ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA listopad 2023 | 123 přitom dáte do ruky stále jednu a tu samou aplikaci na vše. Jste instalatér a chcete hotové řešení atraktivní pro zákazníky? Stačí snadno vstoupit do partnerského programu Loxone, stáhnout hotový program a hravě instalovat. Loxone s.r.o. U Staré trati 1775/3 370 11 České Budějovice Tel. CZ: +420 380 429 000 Tel. SK +421 233 872 130 E-mail: office@loxone.cz www.loxone.com Systém pojme řízení wallboxů pro celý objekt Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 Musí se určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo národními předpisy. Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, ve kterých se může vyskytovat vyšší riziko a pro něž se vyžadují kratší lhůty: pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku degradace. Dále pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe instalace vysokého a nízkého napětí. Veřejně přístupná místa, staveniště a instalace pro bezpečnostní účely. V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty: • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky; • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok; • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky; • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku; • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky; • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky; • zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let; • parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok; • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky. Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů (změně odběratelů elektřiny).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=