ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA červen 2023 | 91 ciálních úsporách a návratnosti investice do LED osvětlení. Vyplněním údajů do kalkulátoru tak získáte užitečné informace pro rozhodování a plánování přechodu na moderní a energeticky úsporné osvětlení při zachování optické účinnosti. Další výhodou spolupráce s firmou TREVOS je, že se jedná o certifikovanou udržitelnou firmu. TREVOS totiž nedávno získal certifikát "UDRŽITELNÁ FIRMA" To znamená, že firma přispívá k udržitelnému podnikání a činí tak, už i tím, že splňuje normu zpětného odběru elektrozařízení. Téma udržitelnosti ve společnosti rezonuje čím dál výrazněji a časem jen zesílí. Stává se důležitým bodem i při jednání s obchodními partnery nebo v tzv. nefinančním reportingu. Pro více informací nás sledujete na našich sociálních sítích nebo navštivte nás web www.trevos.eu Video: Představujeme svítidlo NANOTTICA od společnosti TREVOS TREVOS, a. s. Nová Ves 34, 511 01 Turnov Tel.: +420 481 363 347 E-mail: obchod@trevos.cz www.trevos.cz Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=