ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 72 | listopad 2023 Možnosti ochran jednotlivých tříd záložních zdrojů napájení Dnes jsme svědky prudkého vzestupu využití záložních zdrojů energie ve formě UPS systémů, které se staly nezbytnou součástí široké škály aplikací a odvětví. Zásluhou jejich rostoucí popularity se nám nyní nabízí široká paleta modelů, včetně jednofázových i třífázových variant, které zajišťují vysokou účinnost a spolehlivost. Díky minimalizaci energetických ztrát v rozmezí 3 až 10 %, jsou tyto systémy ideálním řešením pro udržení kontinuity vašeho napájení. V jejich rozdělení panoval dlouhou dobu chaos, což znesnadňovalo orientaci mezi jednotlivými typy. Zatímco v 70. letech byl běžně používaný termín pro tehdejší UPS „on-line“, v letech 80. k ní navíc přibyl protiklad „off-line“. Ani jeden z termínů nevystihoval použitou architekturu, šlo spíše o vzájemné odlišení než korektní popis. K přesnějšímu rozdělení architektur záložních zdrojů došlo až s vznikem normy IEC 62040-3, u nás zavedena převzetím originálu jako ČSN EN 62040-3 ed. 3 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení. Norma rozlišuje tři třídy UPS vycházejících ze závislostí výstupních napětí a frekvencí na vstupních parametrech: • VFD – Voltage and Frequency Dependent (výstupní napětí a frekvence závislá na elektrické síti), běžněji označovaná jako pasivní záloha (Off-line). • VI – Voltage Independent (výstupní napětí nezávislé na elektrické síti), známější pod označením interakce se sítí (Line-interactive). • VFI – Voltage and Frequency Independent (výstupní napětí a frekvence nezávislá na elektrické síti) je dvojitá konverze (Doubleconversion). VFD – Pasivní záloha (Off-line) UPS architektury pasivní zálohy patří k těm nejdostupnějším a nejjednodušším typům

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=