ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 64 | červen 2023 Co je proudový transformátor a jak funguje? Proudové transformátory (CT) jsou děleny na měřicí a ochranné transformátory podle zařízení, které bude připojeno k sekundárnímu okruhu. Používají v energetických systémech. Princip činnosti CT je založen na transformaci vysokých proudů na nižší hodnotu vhodnou pro měření. Proud se tak transformuje na proud nižší, který je vhodný pro měření. CT se běžně používají pro hodnocení kvality elektrické energie, lokalizaci poruchy nebo diagnostické účely. Mohou být použity jak pro měřicí, tak pro ochranné účely. Primární funkcí proudových měřicích transformátorů je rozšířit rozsah měřicích přístrojů, protože elektrické sítě obvykle obsahují proudy v řádu stovek a tisíců ampér. Aby bylo možné provádět měření, je nezbytné převést tyto vysoké hodnoty na veličiny, které lze snadno měřit pomocí přístrojů. Přesnost je pro měřicí transformátory rozhodující, zejména pokud jde o jmenovitou hodnotu. Během přechodných stavů není přesnost tak zásadní. Proudové transformátory jistící jsou důležitými součástmi při napájení ochranných opatření elektrických obvodů. Jejich funkcí je přesně detekovat nadproudy a zkraty, takže je nutné, aby měly vysokou přesnost. Navíc musí mít vysoké přenosové rychlosti, aby se zabránilo poškození okruhu, který chrání. Konvenční proudové transformátory jsou v energetických sítích stále široce používány, ale mají určité limity, které je činí nevhodnými pro inteligentní sítě. V důsledku toho je navržen nový proudový senzor založený na měření magnetického pole vytvářeného primárním proudem, který má unikátní geometrii, která umožňuje zanedbávání vlivu vnějších polí bez použití tradiční cívkové struktury. Jaké jsou typy proudových transformátorů? Epoxidová pryskyřice slouží jako izolace pro různé úrovně napětí v přístrojových

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=