ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 45 a vody je vyjádřen kódem IP dle normy ČSN EN 60529 a ověřený podle ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 čl. 10.3. Elektroměrové rozváděče musí odpovídat alespoň těmto minimálním kódům IP: • stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) musí být minimálně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce rozváděče při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20; • stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20; • stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) na okrajích komunikace musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20. Dveře skříně elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče se vyrábějí s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanismem. Dveře musí být opatřeny závěrem dle normy ČSN 35 9756 kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm. K uzamčení dveří nesmí být použit zámek zákazníka. Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče. Požadavky na místa pro připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům případně k jiným neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím, stanovuje ČSN 33 0360 ed. 2. Místo připojení ochranného vodiče musí být označeno značkou 5019 z IEC 60417 – Ochranné uzemnění. Tato označení musí být vždy na pevné neodnímatelné části v blízkosti místa připojení ochranného vodiče. Označení musí být trvanlivé a v provozu nesmazatelné. Označeni vnějšího místa připojení pouze barvou, obtisky, samolepícími štítky apod. není přípustné. Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochranou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení. Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu. Dveře skříně (křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem. Vnitřní strana dveří elektroměrového rozváděče by měla být opatřena schránkou (kapsou) pro uložení dokumentů. Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Dveře elektroměrového rozváděče se ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.7 opatřují z vnější strany výstražnou značkou nebo upozorněním na možnost úrazu elektřinou. Provedení bezpečnostního sdělení vychází z platného nařízení vlády č. 375/2017 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO 7010. Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: „Výstraha; Elektřina“ (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012. U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=