ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 54 | listopad 2023 Napájení v automatizaci Žádný řídicí systém se neobejde bez spolehlivého systému napájení, který zajistí bezpečný provoz řízeného stroje nebo technologie. Přesto jde o věc často opomíjenou při návrhu. Přitom selhání napájení, špatně dimenzovaný zdroj nebo nevhodně zvolené jištění může mít vážné následky. Gabriel Macek, Produktový specialista Siemens, s.r.o. Jištění obvodů 24 V DC Při návrhu soustavy napájení 24 V je třeba si uvědomit specifika těchto aplikací. Spínané zdroje běžně používané pro napájení nejsou schopné vysokého přetížení a neposkytují zkratový výkon jako instalace NN. Zatímco při zkratu v NN instalacích je distribuční soustava velmi tvrdým zdrojem napětí a zkratové proudy dosahují i hodnot v řádu kiloampér. Při zkratu na výstupu spínaného zdroje je proud omezen samotným zdrojem, aby nedošlo k jeho poškození. Přitom tradiční jisticí prvky jako jističe vyžadují k rychlému vypnutí při zkratu násobky jmenovité hodnoty. Například k vybavení elektromagnetické spouště 4 A jističe s charakteristikou C, je třeba 5–10násobek proudu, tj. nejméně 20 A. Pokud použijeme běžný napájecí zdroj se jmenovitým výstupním proudem 10 A, je zjevné, že vývod jištěný jističem nebo pojistkou s jmenovitým proudem 4 A bude při zkratu vybaven po uplynutí stovek milisekund. Ostatní vývody bez poruchy budou do vybavení ochrany vystaveny podpětí, které může mít za následek restart PLC, HMI panelu, switche nebo dalších prvků. Hodnota zkratového proudu se navíc citelně zmenšuje úbytkem na vedení. Pro účely průmyslových aplikací se stejnosměrnými PELV/SELV obvody existují dvě odlišné filozofie, jak tuto problematiku řešit. Tradiční řešení Jedním z řešení je použití zdrojů s vysokou přetížitelností, např. zdroje řady SITOP PSU8200, které umožňují přetížení 300 % po dobu 25 ms, nebo použití zdroje s výrazně vyšším jmenovitým proudem, než je Napájecí zdroje řady SITOP PSU8200, které umožňují přetížení 300 % po dobu 25 ms

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=