zvukům, jako je kov o kov, rozbíjení skla. Tyto senzory jsou velmi citlivé, ale často jsou drahé a náchylné k falešným poplachům. Aktivně generují impulsy ultrazvukových vln (zvukových vln) a poté určují odraz těchto vln od pohybujícího se objektu. Zvířata, jako jsou kočky, psi nebo ryby, tyto zvukové vlny slyší, takže aktivní ultrazvukový alarm by je mohl zneklidnit. Mikrovlnný senzor Tyto senzory generují mikrovlnné impulsy a poté vypočítávají jejich odraz od objektů, aby zjistily, zda se objekty pohybují, či nikoli. Mikrovlnné senzory jsou velmi citlivé, ale někdy se u nich může objevit nešvar„nekovového předmětu“, který může detekovat pohybující se předměty mimo cílový rozsah. Spotřebovávají hodně energie, proto jsou tyto senzory často konstruovány tak, aby se cyklicky zapínaly a vypínaly. Díky tomu je možné získat informace kolem nich, pokud znáte jejich cykly. Tomografický senzor Tyto senzory generují rádiové vlny a detekují, když jsou tyto vlny rušeny. Dokážou vidět skrz stěny a objekty a často jsou umístěny tak, že vytvářejí síť rádiových vln, která pokrývá velké plochy. Tyto senzory jsou drahé, takže se obvykle používají pro komerční úroveň zabezpečení. Kombinované typy snímačů pohybu Některé typy detektorů pohybu kombinují více typů senzorů, aby se snížil počet falešných poplachů. Dvojité senzory se však aktivují pouze tehdy, když oba druhy detekují pohyb. Například duální mikrovlnné nebo PIR čidlo se spustí při nastavení pasivního infračerveného čidla, protože to spotřebovává méně energie. Když dojde k aktivaci pasivního infračerveného čidla, zapne se mikrovlnná divize; pokud pak dojde k aktivaci i zbývajícího čidla, alarm vygeneruje zvuk. Tento kombinovaný typ je skvělý pro zanedbání falešných poplachů, ale zkracuje možnost přehlédnutí skutečných poplachů. Závěr Celkově je tedy důležité zvážit konkrétní podmínky a potřeby aplikace, aby bylo možné vybrat ten nejvhodnější typ snímače pohybu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=