ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ESS ENTI ALS Naskenujte QR kód a objednávejte přímo v našem online shopu. Murrelektronik disponuje širokou nabídkou připojovací techniky pro data, signál i napájení. Zjistěte více o naší konektorové technice a prohlédněte si obsáhlé portfolio konektorů M8, M12, ventilových konektorů i konektorů RJ45, které máme skladem. ESS ENTI Naskenujte QR kód a objednávejte přímo v našem online shopu. Murrelektronik disponuje širokou nabídkou připojovací techniky pro data, signál i ESS ENTI ALS Napájecí zdroje, zálohovaní, měření a regulace odběru elektrické energie www.elektroprumysl.cz • listopad 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

Jmenovitý proud 16 A až 40 A 1 až 4 pólové verze www.noark-electric.cz Splňují požadavky ČSN EN 60947-3 Forma kontaktů ( I-O-II ) Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Pracovní napětí 240/415 V AC Kategorie užití AC-22A SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ EX9BT3G

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL listopad 2023 | 1 Milí čtenáři, přinášíme Vám listopadové číslo časopisu, které je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie. V dnešní době stále více závisíme na technologii, ať už jde o naše podnikání, domácnosti nebo osobní zařízení. Vytváříme a ukládáme důležité informace, které potřebujeme chránit před ztrátou či poškozením. Záložní zdroje napájení jsou tak klíčovým nástrojem pro zajištění ochrany našich dat a elektronických systémů zejména v odvětvích, kde ztráta energie na delší dobu může mít za následek značné finanční ztráty. Jednou z výhod záložních zdrojů je, že poskytují nepřetržité napájení při výpadku proudu. To znamená, že kritická zařízení, jako jsou servery a datová centra, budou nadále fungovat a zabrání ztrátě dat. Záložní generátory navíc mohou napájet také nouzové osvětlení a bezpečnostní systémy, které pomáhají zajistit bezpečnost zaměstnanců během výpadku. Další výhodou záložních zdrojů energie je, že mohou firmám pomoci udržet si pověst a důvěru zákazníků. Výpadek proudu může způsobit, že podniky ztratí komunikaci se zákazníky a naruší jejich služby, což má za následek značné finanční ztráty. Záložní zdroje energie mohou navíc podnikům z dlouhodobého hlediska přinést značné úspory nákladů. I když náklady na počáteční instalaci mohou být vysoké, záložní generátory mohou pomoci zabránit poškození zařízení a ztrátě dat, což v konečném důsledku ušetří podniku náklady na opravy a obnovu dat. Záložní zdroje energie navíc mohou snížit náklady na pojištění tím, že prokážou závazek k řízení rizik. Ruku v ruce jdou se záložními zdroji i bateriové úložné systémy a to především pro domácí fotovoltaické systémy, které jsou stále populárnější, protože poskytují účinný způsob skladování a využití solární energie. Tato úložná řešení jsou navržena tak, aby ukládala přebytečnou energii produkovanou solárními panely v době špičky slunečního svitu, což zajišťuje, že majitelé domů mohou maximalizovat svou energetickou soběstačnost a nezávislost. S pokrokem v technologii se systémy pro ukládání baterií vyvinuly tak, aby nabízely lepší výkon, vybavení a cenovou dostupnost. To vede k prudkému nárůstu poptávky po takových systémech, protože stále více majitelů domů uznává výhody optimalizace vlastní spotřeby a úspor. Integrace bateriových úložišť s inteligentními domy a sítěmi navíc mění způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme energii. Velkokapacitní chytré bateriové úložné systémy se mohou aktivně účastnit denního spotového trhu, který umožňuje majitelům domů prodávat přebytky energie zpět do sítě. Jednofázové bateriové systémy lze navíc snadno začlenit do stávajících domácích sítí, což umožňuje bezproblémovou interakci s jinými zařízeními pro chytrou domácnost. Vzhledem k tomu, že solární panely se na střechách obytných domů stávají stále běžnějším jevem, integrace bateriových úložišť s inteligentními domy a sítěmi bude nadále podporovat inovace a účinnost v odvětví obnovitelné energie. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | listopad 2023 46 32 8 38 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Doepke DFS 4 B NK a SK: proudové chrániče citlivé na všechny druhy proudu ..................... 6 » ABB uvádí na trh novou designovou řadu zásuvek a vypínačů Zoni® ....................................... 8 » Hlavní jistič před elektroměrem ....... 10 » Provozní podmínky elektroměrových rozváděčů .............. 12 » Kabelová punčoška s rychlospojem RUNPO Z .................... 16 » Proč jističochrániče LMF snadno nahradily jističochrániče OLE .............................................................. 18 » Vyhodnocení rizik a možného nebezpečí provozovaných elektrických instalací a zařízení ........ 20 » Rodinné a bytové domy s FV systémem ......................................... 22 » Ochranné pospojování elektrické instalace v sítích TN ............................... 26 » Automatický přepínač TruONE® ....... 28 » Umístění měřicích zařízení v sítích nízkého napětí .......................... 32 » Schneider Electric vydává první plán optimalizace datových center, který řeší možnosti využití umělé inteligence .................................. 34 » Nové portfolio třmenových příchytek OBO Bettermann ................ 38 » Projektování kabelů a propojení elektrické požární signalizace ........... 40 » Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče .............. 44 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » Napájecí zdroje Turck s IP20 i IP67 pro modulární stroje ............................. 46 » UPS – napájení, spolehlivost a pocit klidu .............................................. 50 » Napájení v automatizaci ...................... 54 » Požadavky na bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2 ............................................ 58 » Střídače pro fotovoltaiku a kontejnerová řešení bateriových úložišť ......................................................... 62

