ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 52 | listopad 2023 A samozřejmě je zásadní i jeho opravitelnost. Zatímco UPS ochrání připojená zařízení během výpadku, software pro správu napájení zajistí, aby byla zachována veškerá rozpracovaná práce, a aby bylo elektronické zařízení šetrně vypnuto v případě, že výpadek přesáhne dobu provozu na baterie UPS. Mezi další možnosti monitorování a správy patří zaznamenávání a oznamování událostí týkajících se napájení, integrace do virtuálních a cloudových platforem a vzdálený dohled UPS servisním personálem jeho výrobce. Pro pocit klidu Je velmi důležité vybrat UPS, která splňuje potřeby organizace v oblasti správy napájení, zejména v současném prostředí, kdy roste riziko výpadků proudu. Nejenže roste poptávka po energii, ale faktory, jako je současná geopolitická situace, extrémní atmosférické jevy způsobené změnou klimatu a přechod od fosilních paliv k méně stabilním obnovitelným zdrojům energie, znamenají, že problémy v globálním energetickém systému pocítí podniky všude na světě bez rozdílu. Stručně řečeno, tím, že UPS umožní systémům organizace pracovat až do obnovení pravidelných dodávek energie, může nabídnout pocit klidu z toho, že během výpadku mohou zaměstnanci pokračovat v práci, nedojde ke ztrátě dat a provoz bude pokračovat jako obvykle. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora CZ Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=