ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE listopad 2023 | 69 středně velkých výrobních závodů. Součástí nabídky je i kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW. Tyto kontejnerové špičkovací stanice lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru. Letošní novinkou jsou středně výkonová bateriová úložiště MES, určená zejména pro malé nebo střední výrobní závody, pro obchodní centra, prodejny aut, centra služeb nebo zemědělské podniky. Novinka ideálně doplní sortiment společnosti AERS a ta je bude dodávat v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh. Podrobné informace o výsledcích Energetického centra Fenix najdete na stránkách www.fenixgroup.cz, současný sortiment bateriových úložištích AERS podrobně prezentují webové stránky www.aers.cz. AERS s.r.o. Šárecká 1449/37, 160 00 Praha Tel.: +420 737 856 513 E-mail: info@aers.cz www.aers.cz Rozvody osvětlení a zásuvky v nebytových prostorách V budovách pro bydlení se zřizují kromě obvodů v bytových jednotkách i obvody v nebytových prostorách. Světelné, zásuvkové a další obvody musí mít průřezy definované podle normy ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. Ostatní obvody se dimenzují na základě výpočtu a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Světelný vývod se zpravidla zřizuje uprostřed místnosti a je ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu, nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek. Administrativní a jim podobné budovy, pokud jejich celkový instalovaný příkon přesahuje 3 kVA, se připojují k síti jen trojfázově. Jednotlivé jednofázové obvody musí být připojeny tak, aby všechny fáze sítě byly pokud možno rovnoměrně zatíženy. V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob se zřizují alespoň dva světelné obvody. Navržení počtu a rozmístění svítidel je součástí světelně technického návrhu. Ovládání jednotlivých samostatně spínacích skupin svítidel se řídí provozními a bezpečnostními požadavky. Tam, kde se umělého osvětlení používá i na přisvětlování částí místností vzdálenějších od okna, např. v učebnách apod., je vhodné přizpůsobit ovládání tohoto osvětlení tomuto požadavku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ovládání sdruženého osvětlení. Ve větších místnostech, kde je předpoklad, že celý prostor nebude vždy využit, je vhodné uspořádat jednotlivé samostatně ovladatelné skupiny svítidel tak, aby bylo možno osvětlit pouze části místností. Svítidla v místnostech vybavených do šířky prostoru více řadami svítidel se připojují zásadně do samostatně ovladatelných obvodů rovnoběžných se stěnou obsahující okenní otvory. Zásuvky v nebytových prostorách se umisťují podle provozních podmínek. Zásuvky ve školách se zřizují v každé učebně a tělocvičně; v herně a v denní místnosti mateřských škol a jeslí se zřizují dvě zásuvky určené pro úklid, audiovizuální prostředky apod. Dále se ve školních prostorách určených k používání notebooků studujících zřídí zásuvky pro připojení těchto přístrojů s minimálním využitím pohyblivých přívodů. Tyto zásuvky musí být odpínatelné, např. jističem v rozvaděči. U mateřských škol a jeslí se kromě toho požaduje ochrana před svévolným dotykem, např. použitím bezpečnostní zátky vyjímatelné ze zásuvky pouze zvláštním nástrojem. Pro prostory, které mají sloužit pro lékařské účely se postupuje v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=