ElektroPrůmysl.cz OBSAH listopad 2023 | 3 102 98 90 72 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » Energetické centrum Fenix v Jeseníku ukazuje budoucnost energetiky malých a středních firem ............................................................ 66 » Více pojistek 24 V DC ve stejné skříni? Myslete na PISA-B! .................... 70 » Možnosti ochran jednotlivých tříd záložních zdrojů napájení .......... 72 » Bateriová úložiště pro domácí fotovoltaické systémy ........................... 76 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Malý, šikovný a chytrý ........................... 78 » Cincoze DS-1400 Výkonný, rozšiřitelný a odolný průmyslový počítač ........................................................ 80 » Rotační snímače nejen pro těžký průmysl od společnosti Johannes Hübner ................................... 84 » Robotizace se bez pojezdových drah neobejde ......................................... 88 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Nový tester fotovoltaických instalací FTV500 od firmy Chauvin Arnoux ...................................... 90 » Jak předejít rychlému stárnutí bateriových úložišť – neinvazivní měření ........................................................ 92 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Jumper kabely Telegärtner pro spolehlivé spojení .......................... 96 » Komplexní řešení průchodek pro potravinářský a farmaceutický průmysl ...................................................... 98 » Hrdinové automatizace ..................... 100 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Charakteristiky poklesu nebo zvýšení napájecího napětí v sítích nízkého napětí podle nové ČSN EN 50160 ed. 4 .................. 102 » Jak se stát Agregátorem pro ČEPS .................................................. 106 » Moderní analyzátor elektrické sítě s webovým rozhraním ............... 112

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | listopad 2023 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Historie vývoje generátorů elektrické energie ................................ 114 SOFTWARE » EPLAN Education: Propojení teorie a praxe ve vzdělávání ........... 116 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Rozsah platnosti norem ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699 pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů .............................................. 118 ELEKTROMOBILITA » Hotové řešení pro instalatéry: Jaká nabíječka splní podmínky dotace a přidá inteligentní funkce? .................................................... 120 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Laserové značení strojních součástí z korozivzdorných ocelí ... 126 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » BOZP a VTZ s pohledu provozovatele - Povinnosti a rizika ............................. 130 » Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky ............................ 132 » XVII. seminář Unie soudních znalců - elektrotechnik mezi paragrafy ..... 134 DISKUSNÍ FÓRUM » Revize strojů ........................................... 136 » Vnější vlivy – malý a velký počet osob .......................................................... 136 » Nástěnný zapuštěný rozváděč ........ 137 » Revize v ordinaci .................................. 138 » Elektroinstalace v sauně .................... 138 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Jednofázové záložní zdroje ............. 140 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 144 144 120 116 130

HVI light plus – nejbezpečnější řešení pro fotovoltaické elektrárny HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz ght plus – nejbezpečnější řešení otovoltaické elektrárny plus ntní dostatečnou tí s = 0,6 m (pro vzduch) ost bleskovým proudem LPS II, III a IV eba dodatečné ciální pospojování o prostředí čím výbuchu EX sy: 33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč 80-2 , www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz HVI light plus – nejbezpečnější řešen pro fotovoltaické elektrárny HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Krou M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.d

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | listopad 2023 Doepke DFS 4 B NK a SK: proudové chrániče citlivé na všechny druhy proudu Provozovatelé elektrických zařízení mají často dilema volby mezi vysokou disponibilitou zařízení a nutnou bezpečností. Proto se nabízí použití proudového chrániče vytvořeného speciálně na míru stávajícím požadavkům. Výrobce Doepke například u proudových chráničů citlivých na všechny druhy proudů rozlišuje mezi vypínacími charakteristikami NK a SK. Proudové chrániče typu B NK jsou optimalizovány pro provozovny s nebezpečím požáru. Poskytují klasickou protipožární ochranu 300 mA při frekvencích do 150 kHz a zdaleka tak překonávají přístrojovou normu pro typ B+. Proudový chránič typu B SK zvyšuje disponibilitu zařízení, u nichž není požadována požární ochrana. Vypínací charakteristika SK je stejně tak definována do 150 kHz. Chrániče typu B SK se ovšem vyznačují menší citlivostí, takže vybavení chrániče např. vlivem provozních svodových proudů je značně minimalizováno. I tyto chrániče s citlivostí na frekvence do 150 kHz zdaleka překonávají přístrojovou normu. Doepke nabízí mnohem více typů chráničů! Více informací najdete v uvedeném přehledu Doepke. Najdete v něm i praktický rádce pro výběr vhodného chrániče. O firmě Doepke Firma Doepke se stará již přes 60 let o nejvyšší bezpečnost při zacházení s elektřinou. Odborníci v oblasti ochrany před poruchovými proudy nabízejí rozsáhlý produktový program, v němž se pro každý požadavek najde vhodné řešení. Produkty firmy Proudové chrániče typu Doepke DFS 4 B NK a SK

