ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | listopad 2023 Hlavní jistič před elektroměrem Hlavní jistič před elektroměrem svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě. Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutno dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného a předávacího místa. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem se stanovuje na základě žádosti zákazníka. Před elektroměrem musí být osazen jistič s neměnitelnou hodnotou jmenovitého proudu, označen trvanlivým způsobem (tj. výrobcem). Jistič musí mít výrobcem pevně nastavený rozsah okamžitého vypínání v určeném pásmu nad 3 In do 5 In včetně, odpovídající tak typu (charakteristice) jističe B, a to se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Jmenovitá vypínací zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA. Ve výjimečných, zvlášť odůvodněných případech odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno na základě předem vydaného písemného souhlasu PREdi použít i jistič s rozsahem okamžitého vypínacího proudu v určeném pásmu nad 5 In do 10 In včetně, odpovídající tak typu (charakteristice) jističe C. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu, a to od levé strany. Fáze umístěná na svorkovnici jako první od leva se považuje za fázi L1. Pokud jsou v elektroměrovém rozváděči umístěny více než dva hlavní jističe před elektroměry, musí být přívody a vývody provedeny vždy jednotně, tj. např. přívody na horní svorky a vývody na spodní svorky jističů. Každý jistič musí být označen výrobcem trvanlivým způsobem hodnotou jmenovitého proudu a vypínací charakteristikou, přičemž označení na vyměnitelném komponentu nesplňuje tento požadavek. Vyměnitelný modul nadproudové spouště musí být výrobcem upraven tak, aby byla znemožněna jeho výměna. Ve funkci hlavního jističe nesmí být použit jistič s dálkovým ovládáním, nebo s kontakty pro signalizaci stavu. Pro jednofázové odběry je max. přípustná hodnota jističe 25 A, tyto musí být při více odběrných místech rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé fáze tak, aby byly všechny fáze hlavního domovního vedení rovnoměrně zatěžovány. U trojfázových odběrů je nutno jednotlivé jednofázové obvody v zařízení za elektroměrem uspořádat tak, aby všechny fáze přívodního vedení byly také zatěžovány rovnoměrně. Uvedené platí také pro připojování trojfázových spotřebičů s jednofázovými dílčími obvody. Hlavní jistič před elektroměrem musí být z výroby upraven tak, aby bylo možné jeho spolehlivé zaplombování ve vypnuté poloze.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=