ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 114 | listopad 2023 Historie vývoje generátorů elektrické energie Generátory hrají v našem moderním světě klíčovou roli, protože zajišťují napájení všech oblastí, od našich domácností a podniků až po nemocnice a další kritickou infrastrukturu. Slouží jako spolehlivý záložní zdroj energie při výpadku proudu a jsou nezbytné v odlehlých oblastech, kam elektrická síť nemusí dosáhnout. Generátor elektrické energie je zařízení, které konvertuje mechanickou energii na elektrickou energii. Tento proces konverze je založen na principu elektromagnetické indukce. Historie vývoje generátorů odhaluje fascinující cestu výroby elektrické energie od skromných počátků až po dnešní revoluční pokroky. První průkopníci výroby elektřiny Počátek 19. století byl svědkem zrodu dynama, klíčového vynálezu v historii vývoje generátorů. Michael Faraday, významný anglický vědec, položil svými průkopnickými experimenty s elektromagnetickou indukcí základy výroby elektrické energie. Tato průlomová inovace znamenala zrod generátoru a položila základy elektrifikace světa. Dynamo využívalo mechanickou energii k výrobě elektrické energie prostřednictvím interakce rotujícího magnetu se stacionárním vodičem. Objev elektromagnetické indukce Michaela Faradaye byl základem pro vývoj prvního praktického elektrického generátoru. Unipolární generátor, který vynalezl sám Faraday, je nejjednodušší formou generátoru a vytváří konstantní napětí. Později zavedl diskový generátor vynalezený Wernerem von Siemensem koncepci použití komutátoru k výrobě stejnosměrného proudu. Zénobe Gramme pak v roce 1870 vynalezl složený generátor, který kombinoval vlastnosti sériového a paralelního generátoru a udržoval konstantní výstupní napětí bez ohledu na zatížení. Objev, který mění pravidla hry Zatímco generátory stejnosměrného proudu poháněly první elektrické systémy, vynález generátoru střídavého proudu posunul vývoj do nových výšin. Velký srbsko-americ-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=