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 7 Doepke jsou nejvyšší kvality a spolehlivosti. Doepke s hlavním sídlem na severu Německa má více než 400 zaměstnanců na 5 pracovištích po celém světě. Výhradní zastoupení značky Doepke v ČR Produkty Doepke, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český trh výhradně dodává společnost EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Stáhnout Přehled chráničů a jističů bit.ly/chranice-doepke EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Kryty, dveře a otvory zařízení u strojů a strojních zařízení Kryty musí být vyrobeny z materiálů schopných vydržet mechanická, elektrická a tepelná namáhání i působení vlhkosti a jiných činitelů okolního prostředí, které se mohou pravděpodobně vyskytnout při obvyklém provozu. Upevňovací prvky pro zajištění dveří a vík mají být uchycené. Okna pro pozorování indikačních přístrojů namontovaných uvnitř musí být z materiálu schopného vydržet mechanické namáhání a chemickou korozi. Doporučuje se, aby dveře krytu měly šířku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy, s úhlem otevření nejméně 95°. Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí vydržet chemické působení agresivních kapalin, par nebo plynů používaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu, které se musí kvůli provozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím/víku nebo ke krytu a nesmí se poškodit v důsledku sejmutí, výměny dveří nebo víka a snížit tak stupeň ochrany krytem. Kde jsou otvory v krytech, včetně otvorů obrácených k podlaze nebo základu nebo k jiným částem stroje, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanoveného pro zařízení. Otvory pro přívody kabelů musí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř stroje může být vhodný otvor, aby mohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací. Mezi kryty obsahujícími el. zařízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se může dostat olej, jiné kapaliny nebo prach, nesmí být žádný otvor. Tento požadavek neplatí pro el. přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji, ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou použita chladicí média. Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhoršovaly požadovanou ochranu. Zařízení, které v provozu může dosáhnout povrchové teploty dostatečné pro vyvolání nebezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu, musí být umístěno uvnitř krytu, který vydrží bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení teploty, které mohou vzniknout, a musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdálenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla nebo musí být jinak zastíněno materiálem, který může vydržet bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení tepla vyzařovaného zařízením. Žádné přístroje, s výjimkou těch pro ovládání, indikaci, měření a chlazení, nesmí být namontovány na dveřích nebo na snímatelných přístupových víkách či krytech. Pokud jsou řídicí přístroje zapojeny pomocí zásuvných zařízení, musí být jejich přidružení zřejmé podle typu, značení nebo referenčního označení, jednotlivě nebo v kombinaci.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | listopad 2023 ABB uvádí na trh novou designovou řadu zásuvek a vypínačů Zoni® Zoni® představuje novou ucelenou řadu vypínačů, zásuvek a dalších elektroinstalačních přístrojů, které na český trh společnost ABB jako největší tuzemský výrobce v tomto segmentu přináší. Novinka navazuje na úspěch dnes již legendárních řad Tango® a Levit®, jichž se nejen do českých domácností prodalo více jak 150 milionů kusů. ABB ji představuje u příležitosti významného 155. výročí založení výroby v Jablonci nad Nisou, které si letos připomíná. Z technologického hlediska disponuje novinka moderními funkcemi a přístrojovými možnostmi. Vypínače jsou postaveny na spolehlivých a osvědčených přístrojích řady 3559. Zoni však přichází s vypínačem nové generace, který umožňuje i ovládání pomocí technologie Bluetooth a mobilní aplikace. Nový typ přístrojů pro ovládání osvětlení a žaluzií ABB-FlexTronics® a ABB- -free@home flex® navíc umožňuje nejen Bluetooth spínání i více přístrojů najednou, ale i snadnou přeměnu ovládacích prvků v systému chytré domácnosti ABB-free@ home®. Výraznou inovací prošly i přístroje zásuvek, které jsou nyní ještě bezpečnější díky integrovaným ochranným clonkám přímo do přístroje zásuvky. Tvarem a konstrukcí vychází Zoni® z elegantních oblých a zároveň subtilních tvarů, které odráží současné zákaznické preference i trendy v bytovém designu. Úzký profil, resp. výška vypínače (16 mm) a zásuvky

