ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 80 | červen 2023 Transformátory jsou základním prvkem elektrických sítí, a proto je důležité, aby byly správně konstruovány s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky. Všechny transformátory jsou navrženy pro určité zatížení, což zahrnuje určité napětí a proud. Pro jejich specifikaci existuje soubor norem ČSN EN IEC 60076, který stanovuje, jak mají být transformátory specifikovány. Důležitost monitorování proudu, napětí a zatížení pro identifikaci problémů a prevenci poruch u výkonových transformátorů Tyto specifikace jsou velmi důležité pro správné fungování transformátorů a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických sítí. Při návrhu konstrukce transformátoru je také zapotřebí vzít v úvahu konkrétní podmínky pro uvažovaný transformátor. Mezi tyto podmínky patří například teplota okolí, zvláštní vlastnosti prostředí, jako jsou agresivní nebo korozivní podmínky, omezený přístup k čerstvému vzduchu a předpoklady o paralelním provozu s jinými blízkými transformátory. Tyto faktory mohou mít vliv na výkon a bezpečnost transformátoru a je důležité je zohlednit při navrhování jeho konstrukce. V souhrnu lze tedy říci, že správná specifikace a konstrukce transformátoru jsou klíčové pro jeho správné fungování a bezpečnost elektrické sítě jako celku. Je důležité dbát na to, aby byly transformátory navrženy a vyrobeny v souladu s příslušnými normami a aby byly přizpůsobeny konkrétním podmínkám jejich provozu. Specifikace má zpravidla zahrnovat položky jako je celkový výkon, jmenovitý výkon chlazení a zatížení jedné fáze; vstupní a výstupní napětí a jaká je očekávaná poloha přepínače odboček pro určité napětí; schopnost zvládat přetížení, přepětí a vyšší nebo nižší frekvenci. Pokud je transformátor provozován mimo návrhové parametry, je pravděpodobné, že bude zhoršování mnohem rychlejší. Příklady jsou následující. Drastické přepětí při přechodových dějích může způsobit deformaci nebo uvolnění jádra, nebo může překročit dielektrickou pevnost izolace a vyvolat rychlé poškození nebo vytvořit vyšší náchylnost k časné poruše. Mírné přepětí nebo nadproud pravděpodobně povedou k vyšším teplotám, které mají přímý dopad na životnost izolace. Rutinní záznam napětí a proudů na obou stranách transformátoru poskytuje indikaci celkového zatížení, se kterým transformátor pracuje. Změny těchto záznamů mohou indikovat, že se něco změnilo buď uvnitř, nebo vně transformátoru, což vyžádá další kontroly pro stanovení příčiny. Tyto data mohou poskytnout některé systémy ochran nebo online monitorovací systémy. Změny napětí a proudu mohou indikovat buď změny v zátěži výstupu transformátoru, nebo mohou indikovat nějaký problém v mechanismech pro regulaci napětí. Významné změny vztahu mezi vstupními a výstupními proudy a napětími mohou být indikací vnitřního poškození vinutí nebo jádra nebo mechanismu přepínače odboček.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=