ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 118 | listopad 2023 Norma ČSN EN 50699 stanovuje postupy pro zajištění elektrické bezpečnosti u spotřebičů, které byly uvedeny na trh a jsou používány, ověřením funkčnosti jejich ochranných opatření. Normy se vztahují na spotřebiče s následujícími vlastnostmi: • se jmenovitým provozním napětím AC 25 V ÷ 1000 V nebo • se jmenovitým provozním napětím DC 60 V ÷ 1500 V a • se jmenovitým provozním proudem do 63 A, které mají připojení ke koncovým obvodům (CAT II): − zásuvkovým spojením typu A nebo − trvale připojené. Norma neplatí pro spotřebiče s následujícími vlastnostmi: • Přístroje a zařízení, které jsou součástí pevné instalace (zkouší se podle ČSN 33 2000–6 ed. 2). • Záložní zdroje UPS, fotovoltaické střídače a výkonové měniče. • Zařízení audio, video, informační a komunikační technologie (jen ČSN EN 50678). • Nabíjecí stanice pro elektromobily. • Silová napájecí zařízení a silové pohony. • Programovatelné automaty PLC. • Zařízení pro důlní použití a pro výbušné prostory. • Zdravotnické elektrické přístroje (ČSN EN 62353 ed. 2). • Zařízení pro obloukové svařování (ČSN EN 60974-4 ed. 3). • Elektrická zařízení strojů (ČSN EN 60204-1 ed. 3). Rozsah platnosti norem ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699 pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů Norma ČSN EN 50678 stanovuje postupy pro zajištění elektrické bezpečnosti ověřením účinnosti ochranných opatření u elektrických spotřebičů, které byly již uvedeny na trh, užívány a byla na nich provedena oprava. Účelem zkoušek vykonaných podle této normy je ověření, že zásahy do spotřebiče provedené za účelem jeho opravy nezpůsobily porušení jeho ochranných prvků, a že ochranná opatření zajišťující jeho bezpečnost před úrazem elektrickým proudem jsou po opravě plně funkční.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=