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 9 (12 mm) tak zbytečně nevyčnívá nad stěnu. „Poslední naše dva designy byly výrazně hranaté. Zonim® jsem chtěl pro změnu potěšit ty, kdo mají rádi tvary oblé a ploché, které méně vystupují ze zdi,“ říká o novince její spoluautor Ing. Vlastimil Hujer, konstruktér a designér ABB. Kolekce Zoni® je na trh uváděna v celkem 8 zemitých a jemných tónech barev, inspirovaných přírodou, které umí harmonicky splynout s celkovým barevným laděním interiéru stejně, jako se stát hrdým solitérem a výrazným prvkem na čistých bílých stěnách. Ve výběru tak najdeme klasické bílé provedení, stále oblíbenější černou a šedou, ale především zcela nové trendové barvy jako jsou olivová, pudrová nebo greige. Všechny barevné odstíny jsou k dispozici v matné verzi a ve dvojbarevném provedení rámečku. Vrchní barevná část je doplněna spodní bílou. Díky tomu působí na zdi plošším dojmem. Pastelovou barevnou škálu navrhla známá česká interiérová designérka Ing. Iva Bastlová. Za zmínku stojí i fakt, že černé rámečky vypínačů a zásuvek jsou vyráběny z regenerátu, což je zbytkový, avšak stále vysoce kvalitní materiál, který není likvidován jako běžný výrobní odpad, ale znovu zpracován a využit. „Po dvou letech, kdy jsme na český trh uvedli sérii Busch-Axcent®, přicházíme s řadou Zoni®, která je od prvního designového návrhu, přes konstrukční řešení až po finální výrobu opět ryze českým produktem. Jsem přesvědčený, že u našich českých zákazníků zaboduje a v budoucnu se stane stejně úspěšnou, jako jsou naše ikonické řady Tango a Levit”, uvádí ředitel jednotky ABB Elektrotechnika v České republice Vladimír Janypka a upřesňuje, že novinka byla v těchto dnech představena partnerům a dodavatelům a lze ji tak brzy očekávat v prodejní síti. ABB s.r.o. Elektrotechnika Kontaktní centrum: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com nizke-napeti.cz.abb.com/zoni 1 Přístrojové možnosti — Zoni® Vypínač nové generace • Moderní přístroje vypínačů s ovládáním aplikací a přes Bluetooth • Zcela nový tvar, trendové a neokoukané barvy – kompletně v matném provedení • Dvoubarevné rámečky • Nové, ještě bezpečnější zásuvky • Kompletně navržený a vyrobený v ČR Stáhnout katalog Zoni® Vypínač nové generace

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | listopad 2023 Hlavní jistič před elektroměrem Hlavní jistič před elektroměrem svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě. Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutno dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného a předávacího místa. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem se stanovuje na základě žádosti zákazníka. Před elektroměrem musí být osazen jistič s neměnitelnou hodnotou jmenovitého proudu, označen trvanlivým způsobem (tj. výrobcem). Jistič musí mít výrobcem pevně nastavený rozsah okamžitého vypínání v určeném pásmu nad 3 In do 5 In včetně, odpovídající tak typu (charakteristice) jističe B, a to se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Jmenovitá vypínací zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA. Ve výjimečných, zvlášť odůvodněných případech odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno na základě předem vydaného písemného souhlasu PREdi použít i jistič s rozsahem okamžitého vypínacího proudu v určeném pásmu nad 5 In do 10 In včetně, odpovídající tak typu (charakteristice) jističe C. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu, a to od levé strany. Fáze umístěná na svorkovnici jako první od leva se považuje za fázi L1. Pokud jsou v elektroměrovém rozváděči umístěny více než dva hlavní jističe před elektroměry, musí být přívody a vývody provedeny vždy jednotně, tj. např. přívody na horní svorky a vývody na spodní svorky jističů. Každý jistič musí být označen výrobcem trvanlivým způsobem hodnotou jmenovitého proudu a vypínací charakteristikou, přičemž označení na vyměnitelném komponentu nesplňuje tento požadavek. Vyměnitelný modul nadproudové spouště musí být výrobcem upraven tak, aby byla znemožněna jeho výměna. Ve funkci hlavního jističe nesmí být použit jistič s dálkovým ovládáním, nebo s kontakty pro signalizaci stavu. Pro jednofázové odběry je max. přípustná hodnota jističe 25 A, tyto musí být při více odběrných místech rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé fáze tak, aby byly všechny fáze hlavního domovního vedení rovnoměrně zatěžovány. U trojfázových odběrů je nutno jednotlivé jednofázové obvody v zařízení za elektroměrem uspořádat tak, aby všechny fáze přívodního vedení byly také zatěžovány rovnoměrně. Uvedené platí také pro připojování trojfázových spotřebičů s jednofázovými dílčími obvody. Hlavní jistič před elektroměrem musí být z výroby upraven tak, aby bylo možné jeho spolehlivé zaplombování ve vypnuté poloze.

