ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA červen 2023 | 97 nout obsah naší první přednášky „Produkty pro měření a komunikaci s vazbou na energetický management“ a nebo se znovu podívat na nejčastější otázky z diskuzí probíhajících přímo u panelů na výstavě, podívejte se na náš web. OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad Tel.: +420 465 672 111 E-mail: oez.cz@oez.com www.oez.cz Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení. V místech, která nejsou navržena výslovně pro instalaci kabelů, např. v servisních šachtách a prostorech, musí být kabely uloženy tak, aby nebyly vystaveny žádnému škodlivému vlivu během normálního provozu sousedních instalací (např. plynových, vodovodních nebo parních potrubí). Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci, musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů. Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a naopak. Toho může být dosaženo: • vhodnou vzdáleností těchto rozvodů mezi sebou, nebo • použitím mechanických nebo tepelných krytů. Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky: • vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů při obvyklém provozu a • musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle článku 413 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části. V šachtách výtahů (nebo zdviží) nesmí být vedeny žádné systémy vedení, které nejsou součástí instalace výtahu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=