ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | listopad 2023 Vyhodnocení rizik a možného nebezpečí provozovaných elektrických instalací a zařízení Dříve používané rozdělování prostorů z hlediska rizika úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné není vyhovující. Z tohoto důvodu bylo od tohoto způsobu rozdělování prostorů upuštěno. Stanovení a vyhodnocení vnějších vlivů, které ovlivňují provoz elektrického zařízení, je základním předpokladem pro správné stanovení rizik a požadavků z těchto rizik vycházejících na ochranná opatření, kterými bude dosažena bezpečnost elektrického zařízení při normálním provozu a používání. Bližší podrobnosti o způsobu stanovení vnějších vlivů naleznete v normě viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy. Při stanovování vnějších vlivů je nutné určit dominantní vnější vlivy a dále ověřit, zda souběhem různých vnějších vlivů v jednom prostoru nedochází k takové kumulaci vnějších vlivů, která by neúměrně zvyšovala riziko úrazu elektrickým proudem. Dominantní vnější vliv je takový vliv, který je v daném prostoru převládající nebo má pro daný prostor určující ráz. Zvláštní postavení mezi vnějšími vlivy mají vlivy skupiny B, označované kódem BA. Tyto vnější vlivy určují, jaké osoby a s jakou elektrotechnickou kvalifikaci se budou v určeném prostoru nejčastěji pohybovat (resp. budou hlavními uživateli tohoto prostoru). Tyto vnější vlivy jsou ukázány v tabulce 1. Osoby označené kódem BA2 (děti) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, ve kterých je jejich velká koncentrace, např. školky, mateřské školy, domovy mládeže apod. Osoby označené kódem BA3 (invalidé) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen z důvodu možného snížení jejich mentálních a tělesných schopností. Zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, jako jsou domovy důchodců, byty pro osoby se zdravotním postižením apod. Podrobnější požadavky na tyto prostory mohou být uvedeny v samostatných normách, např. ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. Pro některé často se vyskytující prostory se specifickými vnějšími vlivy, jsou požadavky na elektroinstalaci stanoveny v části 7 souboru norem ČSN 33 2000. B Schopnosti osob Využití BA1 nepoučené osoby (laici) BA2 děti BA3 invalidé (resp. osoby se zdravotním postižením) BA4 osoby poučené BA5 osoby znalé Tab. 1 Přehled schopností osob užívajících určený prostor

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=