AM175, AM375 • Navrženy pro fakturační měření • Vybaveny přehledným displejem, RTC, dálkovou aktualizací FW i detekcí událostí • Rozhraní na zákazníka RS485 s DLMS protokolem, příprava P1 dle DSMR • Modulární koncept s možností výměny modulu za běhu • Komunikační moduly LTE Cat.1, LTE Cat.M, NB IoT, PLC (PRIME1.4, G3) • Certifikovány dle směrnice MID a v souladu se standardem DLMS • Obsahující Cyber Security dle DLMS Suite 2 Skupina elektroměrů AMx75 splňuje poslední standardy a požadavky z oblasti měření. Jedná se o moderní elektronické přístroje, navržené pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu a řízení spotřeby elektřiny. Nejnovější generace Smart metrů pro AMM systémy www.readen.cz Rodina unikátních softwarových produktů pro odečet všech druhů médií. Mějte své výdaje pod kontrolou. www.zpa.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | listopad 2023 Provozní podmínky elektroměrových rozváděčů Pro řešení rozváděčů nízkého napětí platí soubor norem EN IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN IEC 61439. Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení. Pro každé řešení rozváděče nízkého napětí je však nezbytné použít dvě hlavní normy ke stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování, a to normu základní, uváděnou jako Část 1 souboru osahující obecná ustanovení a normu specifickou charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky se jako specifická norma používá ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). Za elektroměrový rozváděč standardního provedení je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny (ERP) do jmenovitého proudu 80 A (ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy na jmenovitý proud 100 A), nebo elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny (ERN) do jmenovitého proudu 250 A. Pro výkonové elektroměrové rozváděče (ERV), tj rozváděče o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A, kde je silová část - jistič před měřícími transformátory a měřící transformátory proudu součástí rozváděče, se jako specifická norma použije ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. U těchto rozváděčů se nepředpokládá ovládání laiky. Provozní podmínky pro vnitřní instalaci rozváděče Při stanovení základních charakteristik vnějších vlivů, kterým může být zařízení rozváděče ve vnitřním prostoru vystaveno je vycházeno z požadavků PNE 33 0000-2 pro prostor IV. (vnitřní prostor bez regulace teploty) následovně: • Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC, dolní mez teploty okolního vzduchu je – 5 ºC.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 13 • Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. • Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3 • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m. Provozní podmínky pro venkovní instalaci rozváděče Při stanovení základních charakteristik vnějších vlivů, kterým může být zařízení rozváděče ve venkovním prostoru vystaveno je vycházeno z požadavků PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy pro prostor VI. (venkovní prostor – místa přímo vystavená venkovnímu klimatu) následovně: • Teplota okolního vzduchu nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. • Dolní mez teploty okolního venkovního vzduchu je max. – 33 ºC. • Teplota uvnitř rozváděče nepřesahuje + 55 ºC. • Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC. • Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3. • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m. • Vnější vliv AD – výskyt vody - vliv třídy AD3 - stupeň ochrany krytem IPX3; - vliv třídy AD4 - stupeň ochrany krytem IPX4. Pro třídu AD3 se doporučuje přednostně používat stupeň ochrany krytem IP43, pro třídu AD4 se doporučuje minimálně IP44. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody v čl. 7.6. V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. www.amtek.cz Prvky pro průmyslovou elektroniku Konjunkce inteligentního designu s naléhavostí dneška Kompaktní 3fázové zdroje řady DRB

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | listopad 2023 Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP a ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje – viz též ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.6. Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm, viz norma ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1. Do zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností. Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Je-li součástí staveništního rozváděče dle normy ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) měřicí jednotka

