ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA červen 2023 | 95 cí verze EPLAN. Podělíme se o své zkušenosti a budeme aktivně diskutovat nad tématem, jak v budoucnu zajistit nejvyšší efektivitu inženýrských prací.“ Pohled do zákulisí: nová verze EPLAN Platforma Po prvním představení na veletrhu Hannover Messe se účastníci budou moci seznámit také s novou verzí EPLAN Platforma 2024. Nové matematické výpočetní funkce, snadnější použití při správě svorek a bezprecedentní možnosti navigace 3D modelem rozváděče jsou jen některé z nových funkcí, na které se uživatelé mohou těšit. To vše také usnadňuje vytváření digitálního dvojčete v softwaru EPLAN Pro Panel. Další nová funkce: jde-li o kabeláž stroje ve spojení s EPLAN Harness proD, Viceprezident společnosti EPLAN, Jan Fleming náhradní vodiče mohou být připojeny v okamžiku pouhým kliknutím. Zájemci se mohou zdarma registrovat na: www.eplan-software-com/live Registrovat se Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. Všechny svorky, kterými vedení zásuvkových obvodů prochází, musí být dimenzovány aspoň na jmenovitý proud jisticího prvku, kterým je obvod jištěn. Zásuvkové obvody nepřekračující 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním nepřekračujícím 32 A. Toto platí i pro připojení mobilního zařízení určeného pro venkovní použití, které nepřekračuje 32 A. Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 100 mA. Ustanovení článku platícího; pro zásuvkové obvody nepřekračující 32 A není nutno uplatňovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení (například zařízení kancelářské a výpočetní techniky velkého rozsahu nebo pro chladicí a mrazicí zařízení potravin velkého objemu). Pro elektrické spotřebiče, u nichž je to výrobcem určeno v návodu k montáži, se zřizuje samostatný zásuvkový obvod. Jeho provedení určuje dodavatel spotřebiče, nebo je uvedeno v normách části 7 ČSN 33 2000. V upravitelných bytech a bytech určených pro osoby se zrakovým postižením musí být pokoje vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky a audiotechniky. Vyskytují-li se proudové chrániče v elektroinstalaci v sériovém zapojení, je nutno dbát na jejich selektivitu v souladu s normou ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje. Dále je třeba věnovat pozornost zapojení proudových chráničů různých typů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=