ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA listopad 2023 | 133 vizích elektrických instalací a zařízení respektovat. Cílem autora bylo seřadit informace od těch základních: • o veličinách a jednotkách, které elektrotechnici ve své praxi potřebují, na něž navazují tabulky pro: • dimenzování a jištění elektrických zařízení a vedení, • ochranu před úrazem elektrickým proudem (týká se zejména otázek automatického odpojení). Dále pak jsou uvedeny tabulky obsahující: • stručný přehled opatření k ochraně před bleskem a jeho účinky, • značení v elektrotechnice, • přehled vnějších vlivů, které mohou na elektrická zařízení působit, a končí • údaji, které jsou potřebné z hlediska revizí a provozu elektrických zařízení a instalací. Pomůcky tedy nejsou seřazeny chronologicky podle data jejich vydání, resp. podle čísla, ale jsou seřazeny tematicky, což by čtenáři mělo zlepšit celkovou orientaci v předložených informacích. Tato příručka není míněna jako kompletní recept na řešení problémů v elektrotechnice, s nimiž se elektrikáři setkávají, ale spíše jako pomůcka k rychlému nalezení toho, co sice Objednat knihu v tištěné podobě Objednat knihu v elektronické podobě umíme na základě našich vědomostí zjistit, ale co bychom museli pracně dohledávat z jiných materiálů, pracně dopočítávat nebo ověřovat. Příručka je určena všem pracovníkům v elektrotechnice, kteří konstruují, projektují, montují, revidují a provádějí servis, opravy a údržbu elektrických zařízení a instalací. Je i velmi vhodným doplňkem pro studenty škol elektrotechnických oborů všech stupňů. Příručka je barevná, formátu B5, má 64 stran, 26 obrázků, 10 tabulek a 2 přílohy. Tato příručka je vydána jak v tištěné, tak i v elektronické podobě (jako e-kniha) a je možné ji objednat na http://obchod.in-el.cz. Cena tištěné příručky je 352,- Kč včetně DPH 10 %, cena e-knihy 286,- Kč včetně DPH 10 %. IN-EL, spol. s r. o. Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: 724 085 644 E-mail: info@in-el.cz www.in-el.cz Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačníhobetonu pro vytvoření„bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=