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 15 pro instalaci měřicího zařízení určeného pro fakturační měření spotřeby elektřiny, musí být tato jednotka (měřicí místo) provedena v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy, viz čl. 101.3 normy ČSN EN 61439-4. Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Při změnách počasí a značných teplotních výkyvech, které mohou v průběhu dne dosahovat rozdílných hodnot, dochází často ke vzniku vlhkosti v uzavřených prostorech, a to až ke kondenzaci vodní páry. Na vznik rosení má vliv teplota, vlhkost a tlak vzduchu uvnitř a mimo kompaktní pilíř, vlhkost a teplota podloží pod instalovaným kompaktním pilířem. Celoplastové kompaktní pilíře (plastový elektroměrový rozváděč + pilířový podstavec), instalované ve venkovním prostoru zejména v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí, musí být zabezpečeny provedenými opatřeními, zejména konstrukčním oddělením elektroměrového rozváděče od kabelového prostoru, případně dále opatřeny doplňujícím úpravami dle podkladů výrobce kompaktních pilířů (využitím absorbérů, zasypáním, izolací apod.), aby se zabránilo škodlivé kondenzaci vodní páry uvnitř elektroměrového rozváděče a omezilo rosení na vnitřních plochách a elektrické výzbroji. Současně však musí být zachován požadovaný stupeň ochrany krytem, který je: • IK 05 pro rozváděč určený pro vnitřní instalaci (vnitřní použití); • IK 07 pro rozváděč určený pro venkovní instalaci (venkovní použití). Opatření proti kondenzaci vodní páry se týkají v nezbytném rozsahu i zděných pilířů s elektroměrovými rozváděči. Při realizaci opatření nutno postupovat podle montážního návodu zpracovaného výrobcem kompaktních pilířů, ve kterém musí být uvedeno, jakých opatření bude k eliminaci kondenzace vodní páry použito. Zdroje: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3, ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-4. ERGATE Automation s. r. o. Klíny 35, 615 00 Brno tel.: +420 548 140 001 office@ergate.cz www.ergate.cz Rychlé a spolehlivé dodávky Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. 690,00 890,00 1 890,00 3 190,00 Napájecí zdroj RPS60-24-CE na DIN lištu Proud: 2,5 A Výkon: 60 W Vstupní napětí: 100...240 VAC Výstup: 24 VDC Napájecí zdroj RPS240-24-CE na DIN lištu Proud: 10 A Výkon: 240 W Vstupní napětí: 100...240 VAC Výstup: 24 VDC Napájecí zdroj RPS120-24-CE na DIN lištu Proud: 5 A Výkon: 120 W Vstupní napětí: 100...240 VAC Výstup: 24 VDC Napájecí zdroj RPS480-24-CE na DIN lištu Proud: 20 A Výkon: 480 W Vstupní napětí: 100...240 VAC Výstup: 24 VDC

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | listopad 2023 Kabelová punčoška s rychlospojem RUNPO Z Volně otáčivá patentovaná kabelová punčoška RUNPOTEC RUNPO Z by neměla chybět ve vaší výbavě, pokud často protahujete kabely. Eliminuje protáčení kabelu a díky rychlospoji umožňuje připojení a protahování kabelu během několika vteřin. Runpo Z je konstruována z odolné nerezové oceli, což jí poskytuje dlouhou životnost a dostatečnou pevnost pro práci v náročných prostředích. Celková zatížitelnost je až 200 kg! Punčošky RUNPO Z nabízíme ve třech typech provedení pro kabely o průměru: • 4–6 mm s délkou úpletu 280 mm; • 6–9 mm s délkou úpletu 310 mm; • 9–15 mm s délkou úpletu 460 mm. K tomu můžete dokoupit ještě samostatný adaptér Runpo Z pro napojení jiných kabelových punčošek se závitem RTG 6. Kabelová punčoška RUNPO Z je ideálním doplňkem pro protahovací pera RUNPOTEC se závitem RTG 6 mm: RUNPO 1, RUNPO 5, GF3, GF4.5, GF6 a RUNPOSTICKS, opatřených otáčivou špičkou o okem RG – RUNPOGLEITER. Celý sortiment kabelových punčošek najdete v hlavním katalogu RUNPOTEC a zakoupíte v e-shopu výhradního dodavatele, společnosti EST. Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC v ČR Produkty RUNPOTEC, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český trh výhradně dodává společnost: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Patentovaná otáčivá špička RUNPOGLEITER Rychlé spojení punčošky RUNPO Z a otáčivé špičky Katalog RUNPOTEC stahujte na bit.ly/katalog-runpotec

DIGITÁLNÍ DVOJČE A POČÍTAČOVÁ SIMULACE Taurid Ostrava s.r.o., Starobělská 56, 700 30 Ostrava, www.taurid.cz projektování nové výrobní linky a ověření výrobnosti navýšení výroby nebo změna výrobního portfolia u stávající výrobní linky virtuální zprovoznění a ověření algoritmů řízení v PLC Siemens i Allen Bradley galvanovny, mořící nebo zinkovací linky dopravníkové systémy, točny, zdviže, mezioperační zásobníky, roboty a AGV semináře, webináře, ukázková videa

