ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 74 | červen 2023 venkovního vedení nn. Izolátor je glazován po celé venkovní ploše a je používán ve dvou provedeních (s otvorem nebo zatmeleným čepem) a ve dvou barvách u každého provedení – bílý a hnědý. Izolátor keramický kladkový VZK-1 Kladkový keramický izolátor s montážním otvorem, používaný především při opravách stávajícího zařízení s pevně přichycenými příložkami nebo pro montáž pomocí kuželového roubíku. Pro jeho uchycení na konstrukci podpěrného bodu se používá šroub M20 příslušné délky nebo kuželový roubík M20 x 360. Šroub nebo roubík je dodáván samostatně. Izolátor keramický kladkový s čepem VK-1 Kladkový izolátor je sestavený z keramického tělesa shodného tvaru s předchozím provedením a zatmeleného čepu. Tmelení je na obou koncích utěsněno proti pronikání vlhkosti. Čep zajišťuje uchycení izolantu na konstrukci podpěrného bodu. Čep izolátoru má průměr 16 mm a na obou koncích čepu jsou vyvrtané příčné díry o průměru 5 mm pro závlačky, zajišťující upevnění izolátoru ke konstrukci proti uvolnění. Výstroj izolátorů Výstroj izolátoru je součástí, která je určena k jeho upevnění na nosnou konstrukci. Ocelové součásti mají antikorozní ochranu a musí odolávat korozi během přepravy, skladování a provozu. Jako ochrana proti korozi je ocelová konstrukce opatřena zinkovým ochranným povlakem, žárově naneseným, o minimální průměrné tloušťce vztažené k tloušťce materiálu, dle normy ČSN EN ISO 1461 Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody. Spojovací materiál Veškerý spojovací materiál je proveden se zinkovou galvanickou antikorozní ochrannou vrstvou, podle ČSN ISO 4520 Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky, s minimální vrstvou 12 μm. Požadované rozměry spojovacího materiálu jsou uvedeny v materiálových listech konkrétních součástí. Montáž Montáž izolátorů se standardně provádí na konzolu na zemi před postavením podpěrného bodu nebo před výměnou celé konzoly na již stojícím podpěrném bodě. Práce na stojícím podpěrném bodě s namontovanou konzolou se provádí téměř výhradně pouze při opravách, a to výměnou izolátoru nebo izolátoru včetně roubíku nebo kotevních příložek. Montáž se provádí z plošiny nebo ze žebříku. Pouze u konzoly do zdiva se montují izolátory až po zabudování konzoly před tažením vodičů. Osvětlení obytných místností V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu. Zpravidla se zřizuje uprostřed místnosti světelný vývod ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu (kde by stropní vedení muselo být vedeno na povrchu), nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení (např. svítidla umístěná nad spínačem u vchodových dveří). Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek (např. označením nebo tím, že jsou odlišného vzoru, nebo barvy). V bytech se doporučuje umísťovat spínače osvětlení místnosti ve výši kliky dveří, cca 105 až 110 cm nad podlahou.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=