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | listopad 2023 Proč jističochrániče LMF snadno nahradily jističochrániče OLE Na první pohled je zřejmé, že 1modulové jističochrániče LMF mají poloviční šířku oproti 2modulovým jističochráničům OLE. To přináší významnou úsporu místa při vytváření nových rozváděčů a také při rozšiřování stávajících elektrických obvodů, kde je zapotřebí chránit a jistit elektrická zařízení. V čem jsou oba přístroje podobné nebo identické? Oba mají stejnou vypínací schopnost Icn = 6 kA, což znamená, že jsou primárně určeny pro použití v domovních instalacích, administrativních budovách a v instalacích nebo částech instalací s nižšími zkratovými výkony. Spolehlivost obou přístrojů je - jak z hlediska jištění, tak z hlediska ochrany - založena na velmi podobné konstrukci. Základem obou přístrojů je bimetal, zkratová spoušť, zhášecí komory pro jištění a součtový transformátor proudu, vybavovací relé a testovací tlačítko pro bezpečné chránění. Vybavovací relé je extrémně citlivým zařízením, jehož úkolem je zajistit vybavení společného spínacího systému při velmi nízkých reziduálních proudech pod 30 mA, což je běžným standardem pro většinu chráničů. V čem se přístroje liší? Jističochrániče LMF a OLE se výrazně liší, zejména co se týče způsobu připojení. 1modulové jističochrániče LMF mají v jednom modulu svorku jak pro fázový vodič, tak pro N vodič. Toto uspořádání bylo zvoleno s ohledem na zachování bezpečnostních izolačních vzdáleností mezi svorkami. Svorky mají menší rozměry a jsou umístěny diagonálně. Rozsah připojovacích svorek 0,75 – 16 mm2 pro vodiče tuhé i ohebné s dutinkou pokrývá potřebu pro jmenovité proudy od 2 A do 16 A s velkou rezervou. Svorky se dotahují šroubovákem PZ2 s maximálním dotahovacím momentem 2,5 Nm. Pro propojení jističů LMF mezi sebou a s 1N jističi LMB nebo unikátními obloukovými ochranami LMA se používají 12modulové nebo metrové lišty LMS. Kromě toho je také možné propojit až 8 kusů jističů LMF propojovacími lištami s běžným 3Npólovým vypínačem MSN nebo MSO. Co jističochrániče LMF přinášejí navíc? 1. Úsporu místa LMF mají poloviční šířku oproti OLE, což je výhodné při vytváření nových rozváděčů a rozšiřování existujících obvodů. 2. Rozšířený sortiment pro více aplikací LMF jsou k dispozici včetně provedení G se zpožděním 10 ms, které je vhodné pro obvody s mrazáky nebo ledničkami. A LMF s jmenovitým proudem 13 A je určen ze-

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 19 jména pro ochranu a jištění zásuvkových obvodů, které jsou provedeny Cu kabely o průřezu 1,5 mm2. 3. Zvýšený komfort montáže i obsluhy Pokud použijete jističochrániče LMF v rámci systému MiniaMini s jističi LMB a propojovacími lištami LMS, získáte v rozváděči lepší přehlednost. Budete schopni mnohem rychleji identifikovat chybný obvod při spojení N a PE vodičů a nebudete potřebovat N můstky. Více viz článek Velký pokrok při chránění a jištění světelných a zásuvkových okruhů a brožura Systém MiniaMini. 4. Jističochrániče LMF jsou v nabídce nejen v typu AC, ale také v typu A. S rostoucím počtem spotřebičů vybavených elektronikou, které generují i stejnosměrné proudy (například způsobené spínanými zdroji), narůstá riziko, že chrániče typu AC nedokážou poskytnout dostatečnou ochranu. Někdy mohou tyto chrániče typu AC selhat. Selhávají zejména v případě, že nebylo prováděno pravidelné testování jejich funkce pomocí testovacího tlačítka (doporučujeme provádět alespoň jednou za 6 měsíců). V reakci na tuto potřebu postupně vyřazujeme jističochrániče LMF typu AC a nahrazujeme je jističochrániči LMF typu A. Očekáváme, že do konce roku budou jističochrániče LMF typu A běžně a trvale k dispozici na všech prodejních místech. Tak budete moci zajistit zvýšení bezpečnosti moderních instalací vůči stále častějším problémům spojeným se stejnosměrnými proudy. OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad Tel.: +420 465 672 111 E-mail: oez.cz@oez.com www.oez.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | listopad 2023 Vyhodnocení rizik a možného nebezpečí provozovaných elektrických instalací a zařízení Dříve používané rozdělování prostorů z hlediska rizika úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné není vyhovující. Z tohoto důvodu bylo od tohoto způsobu rozdělování prostorů upuštěno. Stanovení a vyhodnocení vnějších vlivů, které ovlivňují provoz elektrického zařízení, je základním předpokladem pro správné stanovení rizik a požadavků z těchto rizik vycházejících na ochranná opatření, kterými bude dosažena bezpečnost elektrického zařízení při normálním provozu a používání. Bližší podrobnosti o způsobu stanovení vnějších vlivů naleznete v normě viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy. Při stanovování vnějších vlivů je nutné určit dominantní vnější vlivy a dále ověřit, zda souběhem různých vnějších vlivů v jednom prostoru nedochází k takové kumulaci vnějších vlivů, která by neúměrně zvyšovala riziko úrazu elektrickým proudem. Dominantní vnější vliv je takový vliv, který je v daném prostoru převládající nebo má pro daný prostor určující ráz. Zvláštní postavení mezi vnějšími vlivy mají vlivy skupiny B, označované kódem BA. Tyto vnější vlivy určují, jaké osoby a s jakou elektrotechnickou kvalifikaci se budou v určeném prostoru nejčastěji pohybovat (resp. budou hlavními uživateli tohoto prostoru). Tyto vnější vlivy jsou ukázány v tabulce 1. Osoby označené kódem BA2 (děti) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, ve kterých je jejich velká koncentrace, např. školky, mateřské školy, domovy mládeže apod. Osoby označené kódem BA3 (invalidé) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen z důvodu možného snížení jejich mentálních a tělesných schopností. Zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, jako jsou domovy důchodců, byty pro osoby se zdravotním postižením apod. Podrobnější požadavky na tyto prostory mohou být uvedeny v samostatných normách, např. ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. Pro některé často se vyskytující prostory se specifickými vnějšími vlivy, jsou požadavky na elektroinstalaci stanoveny v části 7 souboru norem ČSN 33 2000. B Schopnosti osob Využití BA1 nepoučené osoby (laici) BA2 děti BA3 invalidé (resp. osoby se zdravotním postižením) BA4 osoby poučené BA5 osoby znalé Tab. 1 Přehled schopností osob užívajících určený prostor

Stoupačkové svorkovnice DTB Jmenovité izolační napětí 690 V Způsob montáže na podložku Provozní teplota -25 ÷ +100 °C Nástroj inbus Průběžný vodič / vývody 240 / 4x50 120 / 4x35 120 / 8x16 Materiál pouzdra: Polyamid PA 6 Materiál krytu: Polykarbonát/ Josef Bušek – OTZ Čechy cechy@elektrobecov.cz +420 777 750 062 Pavel Menšík – OTZ Morava morava@elektrobecov.cz +420 777 750 061

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | listopad 2023 Rodinné a bytové domy s FV systémem Při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu objektu zaskočí nejednoho investora informace od odborné firmy, že je nutná i úprava hromosvodu, nebo kompletní předělání celé jímací soustavy což pochopitelně navyšuje cenu celé instalace. Fotovoltaické střešní systémy se nacházejí na exponovaných místech budovy a jsou zvláště ohroženy přímými a nepřímými účinky úderu blesku. Fotovoltaický systém má přímé napojení na elektroinstalaci budovy a úder blesku tak může mít vážné následky – pro budovu, pro osoby i elektrická zařízení nacházející se v budově. Profesionální systém ochrany před bleskem se skládá z: - vnější ochrany před bleskem s jímačem, svodiči a uzemňovací soustavou - vnitřní ochrany před bleskem pro vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem a přepěťové ochrany Co na to norma Pro fotovoltaické aplikace by měl být upřednostněn izolovaný hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS „Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz. Příloha E). Izolovaný (oddálený) vs. neizolovaný (neoddálený) hromosvod Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různé typy objektů je nutné si uvědomit jaká jímací soustava je na stávajícím objektu instalovaná. Zároveň je nutné vyhodnotit, zda je stávající hromosvod správně zhotovený a zda odpovídá normě podle které byl realizován. Ať už je na střeše instalovaný izolovaný (oddálený) LPS dle čl. 5.3.2 nebo neizolovaný (neoddálený) LPS je vždy nutné dodržet dostatečnou vzdálenost z této normy tedy čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. V případě instalace FVE v blízkosti k hromosvodu, a tedy nedodržení dostatečné vzdálenosti je nutné přepracovat, nebo zpracovat novu projektovou dokumentaci DPS jímací soustavy, případně zvážit jiné umístění FVE panelů. Obr. 1 Nevhodný neizolovaný hromosvod Obr. 2 Správně realizovaný izolovaný hromosvod

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 23 Ochranný prostor jímací soustavy V případě malého objektu lze objekt dostat do ochranného prostoru pouze jedním vyšším jímačem. Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různých typech objektů je možné docílit snížení celkových nákladů na jímací soustavu díky využití okolních staveb. Využití okolních staveb pochopitelně přináší detailní zaměření okolního terénu vč. okolních budov, o které budeme valící se kouli opírat. Pokud není možné k snížení nákladů využití okolních staveb, je nutné osazení takového počtu jímačů, jejich délek a poloh tak aby se valící koule nedotýkala stavby, ale jímací soustavy. Dostatečná vzdálenost Kontrola dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. Dostatečná vzdálenost „s“ musí být zajištěna mezi jímací soustavou a svody na jedné straně a kovovými součástmi stavby, instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé. Dodržení dostatečné vzdálenosti je důležité pro zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímím úderem blesku, svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy, ochranu osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před vlivy přímých úderů blesku do objektu a ochranu elektronických systémů uvnitř objektu. Dostatečná vzdálenost „s“ = vzdálenost mezi dvěma vodiči, která zabrání vytvoření nebezpečných přeskoků. Obr. 3 Ochranný prostor pro malý RD Obr. 4 Ochranný prostor využívající okolní stavby Obr. 6 Ukázka výpočtu dostatečné vzdálenosti Obr. 5 Dostatečná vzdálenost ,s“ mezi svodem a instalací

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=